Akreditace Erasmus

Naše škola získala akreditaci Erasmus v oblasti školního vzdělávání na období 2021 – 2027.  Byla tak zařazena mezi výběrové školy, které mohou realizovat výjezdy do zahraničí v rámci této výzvy. Poskytovatelem dotace byla velice kladně hodnocena zkušenost ve vzdělávání nadaných žáků a zavádění moderních metod do výuky, rozvoj digitálních dovedností, znalosti cizích jazyků a zavádění metody CLIL do výuky nejazykových předmětů. V rámci tohoto programu škola bude realizovat mobility pro pedagogy formou jazykových kurzů v zahraničí a skupinové mobility pro žáky. V letošním školním roce chceme podpořit studenty, kteří se učí francouzský jazyk, a vyslat je na studijní pobyt do Francie.

Erasmus+ Španělsko 2023

Ve dnech 1. – 6. října jsme se zúčastnili našeho posledního výjezdu v rámci projektu Erasmus+, a to do menšího španělského městečka Camarles. Šest studentů ze 7. A pracovalo společně se studenty z Německa, Řecka, Itálie a Španělska na tématu Bullying (Šikana).

Během workshopů, které nám místní škola připravila, jsme se zaměřili především na prevenci šikany, jak proti ní bojovat a jak vytvořit co nejbezpečnější prostředí na školách. Porovnávali jsme také výsledky dotazníků z jednotlivých zemí na dané téma.

Kromě toho jsme měli možnost vycestovat do okolí a prozkoumat oblast delty španělské řeky Ebro, kde jsme se kochali nádherným výhledem na hejna plameňáků. Také jsme navštívili nedaleké město Tarragonu a poznali jeho kulturu.

Po hromadném rozloučení s hostitelskými rodinami i ostatními studenty jsme zamířili do blízké Barcelony. Prošli jsme si zde ty nejkrásnější stavby navržené světoznámým architektem A. Gaudím, mezi něž patří např. slavný chrám Sagrada Familia, Park Güell anebo originální domy Casa Batlló a Casa Milà.

Díky tomuto výjezdu jsme si procvičili své komunikační schopnosti v cizím jazyce, seznámili se s kulturami jiných zemí a rozvinuli nová přátelství po celé Evropě. Mimoto jsme se naučili i respektu a toleranci ve školním prostředí. Máme spousty báječných zážitků a už se všichni těšíme, až budeme moct brzy přivítat zahraniční studenty u nás na gymnáziu!

Erasmus+ Irsko 2023

Od ledna do dubna 2023 jsme se zúčastnily tříměsíční individuální mobility v Irsku. Byly jsme ubytované v Dublinu v hostitelských rodinách, díky čemuž jsme mohly nahlédnout do života tamějších obyvatel  a poznat místní kulturu a zvyky. Navštěvovaly jsme dívčí školu Stanhope Secondary School, vyzkoušely jsme si zcela  jiný systém vzdělávání, který zahrnoval také každodenní nošení uniforem. Navštěvovaly jsme nové předměty jako například náboženství nebo bussiness.

O víkendech jsme objevovaly krásy Irska a navštívily jsme spoustu památek jak v Dublinu, tak i mimo něj, například Dublin Castle, Howth, Guinness Storehouse, Trinity College nebo Bray. Během pobytu jsme se také měly možnost užít si tradiční Saint Patrick´s Day, který byl pro nás velkým zážitkem. Ve škole jsme získaly nové kamarády z různých koutů světa. Celý pobyt jsme si hrozně moc užily a určitě podobný zážitek doporučujeme ostatním.

Veronika Linhartová a Natálie Kocábová

Erasmus+ Itálie 2023

V rámci programu Erasmus+ jsme se spolužáky ze třídy 6. A navštívili Itálii. Náš pobyt začal v Monze.

Na první výlet jsme vyrazili do Benátek, kde jsme se věnovali místním památkám. Další den jsme strávili ve škole, tam jsme prezentovali předem připravené práce o kvalitním vzdělání. Ve středu na nás čekal další výjezd, tentokrát do Milána. Kromě prohlídky města jsme navštívili Muzeum Leonarda Da Vinciho, kde jsme měli možnost vidět jeho prototypy různých vynálezů. Užili jsme si také spoustu skvělého jídla, například v podobě večeře se všemi zúčastněnými studenty v krásné restauraci v Monze. Ve čtvrtek pro nás Italové připravili občerstvení v místním nádherném královském parku. Náš zájezd jsme zakončili v Bergamu, historickém centru Itálie.  

