Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium

(čtyřleté studium)

V souladu s ustanovením § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium).

Kritéria přijetí:

Doložení přihlášky ke studiu do 9. 6. 2021

Další kritéria přijetí jsou shodná s kritérii pro 1. kolo. Uchazeč doloží výsledek jednotné přijímací zkoušky.

 

V Ivančicích dne 1. 6. 2021

Ing. Ivana Čermáková  ředitelka