VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Otevíráme další semestr Virtuální univerzity 3. věku, tentokrát na téma

LIDSKÉ ZDRAVÍ.

Přednášky jsou věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří a nejzávažnějším chorobám.

Přihlásit se mohou stávající i noví posluchači v pondělí 1. února 2021 do 14:00 hodin v budově školy (nebo individuálně dle domluvy).

Cena kurzu: 420 Kč

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude semestr (příp. jeho část) probíhat distančním způsobem.

Bližší informace: Ing. Ivana Čermáková, tel. 606 706 680

Garant kurzu: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Odkaz na VU3V: https://e-senior.czu.cz/

Ukázka přednášky: https://e-senior.czu.cz/mod/page/view.php?id=657