Akreditace Erasmus

Naše škola získala akreditaci Erasmus v oblasti školního vzdělávání na období 2021 – 2027.  Byla tak zařazena mezi výběrové školy, které mohou realizovat výjezdy do zahraničí v rámci této výzvy. Poskytovatelem dotace byla velice kladně hodnocena zkušenost ve vzdělávání nadaných žáků a zavádění moderních metod do výuky, rozvoj digitálních dovedností, znalosti cizích jazyků a zavádění metody CLIL do výuky nejazykových předmětů. V rámci tohoto programu škola bude realizovat mobility pro pedagogy formou jazykových kurzů v zahraničí a skupinové mobility pro žáky. V letošním školním roce chceme podpořit studenty, kteří se učí francouzský jazyk, a vyslat je na studijní pobyt do Francie.

Erasmus Francie

Od 11. do 18. června měli vybraní žáci našeho gymnázia možnost navštívit 3 různá města ve Francii. Spolu s 22 žáky jeli i 4 pedagogové, a to Andrea Rosendorfová, Andrea Dubčáková, Petra Mrázová a Michal Hodovský.

Během prvního dne žáci přijeli do hlavního města Francie, do Paříže. Hned z rána se podívali na Eiffelovu věž a její okolí, včetně místních parků. Potom zamířili do monumentální Invalidovny, kde údajně odpočívá samotný Napoleon Bonaparte. Následovala samostatná procházka žáků v okolí katedrály Notre-Dame.

Druhý den vyrazili rovnou na procházku po umělecké čtvrti Monmartre. Navštívili i chrám Sacre-Cœur. Další zastávkou našich studentů byla světoznámá galerie Louvre. Nechyběla ani Mona Lisa. Pak také úžasná třída Champs-Elysées. Následovala projížďka na řece Seině okolo mnoha známých památek Paříže.

Den třetí strávili studenti cestou do Angoulême. Dojeli okolo sedmé hodiny večer a neprodleně se vydali na procházku po městě.

Další den měli studenti unikátní příležitost projít si Angoulême, město komiksů, i s průvodcem. Na spoustě zdí jsou totiž obrazy s tematikou francouzských komiksů. Nesmělo chybět ani samotné muzeum komiksů. První z navštívených škol byla Angulêmská základní škola, tam měli studenti připravené prezentace o České republice, o Ivančicích a o gymnáziu. Jako na druhou školu se všichni podívali na místní lyceum zaměřené na módu a zdravotnictví.

Den pátý jsme započali návštěvou poslední školy, a to dopravního lycea. Další zastávkou byl fascinující chrám v Angulême.

Následující den byl opět strávený skoro celý v autobuse. Večer už byli studenti ve třetím městě, v Colmaru. Městu se také přezdívá francouzské Benátky.