Milí studenti, kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

nadešel nádherný vánoční čas, kouzlo Vánoc je všude kolem nás. Pomalu se mezi nás vkrádá vánoční nálada.  Vánoce by měly být především svátkem klidu, pohody, odpoutání se od každodenního pracovního shonu. Měly by být příležitostí k upevnění rodinných vazeb, k vychutnání slavnostní atmosféry vánočních dnů.  Nálada a frustrace ve společnosti způsobená dlouhotrvající pandemií COVID-19 je ovlivněna strachem o zdraví, obavami o budoucnost. Poslední dva roky nám ukázaly, že není úplnou samozřejmostí setkávat se se svými přáteli a širší rodinou. Važte si tedy vzácných chvil, které se svými blízkými strávíte.  Toto sváteční období je mnohem víc než vánoční oslavy a rozdávání dárků. Z celého srdce vám přeji, ať jsou vaše Vánoce naplněny skutečnými zázraky a významem tohoto krásného času.

Je tu také konec roku a asi všichni bilancujeme, jaký ten již téměř uplynulý rok vlastně byl. Pro nás všechny to byl rok poznamenaný celou řadou mimořádných opatření a distanční výukou.  Děkuji všem rodičům i studentům za podporu při uplatňování všech vládních nařízení souvisejících s pandemií.  Studentům chci také poděkovat za veškeré aktivity a úsilí, které věnovali nejen svému vzdělávání, ale i své škole.  Je mou milou povinností poděkovat také všem svým kolegům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší školy za jejich obětavou práci, kterou vykonávají. Svým zodpovědným přístupem přispívají k šíření dobrého jména naší školy. Velice si toho vážím a těším se na další spolupráci.

Přeji vám, ať kouzlo Vánoc projde vaším domovem a zanechá za sebou klid, pohodu a štěstí. Do nového roku Vám přeji mnoho zdraví, úspěchů a životního optimismu.

Ing. Ivana Čermáková, ředitelka