Aktuality 2007/2008

25.6.2008 Exkurze do Kralic

Exkurze do Kralic Třídy 1.C a kvinta se ještě naposledy v tomto školním roce vydaly na literární exkurzi. Navštívili jsme Památník Bible kralické, kde jsme si osvěžili v paměti to, co jsme se letos v hodinách českého jazyka dozvěděli o Janu Blahoslavovi, překladech bible, tiskárně v kralické tvrzi, navštívili jsme i přilehlý kostel sv. Martina. Doufejme, že i v příštím školním roce se nám podaří spojit výuku ve školních lavicích s podobnou zdařilou akcí.

Eva Fukanová

23.5.2008 Maturity na GJB

V pondělí 19. května se ve dvou slavnostně vyzdobených třídách sešlo 54 absolventů čtvrtých ročníků našeho ivančického gymnázia na zahájení maturitních zkoušek. Na napjatých tvářích bylo vidět nervozitu, každý z maturantů určitě zpytoval svoje svědomí, jak využil prodlouženého volna svatého týdne k utřídění a doplnění svých znalostí a vědomostí.

Maturanty přišli pozdravit zástupci města, starosta MUDr. Vojtěch Adam a místostarosta Mgr. Jiří Vařejka, který zná studenty oktávy ještě ze svého pedagogického působení na škole. Po krátkém představení tříd třídními profesory magistrem Radimem Dubčákem a magistrem Radkem Musilem a úvodní řeči předsedů maturitní komise – profesorů z brněnského gymnázia Elgartova – magistry Dagmar Sedláčkové a magistra Petra Odstrčila již nic nebránilo v tom, aby první maturanti přistoupili ke své zkoušce dospělosti.

A po čtyřech dnech se už 52 čerstvých absolventů ivančického gymnázia sešlo na slavnostním zakončení maturitních zkoušek na Městském úřadě v Ivančicích, kde jim v obřadní síni – ředitel školy doktor Antonín Šerý a starosta města MUDr. Vojtěch Adam slavnostně předali maturitní vysvědčení.

V pátek večer se pak maturanti spolu a se svými vyučujícími rozloučili na maturitních večírcích.

Maturity na GJB Maturity na GJB Maturity na GJB Maturity na GJB

Milena Špiříková

22.5.2008 Velký úspěch našich studentů v celostátním kole Zeměpisné olympiády

Velký úspěch našich studentů v celostátním kole Zeměpisné olympiády 4. – 6. května 2008 se v Plzni uskutečnilo celostátní kolo Zeměpisné olympiády, do něhož se z nižších kol probojovali dva studenti našeho gymnázia – Vojtěch Adam z primy (kat. A) a Petra Veselá z tercie (kat. C).

Velký úspěch našich studentů v celostátním kole Zeměpisné olympiády V každé kategorii bylo 14 soutěžících – vítězové z krajů ČR. Soutěž se skládala ze tří částí: test bez atlasu, test s atlasem a praktická část – práce s topografickou mapou a projekt na výlet.

Naši studenti svými znalostmi a svědomitou přípravou dosáhli v celkovém hodnocení velmi pěkného umístění: Vojtěch Adam obsadil 4. místo a Petra Veselá 6. místo.

Oběma studentům blahopřejeme.

Helena Valachová

22.5.2008 Krajské kolo Biologické olympiády

Krajské kolo Biologické olympiády Krajské kolo Biologické olympiády proběhlo 14. května 2008 na Gymnáziu T. Novákové v Brně – Řečkovicích. Z naší školy do něho postoupily dvě žákyně – Petra Veselá z tercie a Pavlína Chládková z kvarty.

Krajské kolo Biologické olympiádySoutěže se zúčastnilo celkem 22 studentů z celého Jihomoravského kraje.V této náročném soutěži studentky zúročily svou poctivou celoroční přípravu a kladný vztah k přírodě. V celkovém hodnocení obsadila Pavlína Chládková 3. místo a Petra Veselá 8. místo.

Petra Chládková dostala nabídku dalšího vzdělávání – má možnost zúčastnit se o prázdninách pobytu v mezinárodním táboře v Bestvině, kde výukové programy povedou lektoři Karlovy univerzity v Praze.

Helena Valachová

15.5.2008 Koncert ZUŠ Oslavany

Ve čtvrtek 15. května měli studenti možnost zúčastnit se výchovného koncertu, který pro ně připlavilo oddělení bicích nástrojů Základní umělecké školy v Oslavanech. Toto oddělení vede naše loňská absolventka Jana Dobrovolná a její žáci jsou z větší části studenty našeho gymnázia. Účinkující velmi živou formou seznámili posluchače s jednotlivými bicími nástroji – zahráli na conga, bonga, xylofon, vibrafon i celou bicí soupravu. V průběhu koncertu zazněly skladby kapely Kabát, Linkin Park, Nightwish,Dream Theater, KoRn a dalších.

Jako host vystoupila začínající skupina Rock string, složená ze studentů gymnázia.

Koncert ZUŠ Oslavany Koncert ZUŠ Oslavany Koncert ZUŠ Oslavany Koncert ZUŠ Oslavany

Komise humanitních předmětů

15.5.2008 Biologická olympiáda kat. D, C – téma: Pole, louky, pastviny

Biologická olympiáda kat. D, C – téma: Pole, louky, pastviny Ve středu 5.3. 2008 proběhlo školní kolo Biologické olympiády, které mělo několik částí – test, poznávání rostlin, živočichů a laboratorní práce. Soutěže se zúčastnilo 6 žáků ve dvou kategoriích – D, C. Z každé kategorie postoupili dva žáci do okresního kola:

Kategorie D Martina Kadlecová (2.A)
Martina Jelínková (1.A)
Kategorie C Pavlína Chládková (4.A)
Petra Veselá (3.A)

Biologická olympiáda kat. D, C – téma: Pole, louky, pastviny Okresní kolo se uskutečnilo na ZŠ ve Zbýšově dne 16.4. 2008. V kategorii C se na 1. místě umístila Pavlína Chládková a na 2. místě Petra Veselá (z 35 účastníků). Obě postupují do krajského kola, které se uskuteční 15.5. května v Brně. V kategorii D obsadila v okresním kole 2. místo z 36 účastníků Martina Kadlecová (krajské kolo se v této kategorii nekoná).

