Dodatek k přijímacím zkouškám – opatření obecné povahy

čj.: MSMT-4337/2021-8

  1. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu. Tuto skutečnost musí nahlásit ředitelce školy do 14. 5. 2021 do 9:00 hodin (cermakova@gjbi.cz, tel. 606 706 680)
  2. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v první kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.
  3. MŠMT Přijímací zkouškydodatek (pdf)