Adaptační pobyt našich nových studentů

Na začátku školního roku se studenti prvních ročníků zúčastnili třídenního adaptačního pobytu v Rekreačním středisku Nesměř, který jim pomohl se se svými novými spolužáky lépe poznat, získat vzájemnou důvěru a postavit se společně různým výzvám.

Letos nám adaptační pobyt pomohla zorganizovat agentura Peer2Peer, která se na tyto pobyty specializuje. Třídní učitelé, kteří byli se žáky po celou dobu pobytu, měli možnost své žáky lépe poznat a do některých her se dokonce mohli zapojit. Na konci pobytu byla každá třída schopná během velmi krátké doby připravit pro ostatní divadelní představení a diváci se nestačili divit, jaké výkony jednotlivé třídy předvedly.

Přestože byl program hodně nabitý a studenti měli málo volného času, věřím, že celý pobyt přispěl studentům k usnadnění začátku studia na nové škole a také k utvoření fungujícího třídního kolektivu.

Mgr. Kateřina Stránská