Helena Valachová

15.5.2008 Zeměpisná olympiáda

28.2. se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. Do okresního kola postoupili:

Kategorie A Vojtěch Adam (1.A)
Barbora Levíčková (1.A)
Kategorie B Martina Kadlecová (1.A)
Marek Krejčík (2.A)
Kategorie C Petra Veselá (3.A)
Zdeněk Horák (4.A)

Zeměpisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Okresní kolo se uskutečnilo 19.3. 2008, Vojtěch Adam a Petra Veselá se umístili na druhém místě ze 43 soutěžících. Postoupili do krajského kola, které se konalo 15.4. 2008 na Biskupském gymnáziu v Brně. Oba studenti vyhráli a postupují dále do celostátního kola.

Helena Valachová

15.5.2008 Krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce Krajské kolo Olympiády v českém jazyce se konalo 29. února v Brně – Lužánkách. Naše gymnázium mělo zastoupení ve II. kategorii. Přestože z okresního kola postoupily dvě naše studentky – Dagmar Husárová a Martina Zimmermanová – soutěže se zúčastnila jen Martina (Dagmar se kvůli nemoci musela omluvit). V konkurenci 32 soutěžících Martina Zimmermannová obsadila pěkné 10. místo.

Děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia a přejeme hodně úspěchů v dalších ročnících OČJ.

Komise českého jazyka

15.5.2008 Náchodská Prima sezóna

Náchodská Prima sezóna je celostátní soutěžní přehlídka studentské tvořivosti v oborech divadlo, hudba, poezie, próza, výtvarná tvorba, fotografie, filmový a divadelní scénář a nově také film. Každoročně se festivalu aktivně účastní stovky studentů ve věku 15 – 20 let.

Studenti našeho gymnázia posílají své literární práce a fotografie již několik let, někteří z nich byli nominováni do celostátního finále – letos obdržely nominace Martina Zimmermannová (próza) a Dagmar Husárová (poezie). Maturantka Dagmar Husárová jako první z našich studentů v této celostátní soutěži „stanula na stupních vítězů“ – za své verše byla oceněna 3. místem.

Oběma studentkám blahopřejeme a přejeme další tvůrčí nápady.

Komise českého jazyka

14.5.2008 Jazykový pobyt v Torquay

Jazykový pobyt v Torquay Deštivého odpoledne 19.4. 2008 se vydal žlutý autobus společnosti Student Agency s 58 studenty a 4 pedagogy na dalekou cestu do Velké Británie. Stalo se již tradicí na našem gymnáziu, že každý druhý rok se organizuje jazykově-poznávací zájezd pro studenty do Velké Británie.

Tentokrát bylo cílem cesty městečko Torquay na jihozápadě Británie v oblasti zvané Devon na pobřeží kanálu La Manche. Pokračování článku.

Bronislava Nekudová

13.5.2008 Matematický klokan 2008 v okrese Brno – venkov

Již jsme psali o tom, že v březnu se na naší škole uskutečnila tradiční soutěž Matematický klokan. V rámci okresu se z naší školy velmi dobře umístil Martin Vondráček z tercie, který mezi 1662 účastníky ve své kategorii obsadil 2. místo. K tomuto krásnému výsledku Martinovi srdečně blahopřejeme.

Předmětová komise matematiky

7.5.2008 Majáles

Majáles Rok se s rokem sešel a další studenti ivančického gymnázia se příští týden budou připravovat na svou zkoušku dospělosti. A jak už bývá zvykem, i oni se rozloučili náležitým způsobem se svými vyučujícími a spolužáky – tradičním majálesem.

Ten letošní byl ve středu 7. května. O půl deváté už majálesově vystrojení studenti s napětím na školním hřišti očekávali, s čím noví maturanti přijdou, jak zhodnotí svoje čtyř – popřípadě osmileté působení na škole. Pokračování článku.

Milena Špiříková

6.5.2008 Vertigo

Vertigo Vertigo je název nově vznikající soutěže pro dospívající mládež se zaměřením na prevenci proti hraní hazardních her do 18 let. Záměrem je upozornit na problematiku gamblerství a zamezit přístupu nezletilých k hráčství na základě zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Městské kolo soutěže se uskutečnilo v pondělí 28. dubna 2008 v kině Réna. Dvě družstva z naší školy se střetla celkem s třemi družstvy ze SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice. Soutěž proběhla v pěti kolech, kdy se zjišťovalo právní povědomí soutěžících formou otázek, rétorické schopnosti při prezentaci vlastního názoru na problémové téma či sestavení a prezentování preventivního řešení pro vyřešení složité situace gamblera.

Družstva naši školu velmi dobře reprezentovala, dívky ze septimy: Jana Nekudová, Anna Šrenková, Kate-řina Faltýnková, Iveta Bučková a Iva Kouřilová se umístily na prvním místě a druhé, smíšené družstvo, obsadilo pěknou třetí pozici.

Alena Vodičková

5.5.2008 Krásná a zranitelná planeta Země

Krásná a zranitelná planeta ZeměKrásná a zranitelná planeta ZeměU příležitosti Dne Země a Mezinárodního roku planety Země vyhlásilo Středisko volného času Ivančice výtvarnou a fotografickou soutěž.

Zuzana Konečná, studentka 1.C, obsadila 1. místo v kategorii středních škol se svou malbou rostlinných motivů laděnou do žlutozelených tónů.

Blahopřejeme k výbornému umístění.

Marcela Chvátalová

4.5.2008 Studenti čtou a píší noviny

Studenti čtou a píší novinyUvádíme další článek naší studentky, který otiskla MF Dnes 30. 4. Autorkou fejetonu je Jana Nekudová ze 7.A a zabývá se v něm otázkou uspořádání olympijských her v naší republice.

Stověžatá, zlatá. Olympijská?

Začnu trochu prozaicky: Kdo chce kam, pomozme mu tam! Hostit LOH v České republice začalo jako pěkný, trochu populistický nápad. Nápad, který by rozumný člověk nemohl brát vážně, nápad, který měl zůstat bez povšimnutí. Pokračování článku.

