Základní informace

Název školy: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace
Adresa školy: Lány 859/2, 664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769
DIČ: CZ 66596769
IZO: 102191557
RED IZO: 600014053
Bankovní spojení: 1060350277/0100
Telefon (recepce): 511 193 193
Telefon (ředitel školy): 511 193 110
606 706 680
E-mail: reditel@gjbi.cz
Telefon (zástupce ředitele): 511 193 113
725 767 100
Telefon (ekonomka školy): 511 193 122
721 012 420
Telefon (mzdová účetní): 511 193 111
606 706 616