Majáles letos opět bude!

 

Tradice studentských majálesů na našem gymnáziu

Tradice majálesů všeobecně spadá podle bývalé ředitelky Vlastivědného muzea v Olomouci paní M. Hoškové už do doby starověku. První květnový den oslavovali staří Římané bohyni jara a plodnosti Maiu, matku boha Merkura. Nejslavnější oslavy se konaly v Ostii nedaleko Říma. Město bylo vyzdobeno květinami, ovocem a sladkostmi.

Majáles (v překladu z latiny „májové, květnové“) jako studentská oslava příchodu máje a krás studentského života má prý původ v 15. století. Už tehdy prý se tolerovala kapka studentské recese. Jako opravdová studentská oslava se však pojí zejména s 19. stoletím. Známá je z díla A. Jiráska Filozofská historie, ve které autor popisuje tuto oslavu v roce 1847 v Litomyšli.

Průvody masek a volba krále majálesu jsou ale záležitostí novodobou. „S maskou na tváři se dělá každá legrace lépe,“ říká M. Hošková. Tradice studentských majálesů obecně se znovu objevila po 2. světové válce. Poté byly majálesy zakázány a oficiálně povoleny až v roce 1964. A v 60. letech prý začíná zlatá éra majálesů, která však v dalších desetiletích nepokračovala. Tradice se opět obnovila až v 90. letech minulého století.

Zřejmě první studentský majáles se na našem gymnáziu konal ve dnech 17. a 18. května 1947. Do jeho organizace se zapojila vedle vedení školy také žákovská samospráva a Rodičovské sdružení. Večer 17. května se konala studentská akademie s tímto programem:

  1. Kovařovic: Hrajte muzikáři (z opery Psohlavci) – smíšený sbor s doprovodem klavíru
  2. Smetana: Rádi a veseli (z opery Tajemství) – smíšený sbor s doprovodem klavíru
  3. Ej, toč se, děvče – rytmická skladba na národní písně, tančily žákyně z V. až VIII. třídy
  4. Dvě slovácké písně – zpěv student IV. třídy, klavírní doprovod prof. Václav Dusík
  5. Suk: Vesnická serenáda a Menuet – studentský orchestr
  6. K. Klicpera: Každý něco pro vlast, veselohra o 1 jednání, hráli žáci a žákyně III. – VIII. třídy

Sbory a orchestr řídil prof. Václav Dusík, režii divadelního představení měl prof. Karel Klika, rytmickou skladbu nacvičila prof. Eva Spisarová.

Dne 18. května 1947 odpoledne po slavnostním pestrém průvodu městem byla uspořádána na hřišti Sokola studentská slavnost s tělocvičným programem za řízení profesorů tělesné výchovy Rostislava Muchy a Evy Spisarové.

V roce 1948 se konal majáles dne 9. května. Studenti připravili tři alegorické vozy a zatancovali slovenskou besedu v národních krojích.

Jeden z nejkrásnějších majálesů, na který vzpomínají generace absolventů ivančického gymnázia, se konal koncem školního roku 1969. Byl součástí oslav 50. výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. Majálesový průvod se uskutečnil v pátek a navazovaly na něj další aktivity studentů i vyučujících: studentská akademie a oficiální část oslav v Besedním domě, setkání absolventů jednotlivých ročníků v různých restauracích a hotelech města, v sobotu večer se konalo v ivančickém letním amfiteátru na Réně studentské divadelní představení Sen noci svatojánské doprovázené hudebními skupinami Modrá hvězda a Combo. Pamětníci říkají, že na Réně bylo tolik diváků, že nezůstalo ani místečko volné. A nyní k samotnému majálesu:

Majálesový průvod se připravoval před gymnáziem za doprovodu hudební skupiny Combo. Stáli zde studenti s prapory a znakem školy, žáci v pestrých maskách, mnozí s nazdobenými koly, byly připraveny alegorické vozy, řadili se po jednotlivých ročnících také absolventi gymnázia. Na přípravě majálesu spolupracovali všichni, kdo měli školu rádi – vyučující, studenti, absolventi i občané města, kteří gymnázium nenavštěvovali. Všichni se snažili, aby průvod byl co nejpestřejší. Byl půjčen kabriolet, ve kterém se vezla krásná „Miss Majáles“ v doprovodu svého mužského protějšku – „Missáka Majálesu“. Nechyběl ani v Ivančicích tehdy velmi známý pan Vitlich s valníkem a koněm Milušou, kteří uprostřed průvodu vezli kapelu Combo. Pamětníci se usmívají tomu, že Miluša prý v jednu chvíli přidala do kroku a z valníku kapele dokonce spadl buben. Někteří chlapci si prý připravili v chemii jododusík a ozvučili průvod bouchacími kuličkami.

Průvod důstojně prošel od školy do centra Ivančic, kde bylo před tehdejším národním výborem (dnes radnice) připraveno malé vyvýšené pódium. Kolem něj se seřadili všichni účastníci průvodu. Ke studentům zde promluvil zejména ředitel školy prof. B. Krejčík. Menší delegace studentů a profesorů odešla položit květiny k pomníku Jana Blahoslava do ulice Ve Sboru. A pak už se na náměstí tancovalo, lidé se fotili s namaskovanými studenty, vše se natáčelo…

Na tradici studentských majálesů navázali studenti v roce 1994. Konal se 6. května a byl spojen s „posledním zvoněním“ maturantů. Průvod studentů společně s alegorickými vozy prošel od školy do ulice Ve Sboru, kde se u pomníku žáci i profesoři poklonili památce J. Blahoslava. Potom se průvod vydal na náměstí. Zde čekali také absolventi gymnázia, aby pozdravili majálesový průvod. V něm jela mimo jiné v nádherně vyzdobené bryčce „moravská svatba“ – tedy nevěsta, ženich a další svatebčané v krojích. V rámci programu, kdy na pódiu na náměstí vystoupili žáci s připraveným programem, proběhl celý svatební obřad.

Další majáles se konal dne 11. 5. 1996. Majálesový průvod byl spojen s výstavou studentských výtvarných prací na Městském úřadě v Ivančicích a studentským hudebním pořadem Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

Následovaly majálesy: 16. 5. 1997, 11. 5. 1999 (známý volbou Miss gymnázia), 12. 5. 2000, 17. 5. 2002 (po průvodu vystoupily na náměstí jednotlivé třídy s programem a zahrála studentská hudební skupina Miks Maž), 14. 5. 2004 – a od tohoto roku až do současnosti se konají majálesové průvody pravidelně téměř každý rok. V některých obdobích byly spojeny se Slavnostmi chřestu v Ivančicích (například dne 17. 5. 2019). V letech 2020 a 2021 se kvůli koronavirové pandemii majáles konat nemohl, proto se všichni studenti těší na majáles letošní – 29. 4. 2022.

Dlužno jenom tiše připomenout, že za tuto dobu „nových“ majálesů pršelo pouze jednou (14. 5. 2010), takže bylo třeba průvod na poslední chvíli odvolat. Budeme doufat, že i letos bude pěkné počasí a studenti a s nimi i všichni občané Ivančic si svoji jarní slavnost užijí.

Ať žije majáles 2022!

PhDr. Jana Chocholáčová

Zdroje:

Almanach ke 100. výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích, Střípky z historie školy, kroniky gymnázia, vzpomínky pamětníků