Akreditace Erasmus

Naše škola získala akreditaci Erasmus v oblasti školního vzdělávání na období 2021 – 2027.  Byla tak zařazena mezi výběrové školy, které mohou realizovat výjezdy do zahraničí v rámci této výzvy. Poskytovatelem dotace byla velice kladně hodnocena zkušenost ve vzdělávání nadaných žáků a zavádění moderních metod do výuky, rozvoj digitálních dovedností, znalosti cizích jazyků a zavádění metody CLIL do výuky nejazykových předmětů. V rámci tohoto programu škola bude realizovat mobility pro pedagogy formou jazykových kurzů v zahraničí a skupinové mobility pro žáky. V letošním školním roce chceme podpořit studenty, kteří se učí francouzský jazyk, a vyslat je na studijní pobyt do Francie.

Projekt ERASMUS – Německo

tudenti gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích strávili od 26. září týden v dolnosaském městečku Wildeshausen. Měli možnost se ubytovat v německých rodinách a se studenty z těchto rodin se společně zapojili do jejich každodenního života.

Na gymnáziu ve Wildeshausen pak v rámci projektu Erasmus+ BRIDGE the Gap, díky kterému jim byl tento pobyt umožněn, pracovali na tématu Gender Diversity (Rozdíly mezi pohlavími). Se studenty z Německa, Itálie, Řecka a Španělska porovnávali výsledky v různých sférách života v těchto zemích, např. v rodině, zaměstnání, vědě, kultuře, sportu a politice, zaměřili se např. na procentuální zastoupení žen a mužů v těchto jednotlivých oblastech.

Kromě tohoto společného projektu měli možnost prohlédnout si samotné městečko Wildeshausen, setkat se s jeho starostou na místní radnici či navštívit významná města v okolí, a to Brémy a Hamburk. 

Největším přínosem však byla možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti v praxi v komunikaci s ostatními studenty. Žáci si však kromě angličtiny mohli ověřit i své znalosti němčiny, protože v některých rodinách bylo nutné dorozumívat se pouze rodným jazykem hostitelů. 

V dalších měsících budou mít studenti možnost postupně navštívit i ostatní země, které se do tohoto projektu zapojily, tj. Řecko, Španělsko a Itálii, a také na své škole a v českých rodinách budou moci v příštím roce přivítat studenty z těchto států Evropské unie.

Mgr. Kateřina Stránská

Erasmus Francie

Od 11. do 18. června měli vybraní žáci našeho gymnázia možnost navštívit 3 různá města ve Francii. Spolu s 22 žáky jeli i 4 pedagogové, a to Andrea Rosendorfová, Andrea Dubčáková, Petra Mrázová a Michal Hodovský.

Během prvního dne žáci přijeli do hlavního města Francie, do Paříže. Hned z rána se podívali na Eiffelovu věž a její okolí, včetně místních parků. Potom zamířili do monumentální Invalidovny, kde údajně odpočívá samotný Napoleon Bonaparte. Následovala samostatná procházka žáků v okolí katedrály Notre-Dame.

Druhý den vyrazili rovnou na procházku po umělecké čtvrti Monmartre. Navštívili i chrám Sacre-Cœur. Další zastávkou našich studentů byla světoznámá galerie Louvre. Nechyběla ani Mona Lisa. Pak také úžasná třída Champs-Elysées. Následovala projížďka na řece Seině okolo mnoha známých památek Paříže.

Den třetí strávili studenti cestou do Angoulême. Dojeli okolo sedmé hodiny večer a neprodleně se vydali na procházku po městě.

Další den měli studenti unikátní příležitost projít si Angoulême, město komiksů, i s průvodcem. Na spoustě zdí jsou totiž obrazy s tematikou francouzských komiksů. Nesmělo chybět ani samotné muzeum komiksů. První z navštívených škol byla Angulêmská základní škola, tam měli studenti připravené prezentace o České republice, o Ivančicích a o gymnáziu. Jako na druhou školu se všichni podívali na místní lyceum zaměřené na módu a zdravotnictví.

Den pátý jsme započali návštěvou poslední školy, a to dopravního lycea. Další zastávkou byl fascinující chrám v Angulême.

Následující den byl opět strávený skoro celý v autobuse. Večer už byli studenti ve třetím městě, v Colmaru. Městu se také přezdívá francouzské Benátky.