Návštěva z JCMM

Dne 2. 6. 2022 nás navštívil ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu RNDr. Miloš Šifalda, který ocenil systém podpory nadaných studentů ve škole. JCMM se douhodobě zabývá podporou nadaných středoškoláků v Jihomoravském kraji a škola s tímto centrem úzce spolupracuje právě na jednotlivých programech pro nadané studenty.

Převzali jsme plaketu a jsme hrdí na to, že naše škola systematicky pracuje s nadanými dětmi. Pomáháme tím nejen jim a jejich rodičům, ale především naší společné budoucnosti.