Informace k online přijímacím zkouškám nanečisto – 23. 1. 2021

Nabízíme žákům možnost zkusit si přijímací zkoušky v reálném čase.

Časový harmonogram

Dopolední část

8:30 – 9:50                MATEMATIKA – vypracování testu

10:15 – 11:25           ČESKÝ JAZYK – vypracování testu

Odpolední část

12:30 – 13:30           MATEMATIKA – řešení testu, vč. vysvětlení

13:45 – 14:45           ČESKÝ JAZYK – řešení testu, vč. vysvětlení

Zájemci se ke zkoušce (a k řešení testu) přihlásí ve stanoveném čase (viz Časový harmonogram) prostřednictvím odkazu:

Čtyřleté studium: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Osmileté studium: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Po úvodní administraci bude test zpřístupněn ke stažení. Své odpovědi budou žáci zapisovat do předem vytištěného záznamového archu, který si vyberou v následujících odkazech:

Čtyřleté studium:

Matematika – M9I_2021_ZA.pdf (cermat.cz)

Český jazyk – C9I_2021_ZA.pdf (cermat.cz)

Osmileté studium:

Matematika – M5I_2021_ZA.pdf (cermat.cz)

Český jazyk – C5I_2021_ZA.pdf (cermat.cz)

V odpolední části naši zkušení pedagogové provedou žáky řešením testu (včetně vysvětlení).