Výuka jazyků 2015

logolink_OPVK

Naše škola obdržela v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci v celkové výši 969 010,00 Kč na realizaci projektu s názvem „Výuka jazyků 2015“ s registračním číslem „CZ.1.07/1.1.00/56.0931“.

Podstatou projektu je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Toho by se mělo dosáhnout realizací krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci by zde měli absolvovat jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámit se s významnými reáliemi příslušného místa.

Tento projekt by na naší škole měl podpořit sedmdesát žáků, kteří se zúčastní zájezdu do Velké Británie.

Články popisující realizované zájezdy:

Anglie I

Anglie II