21. února – Mezinárodní den mateřského jazyka

„…A ještě musím pochválit tebe, tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit; chtěl bych užít aspoň jedinkrát všech krásných, určitých, živoucích slov, která jsou v tobě…″ K. Čapek, Chvála české řeči

21. února si připomínáme Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento svátek vyhlásilo v roce 1999 UNESCO na oslavu zhruba 7 000 jazyků, jimiž se ve světě mluví. Jazyk slouží jednak ke komunikaci, ale je také důležitým prostředkem k vyjádření kultury a identity. Jazyky jsou však velmi křehkými poklady lidstva. Tisícům malých jazyků hrozí zánik a během několika generací může až 50 % jazyků zcela vymizet.

Pouze necelá jedna čtvrtina jazyků se učí ve školách, je používána na internetu nebo ve sdělovacích prostředcích. Mluvčí malých jazyků postupně přebírají cizí jazyk silnější populace, který jim umožňuje jednat s úřady, studovat či sledovat média.

Mezinárodní den mateřského jazyka by měl přispět ke zvýšení povědomí mezi lidmi o významu jazyků jako součásti společného dědictví lidstva. Cílem je chránit jazykovou různorodost světa a snažit se zamezit zániku malých jazyků.

„Jazykem Evropy je překlad.″

Umberto Eco

Jazyková rozmanitost je základem také evropského kulturního dědictví a Evropská unie považuje za důležité ji chránit. V EU se hovoří 24 úředními jazyky a používá se zde více než 60 dalších regionálních a menšinových jazyků.

Pro největší počet obyvatel Evropské unie je podle údajů Eurobarometru mateřským jazykem němčina (16 %), italština a angličtina (po 13 %), francouzština (12 %), španělština a polština (po 8 %).

Evropský parlament ve svém usnesení ze září 2013 vyzval k ochraně ohrožených evropských jazyků a jazykové rozmanitosti v Evropské unii.

Také studenti našeho gymnázia se zamysleli ve svých projektech nad otázkou mateřského jazyka a zpracovali např. témata: Jak se řekne slovo „jazyk” v ostatních 23 evropských jazycích? I pravopis je věda…, Najdeme pravopisné chyby v novinách, časopisech a jiných tiskovinách? atd.

 PhDr. Jana Chocholáčová