50 let kroužku elektroniky na GJB Ivančice

Od roku 1974 do dneška nepřetržitě funguje na GJB Ivančice toto zájmové uskupení. Náplň se postupně měnila od Hi-Fi techniky, přes obecnou elektroniku až po digitální techniku dneška. V poslední době jsme pro zájem studentů rozšířili témata o teoretickou fyziku, zejména o fyziku elementárních částic, o urychlovače  a o astrofyziku. Také o moderní přístroje schopné manévrovat ve vzduchu – drony.

    Studenti se v kroužku elektroniky naučí nejen obvodovou techniku, ale i praktické dovednosti, jako návrh plošných spojů i s použitím specializovaného software, výroba desek plošných spojů, technika pájení, kontrola funkčnosti, měření parametrů aj.

    V dobách existence Svazarmu jsme se účastnili okresních a krajských soutěží, organizovali výstavy elektronických přístrojů i těch, vyrobených svépomocí. Ve škole fungoval Hi-Fi klub, kde se scházeli zájemci o poslech hudby populární i vážné, a to v nejvyšší dosažitelné kvalitě.

Po nástupu digitální techniky studenti vnikali do tajů PC. Vzpomeňte si na dobu procesorů Intel typu 80 286, 80 386, 80 486, kdy frekvence se pohybovaly na úrovni 20 MHz, 40 MHz aj. Poté jsme přešli na Celerony 400 MHz, které jsme přetaktovávali. Operační paměti RAM měly velikost 64 MB, 128 MB, ani se tomu dnes nechce věřit. Ale už v té době se objevovaly malé personální počítače typu Commodore, Amiga, Sinclair Spectrum aj. To jsme ještě programovali. Dnes vyžadují mladí lidé, a nejen oni, procesory Intel i3, i5 nebo raději i7 čtyřjádrové, nebo od firmy AMD procesory Ryzen, rychlé, relativně levné. Frekvence kolem 3 GHz až 4 GHz. Monitory, původně malé televizory Merkur, dnes panely LCD nejlépe typu S-IPS či PVA.

    Před 5 roky (v roce 2015) jsme navázali velmi úzkou spolupráci s FEKT VUT Brno (Fakulta elektrotechniky a komunikační techniky), zejména s doc. Steinbauerem a doc. Kalábem, katedra teoretické a experimentální elektrotechniky. Naše škola se zapojila do projektu IET1 (Institut experimentálních technologií 1), který vznikl pod patronací ESF (Evropský sociální fond), MŠMT a JmK. Zde postupně naši nejlepší studenti se zájmem o elektroniku zpracovávali svoje projekty, zakončené náročnou obhajobou před komisí odborníků na FEKT. Každý  projekt měl část teoretickou a experimentální (funkční prototyp zařízení nebo software). Jmenovitě Adam Halbich (světelný zdroj s nejvýkonnějšími americkými LED s lineární regulací světelného toku), Jiří Procházka (software pro násobení matic 9 x 9), Martin Vondráček (tříkanálový zdroj světla LED programovatelný, určený pro stimulaci růstu rostlin – zadání Mendelovy univerzity). Následovali další naši studenti např. s pracemi v oblasti návrhů transformátorů – Tomáš Jelínek. Práce na jednotlivém projektu zabrala průměrně 1,5 roku pod vedením mentora Vítězslava Světlíka za supervize doc. Steinbauera.

    Všechny projekty odborná komise (1 VŠ profesor + 2 docenti + odb. asistenti) hodnotila na úrovni minimálně bakalářských prací. Špičkové zpracování projektu Martina Vondráčka bylo označeno hodnocením A, blízké magisterské úrovni. Obrazový záznam obhajoby M. Vondráčka lze shlédnout v budově GJBI (u laboratoře a odborné učebny fyziky). Pro ilustraci uvádíme, že všichni jmenovaní nastoupili na fakulty VUT (FEKT,FIT).

   Za péči o talenty obdrželo naše gymnázium v rámci projektu IET1 speciální soupravu s názvem RC 2000 v ceně 100 000 Kč pro demonstraci elektronických obvodů při výuce fyziky. Dále od FEKT VUT Brno navíc obdrželo GJBI  digitální dvoukanálový osciloskop v ceně cca 20 000 Kč. Tím přispíváme k rozvoji polytechnické výuky na gymnáziu.

   Za připomínku stojí, že M. Vondráček obdržel od rektora VUT cenu za vynikající výsledky studia.

    Zvláštní pozornost zasluhuje náš nedávný absolvent Filip Široký. Tento mimořádně nadaný student si už od 1.ročníku soustavným studiem rozšiřoval svoje středoškolské znalosti fyziky a matematiky jednak v kroužku elektroniky (který jsme přejmenovali na kroužek matematiky a teoretické fyziky), jednak na stáži u jaderného reaktoru ve Velké Británii a navíc na přírodovědecké fakultě MU na přednáškách prof. Novotného.

