26. září – Evropský den jazyků

Evropský den jazyků se zaměřuje na podporu učení se jazykům a připomíná se 26. září od roku 2001. Tento den si studenti vyššího gymnázia připomněli i v hodinách anglického jazyka. Do školy byla pozvána čtveřice zahraničních dobrovolníků z SVČ Ivančice, aby představili sebe a  svoji zemi. Hlavním

 dorozumívacím prostředkem byla angličtina. Při komunikaci s Ruskou, Italkou, Arménkou a Brazilkou si studenti gymnázia uvědomili nejen rozdílné variace angličtiny, ale také si všimli, že základním stavebním kamenem porozumění je znalost slovní zásoby, kterou sami někdy podceňují. Spousta z nich se ovšem nebála dobrovolníkům položit zvědavé otázky.

Pro studenty nižšího gymnázia je připraveno anglické představení v kině Réna, které je plánováno na říjen.

V rámci mezinárodního projektu Do Německa na zkušenou – Versuch´s mal in Deutschland, který vznikl pod záštitou Česko-německého fóra mládeže,  navštívila 26. září naši školu jeho členka Kateřina Němcová. Činnost fóra je podporována mnoha významnými institucemi (např. MŠMT ČR, Goethe-Institut Praha, Velvyslanectví SRN v Praze, DAAD – Německá akademická výměnná služba, Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže atd.). Cílem tohoto projektu je informovat studenty o možnostech krátkodobých i dlouhodobých pobytů v Německu i v zahraničí obecně. Kateřina pomocí prezentací seznámila velmi poutavě studenty třetích a čtvrtých ročníků s možnostmi studia v Německu a dalších německy mluvících zemích. Prezentace obsahovaly širokou nabídku krátkodobých i dlouhodobých studijních pobytů (výměny mládeže, programy Erasmus+, pobyty na střední škole v Německu), stipendií, brigád, jazykových certifikátů a dalších možností. Slečna Němcová zajímavě vyprávěla studentům také o svých zážitcích a zkušenostech ze studia v zahraničí. Záměrem prezentace tak bylo žáky nejen motivovat ke studiu němčiny, ale také k aktivnímu výjezdu do Německa.

Studenti ostatních ročníků ve třídách  zpívali německé písně, ochutnávali německé sladkosti, zpracovali různé projekty, např. na téma Svatby ve světě, Barvy duhy aj. Z výsledků projektů připravili poutavé nástěnky a vystavili je ve vestibulu školy.

Jiní si připravili do hodiny němčiny vyprávění o svých prázdninách. Většina z nich navštívila mnohé z evropských zemí, kde si mohli vyzkoušet své jazykové znalosti. Jako občerstvení se podávaly originální jednohubky z Kinder čokoládek a gumových medvídků.

Evropský den jazyků si připomněli i studenti, kteří se na naší škole učí rusky. Po příchodu do sborovny je na uvítanou čekal tradiční ruský šálek čaje, připravený ne v samovaru, ale pouze v rychlovarné konvici. O historii samovaru a tradiční přípravu čaje ochuzeni samozřejmě nebyli.  Seznámili se i s dalšími ruskými atributy v podobě matrjošky a ikony. Studenti si také zahráli jazykové hry, které měly za úkol hlavně pobavit.

Ani latina „nezůstala pozadu“.  V hodině studenti zpívali latinské písně, překládali a zpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur, vyprávěli  si o módě v době antiky, zejména v době římské říše. Ukázali  si, jak se oblékali muži i ženy, naučili  se vázat římskou tógu a rozlišovat podle barvy a drapérie oblečení jejich postavení ve společnosti. Dále se naučili rozlišovat jednotlivé druhy obuvi a určovat dataci podle typu ženských účesů.

Projekty k Evropskému dni jazyků na naší škole určitě splnily svůj účel a povzbudily studenty v dalším studiu jazyků.

Mgr. J. Ďatková, PhDr. J. Chocholáčová, Mgr. T. Korityáková, Mgr. K. Stránská,

PhDr. M. Špiříková