Kateřina Stránská

21.4.2008 Mladí fotografují památky

Mladí fotografují památkyVít Chvátal, student 6.A, se umístil na 3. místě národního kola soutěže „Mladí fotografují památky“.

Vyhlášení vítězů této soutěže se uskutečnilo při slavnostním setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2007. Stalo se tak ve Španělském sále Pražského hradu dne 16.4.2008. Pokračování článku.

Komise humanitních předmětů

21.4.2008 Okresní kolo MO

Ve středu 9. dubna 2008 se 7 studentů primy, sekundy a tercie zúčastnilo okresního kola Matematické olympiády ve Šlapanicích. Nejlepšího umístění dosáhli v kategorii 6. tříd primáni Pavel Ptáček a Zdeněk Ševčík – oba se shodným počtem bodů obsadili třetí místo. V kategorii 7. tříd se Barbara Schweizerová ze sekundy umístila na 4. místě a Marek Krejčík ze stejné třídy se stal úspěšným řešitelem. V kategorii 8. tříd dosáhl student tercie Martin Vondráček také na čtvrté místo. Všem jmenovaným studentům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Předmětová komise matematiky

18.4.2008 Marek Hándl v ústředním kole konverzační soutěže v němčině

Marek Hándl v ústředním kole konverzační soutěže v němčiněVe čtvrtek 10. dubna se konalo v Praze na půdě německého Goethe Institutu celostátní kolo konverzační soutěže v němčině kategorií II.A, II.B a II.C. Marek Hándl z kvarty nás reprezentoval v té prostřední, která je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol s rozšířenou výukou jazyků a tercií a kvart víceletých gymnázií.

I když se Marek mezi 14 účastníky neumístil na prvních třech vyhlašovaných místech, skvěle reprezentoval naši školu a zaslouží si obdiv a uznání za své jazykové znalosti.

Milena Špiříková

18.4.2008 Písemné maturitní zkoušky

V úterý 8. dubna před osmou hodinou ráno zasedlo 56 svátečně oblečených maturantů do lavic, aby vykonali první část své maturitní zkoušky – písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury. Veliké napětí bylo cítit až do doby, kdy obě vyučující češtiny otevřely zapečetěnou obálku s tématy.

A jaká tedy byla ta letošní?

 1. Mezery ve vzdělání aneb O čem ve škole nebyla řeč (Volný slohový útvar)
 2. Chycen a polapen… (Fejeton na téma Člověk v zajetí reklamy)
 3. Bít či nebít (Úvaha nad tím, jak budu vychovávat své děti, čeho se při výchově vyvaruji, jaký budu otec, jaká budu matka)
 4. „Nesmíte všechno posuzovat podle svého forhendu.“ Z filmu Saturnin (Vypravování na téma Jak jsem překonal sám sebe)

Už je tedy rozhodnuto. A co naši maturanti? Teď už jim nezbývá než učit se, …

Milena Špiříková

17.4.2008 Studenti čtou a píší noviny – první úspěch

Studenti čtou a píší noviny – první úspech14.4.2008 byl v MF Dnes uveřejněn článek naší studentky z 2. C Lucie Slabé:

Odměňovat vrahy je velká hloupost

Souhlasíte s vyznamenáním bratří Mašínů? Na tuhle otázku mám jasnou a jednoznačnou odpověď, NE! Proč? Tohle snad nemohou myslet vážně. Copak i dnes oceňujeme vrahy? Pokračování článku.

Kateřina Stránská

16.4.2008 Studenti čtou a píší noviny

Studenti čtou a píší noviny

I v tomto pololetí se studenti našeho gymnázia zapojili do projektu pro studenty středních škol „Studenti čtou a píší noviny“, který si klade za cíl naučit studenty pracovat s denním tiskem, využívat získané informace, a navíc jim dává možnost vyjádřit se k určitým problémům doby.

Tento projekt má dvě části. V průběhu pěti týdnů (31.3. – 9.5.2008) studenti každý den dostávají zdarma 1 výtisk novin MF Dnes, se kterým mohou podle uvážení učitelů pracovat v různých předmětech. Do této části projektu se na našem gymnáziu zapojily dvě třídy – 2. C a septima. Do druhé části projektu se mohou zapojit všichni studenti našeho gymnázia – postupně jsou zadávána 3 témata, týkající se současné problematiky z různých oblastí. Studenti na daná témata napíší své příspěvky a nejlepší články budou otištěny na stránkách novin MF Dnes, všechny příspěvky budou navíc k nahlédnutí na http://www.idnes.cz/studenti/.

V minulém pololetí bylo postupně otištěno pět článků studentů našeho gymnázia a my doufáme, že i tentokrát uspějeme.

Kateřina Stránská

10.4.2008 Krajské kolo dějepisné olympiády

Krajské kolo dějepisné olympiádyV pondělí 7. dubna se Petra Veselá ze třídy 3.A zúčastnila v Brně krajského kola dějepisné olympiády na téma „Osobnosti české a moravské kultury“. Obsadila krásné druhé místo a postoupila do celostátního kola.

Alena Vodičková

10.4.2008 Okresní kolo SOČ

Okresní kolo SOČV pondělí 7.4.2008 se ve Středisku volného času Ivančice konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Naši školu reprezentovala Daniela Hlaváčková s prací na téma: Muzikoterapie u dětí s různými vadami. Obsadila 2. místo a postupuje do krajského kola.

Radek Musil

10.4.2008 Okresní kolo OČJ

A opět vítězíme a postupujeme do krajského kola – tentokrát v olympiádě v českém jazyce.

Okresní kolo OČJDalším velkým úspěchem a dvěma postupujícími do krajského kola skončilo pro nás zápolení těch, kteří si oblíbili svoji mateřštinu. V okresním kole olympiády v českém jazyce, které se konalo 27. března 2008 v ivančickém středisku volného času, se ve II. kategorii (středoškoláci) na prvních dvou místech umístily Dagmar Husárová z oktávy a Martina Zimmermannová ze sexty. Obě postupují do krajského kola.

