Třídní učitelé

Osmileté studium
1.A Mgr. Stránská Kateřina stranska@gjbi.cz 511 193 140
  Zástupce: Mgr. Minsterová Danuše
2.A  Ing. Procházka Jiří prochazka@gjbi.cz 511 193 120
Zástupce: Mgr. Pokorná Božena
3.A Mgr. Brabcová Hana brabcova@gjbi.cz 511 193 121
Zástupce: Mgr. Karas Radek
4.A Mgr. Schořová Jana schorova@gjbi.cz 511 193 120
Zástupce: Mgr. Káňová Danuše
5.A Mgr. Bc. Mrázová Petra mrazova@gjbi.cz 511 193 120
Zástupce: PhDr. Mgr. Bezděk Robert
6.A Mgr. Binderová Jaroslava binderova@gjbi.cz 511 193 140
Zástupce: PaedDr. Suchánková Eliška
7.A Mgr. Dubčáková Andrea dubcakova@gjbi.cz 511 193 130
Zástupce: Mgr. Štěpánek Tobiáš
8.A Mgr. Vlachová Lucie vlachova@gjbi.cz 511 193 101
Zástupce: Mgr. Fukanová Eva
Čtyřleté studium
1.C Mgr. et Mgr. Vyhnáček Luboš vyhnacek@gjbi.cz 511 193 132
  Zástupce: Mgr. Korityáková Taťána
1.D Ing. Jana Prokopová prokopova@gjbi.cz 511 193 121
  Zástupce: Ing. Gustav Prokop
2.C Mgr. Horák Zdeněk horak@gjbi.cz 511 193 116
Zástupce: Mgr. Missbach
2.D Mgr. Jana Ďatková datkova@gjbi.cz 511 193 130
Zástupce: Mgr. Hodovský Michal
3.C Mgr. Dvořáková Kateřina dvorakova@gjbi.cz 511 193 114
Zástupce: Mgr. Friedmann Martin
3.D Mgr. Moučková Veronika mouckova@gjbi.cz 511 193 101
Zástupce: Mgr. Pavišová Alena
4.C Mgr. Bc. Jelínková Lucie jelinkova@gjbi.cz 511 193 115
Zástupce: Mgr. Šešulková
4.D Mgr. Bulva Ivan bulva@gjbi.cz 511 193 121
Zástupce: Mgr. Dočkalová Kateřina