   Už ve 2.ročníku na FI MU si Filip dopisoval s fyzikem světového jména: Mičiu Kaku na americké univerzitě. Filip poté přešel studovat obor AI (umělá inteligence) do Itálie. Následně se mu podařilo uspět v celosvětovém konkurzu na místo ve špičkové laboratoři pro studium elementárních částic – v CERN u Ženevy. Jde o nejvýkonnější urychlovač světa LHC, kde dochází ke srážkám protonů urychlených proti sobě.

Filip zde vede tým mladých fyziků, kteří vyhodnocují výsledky srážek protonů. Pro výborné výsledky mu byla nabídnuta možnost vynechat po bakalářském studiu  navazující studium magisterské a přímo zahájit doktorandské studium. Filip Široký občas zavítá do Ivančic na své rodné gymnázium a přednáší o studiu na FI MU, o své práci u urychlovače, jak se dostat do CERNu aj.

   Naše škola pracuje nejen s mimořádně nadanými studenty typu F. Širokého, ale i věnujeme se také technicky orientovaným studentům, které vedeme k týmové práci, k samostatnému studiu nových poznatků, ke spolupráci se světovými firmami jako je americká firma Honeywel. 3 maturanti vytvořili v rámci kroužku elektroniky tým zvaný BADRON (Bár + Drozd + Ondra) a pustili se do náročného projektu Kvadrokoptéra. V hektickém předmaturitním období splnili obtížný úkol navrhnout, sestrojit a uvést do chodu kvadrokoptéru schopnou manévrovat. Ale také obhájit svůj projekt v Brně ve firmě Honeywel, která platila součástky. Když zvážíme, jak málo hodin fyziky mají naši studenti, musíme jejich projekt ocenit.

   Pro úplnost dodáváme, že v kroužku elektroniky pracovaly také dívky, které jsme tak nasměrovali ke studiu na FEKT VUT (např. Kateřina Bucsuházy). Viz foto.

  Tak přispívá naše gymnázium k péči o talentované chlapce a dívky. 

Zpracoval   Mgr.Vítězslav Světlík   

           

Dodatek:

Filip Široký:

Bývalý student GJB Ivančice v CERNu! 

 

Poslední interview je za mnou a mohu s radostí oznámit, že se mi dnes splnil sen, který trval už snad od mých patnácti let – jen jsem teda nečekal, že se mi to podaří už ve dvaceti :D.
Právě jsem byl přijat na rok do mého vysněného CERNu, kde budu pracovat jako softwarový inženýr/specialista na machine learning v kolaboraci s týmem částicových fyziků pracujících na CMS experimentu, který je podle mě v celém CERNu nejvíc cool, protože se snaží odpovědět na otázky typu: „Existuje nová fyzika za TeV škálou?“, „Jaké jsou vlastnosti nově objeveného Higgsova bosonu?“ a „Existuje evidence fyziky za Standardním modelem částic jako třeba supersymetrie nebo extradimenze?“. Ještě minulý rok, než jsem začal studovat bakaláře matematické informatiky a letos semestr magisterské umělé inteligence v Itálii, bylo mým snem studovat fyziku a stát se teoretickým částicovým fyzikem na tomto místě. Dal jsem se sice jiným směrem, ale mé mladší-já bude nakonec taky spokojené, protože můj projekt začínající od března 2017 bude zajímavým způsobem propojovat mé současné a budoucí znalosti částicové fyziky a umělé inteligence.

Za pomoc při splnění snu děkuji Vitezslav Svetlik, že se mi během gymplu celé čtyři roky tolik věnoval při řešení všemožných fyzikálních problémů a pomohl mě tak udržet motivovaného se této oblasti věnovat; dále Josef Prokeš a dalším docentům z MU za napsání skvělých doporučujících dopisů. Pokusím se vás nezklamat 🙂 Howgh.

Martin Vondráček Páni! Moc gratuluji! To je úžasný! Pamatuju si, jak jsi mi jednou na gymplu v kroužku elektroniky povídal, že úplně nejvíc nejlepší věc by bylo, kdybys mohl jednoho dne pracovat v CERNu. Jednou jednoho dne je tady!  

Vitezslav Svetlik Milý Filipe! Zaprvé moc velká gratulace ke splnění Tvého velkého fyzikálního snu-studium v CERNu. Vzpomínám si, že už v 1.ročníku gymnázia jsi přišel s určitým projektem. Pak jsme se potkávali v hodinách fyziky i odpoledne v kroužku elektroniky, který jsem kvůli tobě musel přejmenovat na kroužek teoretické a experimentální fyziky. Samé operátory nabla, delta a další. Moc mne bavilo s Tebou diskutovat o částicové fyzice, o bosonech, o Higgsově poli aj. Pak jsem Ti domluvil konzultace na PřF s prof. Novotným. Díky svému švagrovi jsi mohl pracovat na stáži u jaderného reaktoru v Brightonu. No prostě, máme z Tebe velkou radost všichni kantoři na Gymnáziu v Ivančicích. Největší radost děláš svým rodičům. S Martinem Vondráčkem děláte skutečně dobré jméno svému gymplu. Pošli maila, až budeš v CERNu. V.Světlík

Mládí v kroužku elektroniky GJB Ivančice