Adaptační pobyt primy

Adaptační pobyt v rekreačním středisku Nesměř se pro žáky primy uskutečnil ve dnech 6. – 8. září 2021. Program pro celou třídu uspořádala naše školní psycholožka Mgr. Lucie Šešulková a pracovníci ze Střediska volného času v Ivančicích.

Cílem programu bylo vzájemné poznání třídního kolektivu, prohloubení schopnosti spolupracovat a naslouchat si.

Tento třídenní program splnil svůj účel a přispěl jak ke vzájemnému seznámení (mezi novými spolužáky i mezi žáky a jejich třídní učitelkou), tak také k dobrému naladění na nový školní rok.

Mgr. Hana Brabcová