Šablony pro SŠ a VOŠ I.

plakatGJBinkluze

V rámci výzvy „Šablony pro SŠ a VOŠ I.“ ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se naše škola zapojila do OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z prostředků výzvy jsou hrazeny náklady na zřízení pozic školního psychologa a kariérového poradce a bude z nich také realizována řada vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky školy. Půjde zejména o semináře věnované inkluzivnímu vzdělávání a mentoringu. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 838 596 Kč a realizace proběhne v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019.