Adaptační pobyt 1.C

Ve dnech 3. – 4. září 2014 se naše třída 1.C s třídní paní učitelkou Ďatkovou a pracovníky SVČ zúčastnila adaptačního pobytu na Skřipině v údolí řeky Oslavy.

Po příchodu do areálu jsme se ubytovali, vybalili si spacáky a sešli jsme se ve společenské místnosti. První hra, kterou jsme hráli, byla hra na zapamatování si jmen nových spolužáků.  Díky nafukovacím balónkům s připevněnými lístečky jsme se o každém dozvěděli nějaké zajímavé informace.  Poté jsme hráli mnoho dalších seznamovacích her. Když jsme se lépe seznámili, byli jsme rozděleni do skupin a hráli jsme další veselé hry jako třeba Shajba Shajba lusk nebo Na detektivy.  Po večeři pokračovaly další skupinové aktivity, kterých měl Ondra Podolský z SVČ nepřebernou zásobu. Nejvíc jsme nasmáli u hry „Ruce na stůl“, která se hraje s mincí. Druhý den program společenských her pokračoval a po obědě jsme vyrazili k autobusu a jeli domů.

Tento pobyt nám toho hodně usnadnil. Kdybychom na něj nejeli, tak bychom se asi tak rychle nepoznali a nezažili tolik legrace.

Myslíme si, že i když se známe jenom chvíli, bude z nás dobrý kolektiv.

Zuzana Příkazská, 1.C, Lucie Příkazská, 1.C