Pěkného výsledku dosáhl v nižší kategorii i Marek Hándl z kvarty, který mezi 62 soutěžícími skončil na 5. místě.

Úspěchu jsme dosáhli i v okresním kole recitační soutěže, když 26. března 2008 v kategorii 6. a 7. tříd získala čestné uznání Barbara Schweizerová ze sekundy.

Milena Špiříková

3.4.2008 Klokan 2008

Ve čtvrtek 28. března jsme na našem gymnáziu opět uskutečnili matematickou soutěž Klokan. Studenti byli rozděleni do čtyř kategorií. Celkem se soutěže zúčastnilo 90 studentů. Všem soutěžícím děkujeme za snahu a blahopřejeme vítězům!

Kategorie Benjamín Kategorie Kadet
Pořadí Jméno Třída Body Pořadí Jméno Třída Body
1. Vojtěch Adam 1.A 99 1. Martin Vondráček 3.A 92
2. Marek Krejčík 2.A 94 2. Petra Veselá 3.A 56
3. Pavel Ptáček 1.A 90 3. Michal Richter 3.A 55
Kategorie Junior Kategorie Student
Pořadí Jméno Třída Body Pořadí Jméno Třída Body
1. Roman Fiala 5.A 83 1. Lucie Macková 4.C 72
Kateřina Vojtěská 2.C 83 2. Václav Halbich 8.A 57
2. Kateřina Zaklová 2.C 74 Jakub Veselý 7.A 57
3. Petr Buno 2.C 67 Terezie Vyskočilová 7.A 56
3. Jan Zeman 8.A 53

Předmětová komise matematiky

18.3.2008 Krajské kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Krajské kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyceKrajské kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce se uskutečnilo v ZŠ Labská v Brně dne 17. 3. 2008. Mezi devíti soutěžícími opět dosáhl výborného výsledku student kvarty Marek Hándl, když se umístil na vynikajícím 2. místě. Znovu dokázal, že obrovská píle a znalosti dovedou přesvědčit i rodilé mluvčí anglického jazyka, kteří tuto kategorii II. B hodnotili. Gratulujeme a přejeme mu do budoucna další úspěchy!

Eva Fukanová

18.3.2008 Jeden svět 2008 v Brně

Jeden svět 2008 v BrněVe středu 12.3. 2008 studenti třídy 7. A navštívili dvě filmové projekce v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2008, který v těchto dnech probíhá v Brně.

První dokumentární film, nazvaný Lakšmí a já, se týkal problémů současné Indie, v níž dosud přetrvává tradiční kastovní systém a velké sociální rozdíly.

Autor druhého dokumentárního filmu Proklaté karikatury si kladl otázku, zda obrovské protesty muslimského světa po uveřejnění karikatur proroka Mohameda byly skutečně pouze spontánním vyjádřením nevole muslimů. Pokusil se proto zjistit, kdo mohl mít zájem na masivním rozšíření protestů a eskalaci nenávisti vůči Západu.

Po skončení obou projekcí následovala volná diskuse, v níž se studenti mohli vyjádřit ke zhlédnutým filmům, klást dotazy nebo vyjádřit svůj názor na danou problematiku.

Kateřina Dvořáková

18.3.2008 Svátek anglického jazyka na GJB

Svátek anglického jazyka na GJBAni letos nebyla porušena tradice a v úterý 11. března na naši školu opět zavítali studenti z texaské university – University of North Texas v Dentonu. Již 15 let zajíždějí do naší školy američtí studenti a absolventi hudební univerzity v Dentonu, aby spolu s našimi studenty strávili jeden den ze svých krátkých prázdnin na cestách při poznávání naší vlasti. Pokračování článku.

Bronislava Nekudová

4.3.2008 Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Ve středu 27.2.2008 proběhlo v prostorách SVČ Ivančice okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Nejúspěšnějším studentem našeho gymnázia se stal Marek Hándl z kvarty, který obsadil v kategorii II.B 1. místo a postupuje do kola krajského. V kategorii I.B získala 3. místo Klára Jírová ze sekundy a v kategorii III. Barbora Kratochvílová také třetí místo.

Gratulujeme.

Eliška Suchánková

4.3.2008 O zlatého Bumbáce

V pondělí 25.2.2008 se žákyně nižšího gymnázia zúčastnily volejbalového turnaje „O zlatého Bumbáce“ ve sportovní hale v Ivančicích.

Soutěžilo 5 družstev a naše děvčata se umístila na pěkném 2. místě.Družstvo hrálo v této sestavě: Petra Šacherová – 3.A, Klára Minsterová – 3.A, Eva Machová – 2.A, Sára Vilmanová – 2.A, Kateřina Sklenská – 2.A, Barbara Schweizerová – 2.A, Kristýna Krejčí – 2.A, Tereza Badinová – 4.A, Jana Chytková – 4.A.

O zlatého Bumbáce O zlatého Bumbáce O zlatého Bumbáce O zlatého Bumbáce

Hana Knotková

3.3.2008 Lyžařský kurz

Lyžařský kurzŽáci kvinty a 1.C se zúčastnili v termínu od 9.2. do 15.2.2008 lyžařského kurzu v Čenkovicích v Orlických horách. Výcvik probíhal ve 4 družstvech – 2 družstva lyžařů a 2 družstva snowboardistů. Největší pokrok je vždy vidět na začátečnících, kteří v závěru týdne již většinou sjíždí svah plynulými oblouky.

Vzhledem k tomu, že poslední roky nejsou u nás nejlepší sněhové podmínky, zajistili jsme jako náhradní program i bruslení na novém stadionu v Lanškrouně, kde se studenti mohli zdokonalit v bruslení nebo si zahrát hokej. Kurz byl ukončen závody ve slalomu na lyžích i na snowboardech, večer vyhlášením výsledků a závěrečným valentýnským programem.

Lyžařský kurz Lyžařský kurz Lyžařský kurz Lyžařský kurz Lyžařský kurz Lyžařský kurz Lyžařský kurz Lyžařský kurz

Hana Knotková

28.2.2008 Autorské čtení Lenky Procházkové

Autorské čtení Lenky ProcházkovéDne 8.2. 2008 navštívila studenty našeho gymnázia Lenka Procházková, dcera známého spisovatele, ivančického rodáka Jana Procházky. Autorské čtení proběhlo za spolupráce KIC v kině Réna.