Pavel Jiřikovský, Vít Ďatko

Erasmus+  Řecko 2023

Díky projektu Erasmus+ se pět vybraných studentů 6. A zúčastnilo zájezdu do Řecka, který se konal 22. – 27. ledna 2023. Byli ubytováni v rodinách žáků z předměstské části Athén, Koropi, a tak mohli poznat každodenní život hostitelů.

První den čekala žáky uvítací ceremonie, na které přednášeli připravené prezentace o migrantech. Během svého pobytu mohli žáci poznat samotné městečko Koropi, navštívit athénskou Akropolis a archeologické muzeum v Eleusis. Dále měli možnost se seznámit s ukrajinskými uprchlíky v rámci Unicef projektu LEKSIS. Předposlední den se studenti byli podívat v azylovém centru pro uprchlíky v Athénách, kde si vyslechli zajímavou přednášku o mezinárodním evropském právu uprchlíků. Den odletu žáci strávili s hostitelskými rodinami a poté se v noci vrátili zpět do České republiky.

Studenti si zde procvičili svou znalost anglického jazyka, poznali zdejší kulturu a odnesli si spoustu nových a skvělých zážitků.

Iveta Klimová, Renata Kočí

Projekt ERASMUS – Německo

tudenti gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích strávili od 26. září týden v dolnosaském městečku Wildeshausen. Měli možnost se ubytovat v německých rodinách a se studenty z těchto rodin se společně zapojili do jejich každodenního života.

Na gymnáziu ve Wildeshausen pak v rámci projektu Erasmus+ BRIDGE the Gap, díky kterému jim byl tento pobyt umožněn, pracovali na tématu Gender Diversity (Rozdíly mezi pohlavími). Se studenty z Německa, Itálie, Řecka a Španělska porovnávali výsledky v různých sférách života v těchto zemích, např. v rodině, zaměstnání, vědě, kultuře, sportu a politice, zaměřili se např. na procentuální zastoupení žen a mužů v těchto jednotlivých oblastech.

Kromě tohoto společného projektu měli možnost prohlédnout si samotné městečko Wildeshausen, setkat se s jeho starostou na místní radnici či navštívit významná města v okolí, a to Brémy a Hamburk. 

Největším přínosem však byla možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti v praxi v komunikaci s ostatními studenty. Žáci si však kromě angličtiny mohli ověřit i své znalosti němčiny, protože v některých rodinách bylo nutné dorozumívat se pouze rodným jazykem hostitelů. 

V dalších měsících budou mít studenti možnost postupně navštívit i ostatní země, které se do tohoto projektu zapojily, tj. Řecko, Španělsko a Itálii, a také na své škole a v českých rodinách budou moci v příštím roce přivítat studenty z těchto států Evropské unie.

Mgr. Kateřina Stránská

Erasmus Francie

Od 11. do 18. června měli vybraní žáci našeho gymnázia možnost navštívit 3 různá města ve Francii. Spolu s 22 žáky jeli i 4 pedagogové, a to Andrea Rosendorfová, Andrea Dubčáková, Petra Mrázová a Michal Hodovský.

Během prvního dne žáci přijeli do hlavního města Francie, do Paříže. Hned z rána se podívali na Eiffelovu věž a její okolí, včetně místních parků. Potom zamířili do monumentální Invalidovny, kde údajně odpočívá samotný Napoleon Bonaparte. Následovala samostatná procházka žáků v okolí katedrály Notre-Dame.

Druhý den vyrazili rovnou na procházku po umělecké čtvrti Monmartre. Navštívili i chrám Sacre-Cœur. Další zastávkou našich studentů byla světoznámá galerie Louvre. Nechyběla ani Mona Lisa. Pak také úžasná třída Champs-Elysées. Následovala projížďka na řece Seině okolo mnoha známých památek Paříže.

Den třetí strávili studenti cestou do Angoulême. Dojeli okolo sedmé hodiny večer a neprodleně se vydali na procházku po městě.

Další den měli studenti unikátní příležitost projít si Angoulême, město komiksů, i s průvodcem. Na spoustě zdí jsou totiž obrazy s tematikou francouzských komiksů. Nesmělo chybět ani samotné muzeum komiksů. První z navštívených škol byla Angulêmská základní škola, tam měli studenti připravené prezentace o České republice, o Ivančicích a o gymnáziu. Jako na druhou školu se všichni podívali na místní lyceum zaměřené na módu a zdravotnictví.

Den pátý jsme započali návštěvou poslední školy, a to dopravního lycea. Další zastávkou byl fascinující chrám v Angulême.

Následující den byl opět strávený skoro celý v autobuse. Večer už byli studenti ve třetím městě, v Colmaru. Městu se také přezdívá francouzské Benátky.