Adaptační pobyt 1.C a 1.D

Ve dnech 8. – 10. 9. 2021 se v areálu rekreačního střediska Nesměř u Velkého Meziříčí uskutečnil adaptační kurz tříd 1.C a 1.D.

Noví žáci našeho gymnázia se mohli seznámit a poznat v řadě aktivit, které pro ně připravila jednak školní psycholožka Mgr. Lucie Šešulková, jednak pracovníci SVČ Horizont. Jednalo se o různé seznamovací hry a pohybové soutěže ve skupinách, ale i povídání o zkušenostech ze základních škol a očekáváních od studia na našem gymnáziu. Uskutečnila se též vycházka do okolí, která byla zpestřena nečekanou terénní překážkou, při jejímž překonávání byla nutná i trocha vzájemné pomoci.  

To vše přispělo k tomu, že se kolektivy obou tříd velmi rychle stmelily. Do budoucna snad spolu budou jejich členové vycházet pořád stejně dobře, jako tomu bylo na adaptačním kurzu.

Mgr. Kateřina Dvořáková