Dne 22. dubna 2022 nás zastihla smutná zpráva

o úmrtí našeho bývalého kolegy a velkého příznivce naší školy

pana

Mgr. Antonína Vacha

My, členové pedagogického sboru, s láskou a často na něho vzpomínáme.

Byl nám nejenom přítelem, ale i vlídným kritikem a rádcem

v mnoha situacích našeho kantorského života.