Aktivity v rámci výuky anglického jazyka

Před velikonočními prázdninami jsme poprvé využili nabídek Mgr. Niky Štěpánkové ze společnosti Domino Theater, Brno a studenti 2. a 3. ročníků vyššího gymnázia navštívili představení The Blackboard Jungle (Džungle před tabulí), které v angličtině nastudovali amatérští herci – studenti Biskupského gymnázia z Brna.

V ději jsme se přenesli do americké školy poloviny 20. století, kam nastupuje pedagogický optimista Rick Dadier, který se střetává nejen se vzpurnými svěřenci, ale i cynickými kolegy.

Současné pojetí i srozumitelná angličtina herců určitě kromě pobavení vybízí k zamyšlení nejen nad školním prostředím minulosti a dneška, ale nad úlohou anglického jazyka jako dorozumívacího prostředku.

 

To, že se s angličtinou studenti setkají i v dalším studiu, ukázala i následující návštěva Moravské zemské knihovny, kam jsme se po představení odebrali na předem domluvenou exkurzi. Pracovnice knihovny nás seznámily s historií a současností knihovny, poskytovanými službami, prakticky jsme si mohli vyzkoušet orientaci především v oddělení cizojazyčné literatury.

 

Další akci jsme absolvovali 25. dubna, kdy naši školu navštívil zástupce společnosti Czech-us, pořadatele soutěže Angličtinář roku, Lukáš Kerhart, který nám předal certifikát dokládající úspěšné umístění školy v kontextu všech zúčastněných. Následovala přednáška o možnostech studia českých studentů v zahraničí, především v Dánsku, Nizozemí a Velké Británii, kde se nalézají nejprestižnější světové univerzity. Studenti položili hostu řadu praktických dotazů spojených s jejich zájmem o budoucí zahraniční studium.

Vojtěch Černý, další z přítomných hostů, informoval o časopise Brainstorm určeném středoškolským studentům a rovněž účastníky besedy vybídl k účasti na zapojení do práce s tímto časopisem.

 

Věříme v další spolupráci s oběma hosty i účast zájemců v příštím ročníku soutěže Angličtinář roku.

Mgr. Eva Fukanová