Ač mrtví, stále bojují

Dne 27. 4 . 2019 studenti našeho gymnázia měli možnost zúčastnit se dějepisné exkurze a pietní akce v Lidicích.

„Ač mrtví, stále bojují.“ Heslo, které je vepsáno na místě, kde vyhaslo 340 životů – 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Postupně jsme procházeli ztracenými Lidicemi a seznamovali se s osudy lidí, které měly být vymazány z paměti nejen našeho národa.

U „ Památníku dětských obětí války“ nám Sylvie Klánová, dcera autorky díla akademické sochařky Marie Uchytilové, poutavě vyprávěla o vzniku tohoto sousoší. V  dětských očích se zobrazuje hrůza všech válek ve světě, kterými mnoho dětí trpí dodnes.

V lidické galerii, která se nachází uprostřed znovuobnovených nových Lidic, nás čekalo milé setkání s paní Marií Šupíkovou, která je jedním z mála dětí jež přežily lidickou tragédii. Autentický příběh jen podtrhl hrůznost činu. V následné diskusi pak vyzvala studenty k optimismu, k lásce k životu, rodině a domovu.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili se této cesty zúčastnit, především však paní Marii Abrahámové a paní učitelce Mgr. Dagmar Káčerkové.

Mgr. Hana Kulašová