Adaptační pobyt 1.A

Skončily prázdniny a žáci se vrátili opět do školních lavic. Žáci 1.A však vstoupili do zcela nového prostředí. Proto se na našem gymnáziu ve spolupráci se Střediskem volného času v Ivančicích konal každoroční adaptační pobyt, aby se žáci spolu seznámili a blíže se poznali.

Adaptační pobyt primy proběhl ve dnech 4. – 5. 9. 2014 v turistické základně Skřipina, která leží v krásném a klidném údolí řeky Oslavy. Pracovníci SVČ si pro žáky připravili bohatý program plný různých aktivit, při nichž se žáci mohli seznámit nejen mezi sebou, ale i se svou třídní učitelkou. Přálo nám i slunečné a teplé počasí.

Myslím, že jsme si tyto dva dny všichni moc užili a nabili se pozitivní energií a elánem do nového školního roku.

Mgr. Petra Ustohalová