Adaptační pobyt prvních ročníků

Ve druhém zářijovém týdnu odjely nově vzniklé kolektivy tříd 1.C  a 1.D na společný třídenní adaptační pobyt, který se konal v Nesměřském údolí u Velkého Meziříčí.

Program školní psycholožky Mgr. Lucie Šešulkové a Střediska volného času v Ivančicích byl plný her, aktivit a vzájemné spolupráce, takže studentům nic nebránilo ve vzájemném poznávání spolužáků.  Atmosféra byla velmi uvolněná, tvořivá a respektuplná a nám, třídním učitelům obou ročníků nezbývá než doufat, že tato nálada studentům vydrží co nejdéle.

Mgr. Jana Ďatková, Mgr. Zdeněk Horák