Historie jména školy

Historie a současnost názvu našeho gymnázia

Naše gymnázium bylo založeno dne 18. 8. 1919 pod názvem Blahoslavovo reformní reálné gymnasium v Ivančicích. Ředitel gymnázia dr. Jaroslav Lisický napsal o jeho názvu v první výroční zprávě za školní rok 1919-1920:

„Nazváno byvši Blahoslavovým, hlásí se gymnasium naše již svým jménem k slavné minulosti města i jeho školství a tím již zdůrazňuje onen ze svých existenčních důvodů, jímž se mu rovnati může jen málokterá střední škola česká. Jestliže slavná minulost opravňuje k nárokům na čestnou přítomnost, tož zajisté má právo na vyšší školu město, v němž před pohromou bělohorskou kvetlo proslulé bratrské gymnasium, tedy ústav, jenž v dobách svého vrcholného rozkvětu byl v soustavě tehdejšího školství dokonce něčím více, než pouhou školou střední.“

 

Jak se tedy v historii školy měnil její název?

Školní rok Název gymnázia
1919-1920 Blahoslavovo reformní reálné gymnasium v Ivančicích
Změny názvu:  
1920-1921 Reformní reálné gymnasium v Ivančicích
1926-1927 Státní reformní reálné gymnasium v Ivančicích
 1931-1932 Státní československé reformní reálné gymnasium v Ivančicích
1934-1935 Státní československé nižší reálné gymnasium v Ivančicích
1936-1937 Státní československé reálné gymnasium v Ivančicích
1938-1939 Státní reálné gymnasium v Ivančicích
1939-1940 Reálné gymnasium Jana Blahoslava v Ivančicích
1940-1941 Reálné gymnasium v Ivančicích
1944-1945 1. 11. 1944 byla škola zrušena.
1945-1946 Blahoslavovo státní reálné gymnasium v Ivančicích (od 29. 5. 1945 bylo opět zahájeno vyučování)
1948-1949 Blahoslavovo reálné gymnasium v Ivančicích
1953-1954 Jedenáctiletá střední škola
1962-1963 Střední všeobecně vzdělávací škola
1968-1969 Střední všeobecně vzdělávací škola

Gymnázium

1970-1971 Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích (tento název nese škola od 24. 2. 1970 do současné doby)
1974-1979 V těchto letech byla součástí Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích také Internátní škola pro pracující.

 

PhDr. Jana Chocholáčová (zpracováno podle výročních zpráv gymnázia z let 1919-1949, kronik školy a Almanachu 75 let gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích)