1. cena z celostátní literární divácké soutěže Face2Art pro GJB Ivančice!

Na přelomu roku 2014 – 2015 se konal již 3. ročník celostátní soutěže Face2Art. Jde o virtuální galerii pro mladé tvůrce od 14 do 23 let. Tento projekt Hudební mládeže ČR nese podtitul Nové tváře v umění. Dává možnost začínajícím tvůrcům ukázat své práce před publikem a získat nové umělecké zkušenosti. Projekt má 7 uměleckých kategorií (14 – 18 let, 19 – 23 let), jejichž patrony jsou významné osobnosti naší kultury:  Hudební skladba – Vlastislav Matoušek, Píseň – Hana Robinson, Fotografie – Robert Vano, Film – Olga Sommerová, Choreografie – Nataša Novotná, Báseň – Jiří Žáček a Povídka – Daniela Fischerová, známá autorka rozhlasových her, scénářů krátkých, animovaných a celovečerních filmů. Vyučuje Tvůrčí psaní na Literární akademii J. Škvoreckého a je členkou výboru Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

Právě v této kategorii, tedy Povídka (pro tvůrce 14 – 18leté), zvítězila v divácké soutěži práce Na dně rokle studentky Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice Martiny Jelínkové (oktáva), která si diplom a cenu pro vítěze přebrala v Praze z rukou významných osobností české kultury dne 24. ledna 2015.

Martině blahopřejeme, děkujeme jí za vzornou reprezentaci naší školy nejen v letošním školním roce, ale také v průběhu celého osmiletého studia. Přejeme jí, aby stejně úspěšně zvládla nejen maturitu a přijímací zkoušky, ale též studium na vysoké škole, kde se tímto oborem bude jistě také zabývat!

PhDr. Jana Chocholáčová