Informace o projektu EU peníze školám

Projekt EU peníze školám

Gymnázium Jana Blahoslava je zapojeno do projektu EU peníze školám.

Cílem projektu je zjednodušit středním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci. Více informací lze získat na: EU peníze školám

Název našeho projektu zní Moderní škola 2012 a jsou v něm využity šablony klíčových aktivit II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách, II/3 – Metodický kurz pro učitele cizích jazyků a III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Škola zapojením do projektu dosáhne zejména zlepšení podmínek pro výuku v oblasti výpočetní techniky. Budou pořízeny nové počítače, obnoví se i softwarové vybavení školy. Učitelé se zúčastní akreditovaných DVPP školení na zvýšení kompetencí v ICT dovednostech.

V rámci projektu, který běží v období 1.9.2012 – 31.8.2014, budou pedagogy vytvořeny učební materiály (VM – výukové materiály a DUM – digitální učební materiály) v těchto vzdělávacích oblastech: anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, biologie, dějepis, fyzika, chemie, informatika, matematika, zeměpis.