„Lidé, kteří jsou pro nás důležití, zanechávají svůj otisk v našich životech. Ať už ve skutečnosti zůstanou nebo odejdou, v našich srdcích jsou napořád, protože je pomáhali utvářet…“

S velkým zármutkem jsme všichni přijali zprávu, že nás 10. prosince 2021 ve věku 82 let opustil člověk, který se opravdu zapsal do srdcí několika generací studentů i pedagogů ivančického gymnázia –

pan František Navrátil.

Když školní chodbou burácelo jeho: „Běž se přezout!“ a následoval laskavý úsměv, byl pro nás všechny osobou důležitější než vedení školy. Kolik výletů se třídami absolvoval, kolik sportovních zápasů se studenty odehrál, nelze vypočítat! Také proto jej absolventi často zvali na svoje vzpomínkové večírky, a bylo pro ně velikou radostí, když si za nimi přijel popovídat. Pan František Navrátil měl rád studenty i vyučující našeho gymnázia a oni milovali jeho.

Děkujeme, nezapomeneme!

Pedagogové a studenti Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice