Adaptační kurz 1.A

Začal nový školní rok a pro nováčky našeho gymnázia i čas velkých změn. Vstup do nové školy, nové třídy a mezi zcela nové spolužáky určitě není jednoduchý. Proto naše škola ve spolupráci se Střediskem volného času v Ivančicích uspořádala pro třídu 1.A tradiční dvoudenní adaptační kurz. Zájem studentů byl veliký, zúčastnilo se všech 30 žáků. Kurz proběhl v termínu 5.9.-6.9.2013 v klidném prostředí Turistické základny Skřipina v údolí řeky Oslavy. Přichystaný program, jenž byl v režii pracovníků SVČ byl velmi rozmanitý a dobrou atmosféru nezkazilo ani počasí, které nám velice přálo. Převažovaly hry seznamovacího charakteru a ty, které vyžadují týmovou spolupráci a kreativitu. Žáci tak měli možnost seznámit se vzájemně mezi sebou i se svojí třídní učitelkou, navázat nová přátelství a načerpat pozitivní energii pro vstup do nového školního roku.

Mgr. Kateřina Voborná