Procházková citlivým výběrem ukázek předvedla průřez své tvorby, nejvíce potěšila studenty Dopisy z Bamberka.

Kdo se chtěl seznámit se slohem a stylem děl Lenky Procházkové, byl spokojen. Kdo čekal odpovědi ze zákulisí tvorby a života spisovatelky, mohl být zklamán. Pro všechny byl však zážitek vidět na vlastní oči osobu, která má své místo v čítankách a lexikonech spisovatelů.

Komise českého jazyka

28.2.2008 Středoškolské fyzikální exploratorium

Středoškolské fyzikální exploratoriumDne 11. 2. se studenti maturitních ročníků našeho gymnázia, kteří navštěvují fyzikální seminář, zúčastnili vědeckého exploratoria na Strojní fakultě VUT. Toto exploratorium má za cíl seznámit studenty s některými zajímavými pokusy, které není možné na střední škole realizovat. Pokusy týkající se Hallova jevu, záření, ale také práce s elektronovým mikroskopem si mohli studenti prostudovat a vyzkoušet za pomoci asistentů a vědeckých pracovníků Strojní fakulty. Po měření si studenti mohli projít laboratoře, kde si prohlédli přístroje na vývoj nových technologií pracujících se super vakuem a kvantový mikroskop.

Radim Dubčák

27.2.2008 Marek Hándl bude reprezentovat školu v ústředním kole Konverzační soutěže v německém jazyce

Marek Hándl bude reprezentovat školu v ústředním kole Konverzační soutěže v německém jazyceHusarský kousek se podařil 26.února Marku Hándlovi z kvarty, když v krajském kole Konverzační soutěže v německém jazyce vybojoval ve své kategorii II B, která je určena žákům 8. a 9. ročníku základních škol s rozšířeným vyučováním jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, s přehledem 1. místo.

Marek tak bude jedním z účastníků ústředního kola této soutěže, které se bude konat 10. dubna 2008 v Praze.

Vítězství v krajském kole je obrovským úspěchem. Děkujeme Markovi za skvělou reprezentaci školy a přejeme mu do dalších soutěží hodně elánu i štěstí.

Milena Špiříková

12.2.2008 Školní kolo Pythagoriády

V pondělí 11.2.2008 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Pythagoriády. To je matematická soutěž s úkoly zaměřenými na logické myšlení pro studenty primy a sekundy. V primě bylo pořadí následující: 1. místo Radek Caesar, 2. místo Zdeněk Ševčík a 3. místo Vojtěch Adam. V sekundě zvítězil Marek Krejčík a o druhé a třetí místo se stejným počtem bodů dělí Lucie Täuberová a Sára Vilmanová.

Danuše Minsterová

11.2.2008 Není bratr jako bratr

Není bratr jako bratrVe čtvrtek 31. ledna po rozdání vysvědčení měli studenti druhých až čtvrtých ročníků (a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia) možnost navštívit pořad Jana Kryla Není bratr jako bratr. Hudebník, textař a básník Jan Kryl, bratr Karla Kryla, vyprávěl o rodině i době, kterou studenti nezažili, zpíval písně bratrovy i vlastní a recitoval svoje básně.

Milena Špiříková

7.2.2008 Školní kolo Biologické olympiády kat. B

Školní kolo Biologické olympiády kat. BV pondělí 4. 2. 2008 se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. V letošním roce bylo zvoleno téma „Mutualismus – vzájemně prospěšná symbióza“. Studenti poznávají přírodniny, řeší test a tři praktické úkoly.

Školní kolo Biologické olympiády kat. BVýsledky:

 • 1. místo – Martina Zimmermannová (6.A)
 • 2. místo – Adéla Křupalová (6.A)
 • 3. místo – Onřej Kuklínek (1.C)

Tato soutěž je velmi náročná na přípravu studentů, kterým tímto děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.

Hana Knotková

7.2.2008 Chemická olympiáda

Chemická olympiáda28. ledna se konalo na střední průmyslové škole v Brně okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Marek Hándl, student kvarty, se umístil na 5. místě z 39 účastníků.

Lucie Vlachová

7.2.2008 Vítězství v okresním kole dějepisné olympiády

Vítězství v okresním kole dějepisné olympiádyV úterý 5. února 2008 se na Gymnáziu Tišnov konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku byly „Osobnosti české a moravské kultury“. Celkem se zúčastnilo 48 žáků. Naši školu jeli reprezentovat z tercie Petra Veselá a z kvarty Zdeněk Horák. Oběma děkuji ze velmi pěknou reprezentaci a Petře blahopřeji k prvnímu místu.

Alena Vodičková

22.1.2008 Pozvánka na ples

Pozvánka na ples

18.1.2008 Recituji, recituješ, recituje…

Recituji, recituješ, recituje…V pátek 11. ledna proběhlo na naší škole školní kolo Soutěže recitátorů pro žáky nižšího gymnázia. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. III. kategorie byla určena pro primu a sekundu a IV. kategorie pro žáky tercie a kvarty. Všichni přednášeli před publikem, které tentokrát tvořili primáni. Porota složená z vyučujících českého jazyka rozhodla následovně: Do březnového oblastního kola, které pořádá SVČ Ivančice, postupují ze III. kategorie Barbara Schweizerová a Xenie Kouřilová (obě z 2.A) a ze IV. kategorie Gabriela Hrdová (4.A) a Petra Veselá (3.A). Cenu publika obdržela Gabriela Hrdová

Milena Špiříková

8.1.2008 Přírodovědný klokan 2007 – 2008

V listopadu jsme Vás informovali o soutěži Přírodovědný klokan, kterou jsme v letošním školním roce poprvé uskutečnili. Naši studenti dosáhli vynikajících výsledků i v rámci okresu Brno-venkov.

V jednotlivých kategoriích Přírodovědného klokana se v tomto ročníku zúčastnily v okrese Brno-venkov tyto počty soutěžících:

Kadet 742
Junior 231

V kategorii Kadet se na 1. místě umístila Petra Veselá z tercie a v kategorii Junior na 3. místě Tomáš Dvořák ze sexty. Oběma studentům srdečně blahopřejeme.

