Zasedání rady

Termíny zasedání školské rady

  • Dne 17.10.2017 se uskutečnilo zasedání školské rady v budově školy.
  • Dne 4.9. 2017 se uskutečnilo zasedání školské rady v budově školy.
  • Dne 24. 10. 2016 se uskutečnilo zasedání školské rady v budově školy.
  • Dne 31. 8. 2016 se uskutečnilo zasedání školské rady v budově školy.
  • Dne 3. 2. 2016 se uskutečnilo zasedání školské rady v budově školy.

Zpráva o činnosti školské rady Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice za rok 2017

Výsledky jednání najdete v zápisech z rad:

Zpráva o činnosti školské rady Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice za rok 2016

Školská rada se sešla ve dnech 3. 2. 2016, 31. 8. 2016 a 24. 10. 2016. Výsledky jednání najdete v zápisech z rad:

Zpráva o činnosti školské rady Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice za rok 2015

Školská rada se sešla na dvou jednáních ve dnech 18.6.2015 a 22.10.2015. Výsledky jednání najdete v zápisech z rad: