Adopce na dálku

Naše škola je již osm let zapojena do programu adopce na dálku. Momentálně studenti a pedagogové přispívají na vzdělání indického chlapce Jacksona Lopese, který chce být bankovním manažerem. Všem dárcům patří naše poděkování.