Akreditace Erasmus

Naše škola získala akreditaci Erasmus v oblasti školního vzdělávání na období 2021 – 2027.  Byla tak zařazena mezi výběrové školy, které mohou realizovat výjezdy do zahraničí v rámci této výzvy. Poskytovatelem dotace byla velice kladně hodnocena zkušenost ve vzdělávání nadaných žáků a zavádění moderních metod do výuky, rozvoj digitálních dovedností, znalosti cizích jazyků a zavádění metody CLIL do výuky nejazykových předmětů. V rámci tohoto programu škola bude realizovat mobility pro pedagogy formou jazykových kurzů v zahraničí a skupinové mobility pro žáky. V letošním školním roce chceme podpořit studenty, kteří se učí francouzský jazyk, a vyslat je na studijní pobyt do Francie.