Danuše Minsterová

8.1.2008 Kdo ovládá nejlépe svůj rodný jazyk?

Kdo ovládá nejlépe svůj rodný jazyk?20. prosince 2007 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce.

Úkoly I. kategorie (tercie, kvarta) řešilo 20 žáků. Zvítězil Marek Hándl společně se Soňou Dvořákovou (oba 4.A).

II. kategorie (vyšší gymnázium) se účastnilo 31 studentů. Vítězkou se stala Dagmar Husárová z 8.A, na druhém místě skončila Martina Zimmermannová z 6.A.

Všichni čtyři jmenovaní si tak vybojovali postup do březnového okresního kola, které se bude konat v Ivančicích. Blahopřejeme a držíme palce.

Za komisi ČJ Milena Špiříková

5.1.2008 Netradiční začátek roku ve výuce anglického jazyka

Netradiční začátek roku ve výuce anglického jazykaVe čtvrtek 3. ledna 2008 proběhlo na gymnáziu školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Ve třech kategoriích se utkalo celkem 28 studentů. Soutěž se skládala z poslechu nahrávky a ústní části – konverzace na dané téma. Soutěžící byli velice svědomitě připraveni, a tak nebylo jednoduché rozhodnout o jejich pořadí v jednotlivých věkových skupinách. Do okresního kola postupují v kategorii I. B Klára Jírová z 2. A, v kategorii II. B Marek Hándl ze 4. A, v kategorii III. Aneta Sklenářová z 6.A spolu se studenty umístěnými na 2. místě – Jakubem Špiříkem ze 7.A a Barborou Kratochvílovou z 6.A.

Vítězům blahopřejeme a držíme palce do dalšího kola a všem zúčastněným přejeme úspěchy v dalších soutěžích a olympiádách.

Za komisi anglického jazyka Eva Fukanová

22.12.2007 PF 2008

PF 2008

21.12.2007 Konverzační soutěž v němčině

Dne 18.12.2007 se konala na našem gymnáziu konverzační soutěž v německém jazyce. Zúčastnili se jí nejlepší studenti jednotlivých tříd a výsle-dek měření náročnosti a znalostí německého jazyka dopadl následovně.

Z 9 studentů kategorie III.A (vyšší gymnázium) zvítězila Tereza Vyskočilová ze 7.A a v kategorii II.B (frekventanti tercie a kvarty) obsadil 1. místo Marek Hándl.

Vítězové, ale i všichni zúčastnění si velmi dobře poradili s poslechovou i konverzační částí a my držíme palce těm, kteří nás budou reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční začátkem příštího kalendářního roku v Brně.

Komise německého jazyka

20.12.2007 Modelujeme z hlíny

V letošním školním roce mají naši studenti možnost si v hodinách výtvarné výchovy kromě tradičních technik vyzkoušet modelování z hlíny. Vyráběli různé misky a hrníčky, které jsme nakonec vypálili v keramické peci. Výrobky si děti také mohly oživit různobarevnými glazurami. Byla to pro ně při jejich studiu jistě příjemná relaxace a navíc taková drobnost určitě nejednomu z nich udělá radost pod vánočním stromečkem.

Modelujeme z hlíny Modelujeme z hlíny Modelujeme z hlíny Modelujeme z hlíny

Marcela Chvátalová

19.12.2007 Den otevřených dveří 17.12.2007

Den otevřených dveří 17.12.2007V předvánočním shonu si na 300 lidí z Ivančic a okolí našlo čas a přišli se podívat k nám do školy. A co jsme pro ně připravili kromě výuky podle rozvrhu (ale s otevřenými dveřmi tříd)? Samozřejmě informace o studiu a přijímacím řízení, ale nabízeli jsme také možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky Scio v naší počítačové učebně, eventuálně si k přípravě na ně zakoupit testy Scio (testy budou pro zájemce k dispozici na vrátnici školy ještě v lednu a únoru). Pokračování článku.

Jarmila Urbancová

18.12.2007 Taneční 2007

Taneční 2007Tak máme další absolventy tanečního kurzu skupiny E!

Ve středu 12.12.2007 byl „dokončenou“ uzavřen další ročník tanečních, kterou pro letošní studenty 6.A a 2.C našeho gymnázia a studenty SOŠ a SOU dopravní a mechanizační v Ivančicích pořádal taneční klub Orion Martina a Marcely Flekalových z Oslavan. Od září studenti běžné lekce prožívali v Besedním domě v Ivančicích, jen finálové večery, „prodlouženou“, která se uskutečnila 31.10.2007, a „dokončenou“ o šest týdnů později protancovali v Dělnickém domě v Oslavanech. Pokračování článku.

Marcela Chvátalová

18.12.2007 Prima v městské knihovně

Prima v městské knihovněV pátek 14. prosince 2007 se studenti primy zúčastnili v rámci výuky českého jazyka a literatury exkurze do Městské knihovny v Ivančicích. Vánočně vyzdobenými prostorami je zasvěceně provedla paní ředitelka Hanáková. Naučila je mimo jiné vyhledat si knihy či časopisy pomocí počítače, připomněla jim možnost využití Internetu a kopírky, upozornila je na různé akce, které knihovna pro své čtenáře pořádá, atd. Studenti si také mohli ihned nechat vystavit čtenářskou průkazku a vypůjčit si knihy, jež je zaujaly.

Jana Chocholáčová

18.12.2007 Není důležité zvítězit, …

Ve čtvrtek 6. prosince uspořádala naše škola Mikulášský turnaj v odbíjené pro mladší a starší dívky. Turnaje se zúčastnila družstva ze Základní školy Dolní Kounice, ZŠ TGM Ivančice a dvě družstva dívek z naší školy. Výsledky soutěže:

 1. místo: ZŠ TGM Ivančice
 2. místo: ZŠ Dolní Kounice
 3. místo: ml. žákyně GJBI
 4. místo: st. žákyně GJBI

Cílem turnaje bylo porovnat síly, připravit dívky na okresní kolo soutěže a také navodit příjemnou atmosféru mikulášského dne.

