Třídní učitelé

Osmileté studium
1.A Mgr. Brabcová Hana brabcova@gjbi.cz 511 193 121
Zástupce: Mgr. Friedmann Martin
2.A Mgr. Schořová Jana schorova@gjbi.cz 511 193 120
Zástupce: Mgr. Káňová Danuše
3.A Mgr. Bc. Mrázová Petra mrazova@gjbi.cz 511 193 120
Zástupce: Mgr. Horák Zdeněk
4.A Mgr. Binderová Jaroslava binderova@gjbi.cz 511 193 140
Zástupce: PaedDr. Suchánková Eliška
5.A Mgr. Dubčáková Andrea dubcakova@gjbi.cz 511 193 130
Zástupce: Mgr. Štěpánek Tobiáš
6.A Mgr. Vlachová Lucie vlachova@gjbi.cz 511 193 101
Zástupce: Ing. Pocházka Jiří
7.A Mgr. Stránská Kateřina stranska@gjbi.cz 511 193 140
Zástupce: Mgr. Minsterová Danuše
8.A Mgr. Fukanová Eva fukanova@gjbi.cz 511 193 133
Zástupce: Mgr. Korityáková Taťána
Čtyřleté studium
1.C Mgr. Dvořáková Kateřina dvorakova@gjbi.cz 511 193 133
Zástupce: Mgr. Ďatková Jana
1.D Mgr. Šiplová Veronika siplova@gjbi.cz 511 193 101
Zástupce: Mgr. Karas Radek
2.C Mgr. Bc. Jelínková Lucie jelinkova@gjbi.cz 511 193 114
Zástupce: Mgr. Pavišová Alena
2.D Mgr. Bulva Ivan bulva@gjbi.cz 511 193 121
Zástupce: Ing. Prokop Gustav
3.C Mgr. Missbach Zdeněk missbach@gjbi.cz 511 193 115
Zástupce: PhDr. Bezděk Robert
3.D PhDr. Bezděk Robert bezdek@gjbi.cz 511 193 114
Zástupce: Mgr. Missbach Zdeněk
4.C Mgr. Hodovský Michal hodovsky@gjbi.cz 511 193 131
Zástupce: Mgr. Pokorná Božena