Helena Valachová

6.12.2007 Literární soutěž „Z očí do očí“

Literární soutěž „Z očí do očí“Každý rok mají studenti možnost zapojit se svými příspěvky do různých literárních soutěží. Uspět v jedné z nich s názvem „Z očí do očí“ se podařilo studentovi septimy Michalu Kyselovi, který byl pozván do Prahy, aby se 4. 12. 2007 zúčastnil slavnostního vyhlašování výsledků…

Tato soutěž, organizovaná poslankyní Evropského parlamentu Věrou Flasarovou, byla určená autorům ve věku od 17 do 26 let a jejím tématem bylo „soužití s imigranty“. Práce našeho studenta byla ohodnocena jako jedna z deseti nejlepších, a proto se Michal může těšit na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu v roce 2008. Michalovi blahopřejeme a doufáme, že se od něj dočkáme dalších literárních úspěchů!

Kateřina Stránská

4.12.2007 Školní kolo dějepisné olympiády

Poslední listopadový týden se celkem 21 žáků tercie a kvarty zúčastnilo velmi náročného školního kola dějepisné olympiády. Soutěž je organizována Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který zasílá úkoly jednotné pro celé území České republiky. V letošním školním roce byly za téma 37. ročníku zvoleny Osobnosti české a moravské kultury. Na prvních třech místech skončili tito žáci: Petra Veselá (3.A), Marek Hándl (4.A) a Zdeněk Horák (4.A).

Alena Vodičková

26.11.2007 Jeden svět na školách

Naše škola se zapojila do projektu Jeden svět na školách. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky s problematickou dobou 50. let 20. století v Československu. Z toho důvodu se dne 19. 11. 2007 uskutečnila pro 8.A a 4.C přednáška doplněná videoprojekcí. Žáci zhlédli film: Ztracená duše národa III. – Ztráta slušnosti od režisérky Olgy Sommerové. Po zhlédnutí filmu následovala přednáška na dané téma. Přednášejícím byl vysokoškolský učitel Phd. Dvořák z filozofické fakulty MU.

Radek Musil

23.11.2007 Kvinta na exkurzi

Kvinta na exkurziV pátek 16. 11. 2007 se 26 studentů 5.A zúčastnilo dějepisné exkurze do Brna.

První zastávkou byla nejznámější část kapucínského kláštera v Brně – hrobka z poloviny 18. století, která patří mezi nejvýznamnější evropské zvláštnosti svého druhu.

Poté následoval přesun do nově zrekonstruovaného pisáreckého Pavilonu Antropos. Studenti si prohlédli stálou expozici o vývoji člověka od paleolitu po neolit. Mohli si tak ověřit svoje poznatky z hodin dějepisu a doplnit je o praktické ukázky života a umění pravěkých lidí.

Kateřina Dvořáková

21.11.2007 Studenti čtou a píší noviny

Studenti čtou a píší noviny – náš další příspěvek v MF Dnes Přidáváme náš další příspěvek vybraný redakcí MF Dnes k otištění v dnešním vydání. Jeho autorkou je Adéla Křupalová ze sexty.

Jsme rodiče, chovejme se tak…

Malé dítě je potřeba vychovávat, dokud je malé. Toto vám řekne jakákoliv příručka pro budoucí rodiče. Ano, je to tak, dítě je třeba napomínat, opravovat jeho chyby, ale také je velice důležité chválit ho. Pokračování článku.

Milena Špiříková

19.11.2007 Volejbal středních škol „O pohár ředitele“

V úterý 13.11.2007 proběhla v Zastávce u Brna tradiční okresní soutěž hochů a dívek ve volejbalu, která se hraje jako postupová soutěž středních škol. Dívky se zúčastňují pravidelně, letos se po dlouhé době zapojili i hoši. Družstvu dívek se podařilo vybojovat 2. místo a odnést si zaslouženě pohár, chlapci se umístili na 4. místě.

Naši školu reprezentovaly tyto dívky: A. Horáková (4.C), G. Černá (4.C), Z. Bílková (4.C), P. Ciklová (7.A), E. Vyhnáčková (7.A), E. Grossová (2.C), K.Ševčíková (5.A). Chlapci hráli v sestavě: K. Gross (4.C), L. Nakoukal (4.C), P. Ryska (4.C), I. Procházka (3.C), M. Papoušek (6.A), D. Polák (5.A), A. Halbich (4.A). Děvčatům za tento úspěch blahopřejeme a věříme, že budou i v dalších letech bojovat s takovým nasazením jako letos.

Volejbal středních škol 'O pohár ředitele' Volejbal středních škol 'O pohár ředitele' Volejbal středních škol 'O pohár ředitele' Volejbal středních škol 'O pohár ředitele'

Hana Knotková

16.11.2007 Zkoušíme to jinak

Zkoušíme to jinak - den studentstva Když se řekne oslava Dne studentstva, představí si většina studentů volnější den s návštěvou filmového představení, popřípadě besedu se známou osobností. My jsme to ale letos zkusili jinak. Dali jsme možnost každému studentovi vybrat si podle svého zájmu z široké nabídky aktivit. Vyjde to? Zvládne se to organizačně? Nezavládne po škole chaos? Bude o to zájem? Tak takové byly úvahy při přípravě letošního Dne studentstva u nás. A jste zvědaví, jak to všechno dopadlo a jaký byl ohlas? Chcete si prohlédnout fotografie z akcí? Čtěte dále.

Milena Špiříková

15.11.2007 Přírodovědný klokan

V tomto školním roce měli studenti poprvé možnost zúčastnit se soutěže Přírodovědný klokan. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem studentů o technické a přírodovědné obory.

V kategorii Kadet soutěžili studenti tercie a kvarty – celkem 57 studentů, v kategorii Junior soutěžili studenti 1. a 2. ročníku, kvinty a sexty – celkem 111 studentů.

V každé kategorii uvádíme přehled 10 nejlepších studentů, kterým také k dosaženým výsledkům blahopřejeme.

Výsledky soutěže Přírodovědný klokan kategorie Junior (1.C,5.A,2.C,6.A)
Pořadí Počet bodů Jméno Třída
1. 87 Tomáš Dvořák 6.A
2. 79 Lubomír Skála 6.A
3. 78 Petr Buno 2.C
4. 76 Roman Fiala 5.A
5. 72 Jiří Čermák 5.A
72 Ondřej Franta 2.C
72 Adéla Křupalová 6.A
72 Jiří Vognar 2.C
6. 71 Ondřej Kabelka 5.A
71 Tomáš Smutný 1.C
7. 70 David Oulehla 2.C
8. 67 Jan Rez 6.A
9. 63 David Polák 5.A
10. 62 Kateřina Bucsuházy 6.A
62 Vladimír Čermák 5.A
62 Magdalena Kabelková 5.A
62 Radek Truhlář 6.A
62 Jan Vižďa 1.C
Výsledky soutěže Přírodovědný klokan kategorie Kadet (4.A,3.A)
Pořadí Počet bodů Jméno Třída
1. 107 Petra Veselá 3.A
2. 101 Anežka Tomková 3.A
3. 98 Martin Vondráček 3.A
4. 91 Pavlína Chládková 4.A
5. 90 Soňa Dvořáková 4.A
6. 88 Klára Minsterová 3.A
7. 86 Pavel Doležal 3.A
8. 84 Marek Hándl 4.A
9. 82 Gabriela Hrdová 4.A
82 Jan Ševčík 4.A
82 Klára Vaňková 4.A
10. 81 Martin Dvořáček 3.A

Dana Minsterová

14.11.2007 Studenti čtou a píší noviny

Studenti čtou a píší noviny – náš další příspěvek v MF DnesI ve třetím kole projektu Studenti čtou a píší noviny se nám daří. Svědčí o tom další otištěný příspěvek – tentokrát je autorkou Blanka Čapková ze 4.C:

Jen nebýt černou ovcí!

Být politikem? Ani za nic! Mají to chudáci těžké! Je to obtížné a vyčerpávající povolání! Stát se politikem znamená zastupovat určitou skupinu, její názory a prosazovat jejich požadavky. Musíte také reprezentovat! To znamená slušně se chovat, vést spořádaný život a dodržovat zákony! Pokračování článku.

Milena Špiříková

14.11.2007 EUROPA SECURA

O 11 postupových míst z krajského.kola soutěže EUROPA SECURA se v pondělí 9. 11. 2007 utkalo 49 tříčlenných družstev z Jihomoravského kraje. Z naší školy vyplnilo logicko – vědomostní test 7 družstev a z nich dvě postoupila – družstvo Terezy Kabelkové se umístilo na 9. místě a družstvo Terezy Lacinové na 10. místě.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci GJB a postupujícím přejeme ve druhém kole hodně úspěchů.

Radek Musil

8.11.2007 Studenti čtou a píší noviny – i 3.C se dočkala…

Studenti čtou a píší noviny – náš další příspěvek v MF DnesV dnešním vydání MF Dnes vyšel příspěvek studentky 3.C Petry Kolouchové:

Souhlas se smrtí? Ten už nikdy nevezme zpět

Legalizace eutanazie je velmi náročné a závažné téma. Je to otázka, na kterou není jednoznačná odpověď. Čím víc sejí zabývám, tím méně jsem si jistá Odpovědí. Podle mě je otázka života a smrti nejtěžší ze všech. Žádné větší měřítko než lidský život totiž neexistuje. Na světě není nic cennějšího. Ale ne vždy si to dokážeme plně uvědomovat. Proto bychom rozhodně neměli spěchat s rozhodnutím ohledně legalizace asistované smrti. Pokračování článku.

Milena Špiříková

7.11.2007 Studenti čtou a píší noviny – náš další příspěvek v MF Dnes

Studenti čtou a píší noviny – náš další příspěvek v MF DnesDruhý příspěvek našeho studenta, tentokrát jím je Jan Zeman z 8.A, byl uveřejněn v dnešním vydání MF Dnes:

Právo žít rovná se právu zemřít

Eutanazie. Vzbuzuje v lidech obavy, hněv i soucit a není se čemu divit. Vždyť jde o životy skutečných lidí, tedy nás všech. Klademe si otázku, jestli někdo má právo rozhodnout o ukončení svého života dobrovolně a popřípadě požádat o asistenci k vykonání konečného činu někoho dalšího. Pokračování článku.

Božena Pokorná

30.10.2007 Studenti čtou a píší noviny – náš první článek v MF Dnes

Studenti čtou a píší noviny – náš první článek v MF DnesV dnešním vydání MF Dnes byl uveřejněn článek naší studentky 8.A Dagmar Husárové:

Dát doktorům a pacientům do ruky kosu?

Sebevrahové jsou považováni za duševně nemocné, za lidi v krizové situaci, za zoufalé. Společnost se snaží jejich pokusům zabránit.

Poukazuje na cenu života, hledá povzbudivá slova, popřípadě staví zábrany na Nuselském mostě. Doktoři nabízejí terapie, vedou nemocného drobnými krůčky zpět ke zdravé chuti žít. Pokračování článku.

Božena Pokorná

30.10.2007 Exkurze Kralice nad Oslavou

Exkurze Kralice nad OslavouVe středu 23. října 2007 se studenti 2.C a VI.A zúčastnili poznávací exkurze do Památníku Bible kralické. Památník je umístěn poblíž někdejší tvrze, kde působila tajná bratrská tiskárna jednoty bratrské. Vedle knih náboženského charakteru, učebnic a světských děl tu byla vytisknuta šestidílná Bible kralická.

Třídy postupně zhlédly vnitřní výzdobu kostela sv. Martina a expozici o Bibli kralické. Obě části exkurze byly doplněny zajímavým a poučným výkladem o historii a vzniku kralické tiskárny a jejího nejvýznamnějšího díla – Bible kralické.

Kateřina Dvořáková

28.10.2007 550. výročí založení jednoty bratrské

550. výročí založení jednoty bratrskéVšichni naši studenti měli v říjnu možnost si prohlédnout výstavu k 550. výročí založení jednoty bratrské, která se konala v ivančickém Kulturním centru. Při společné návštěvě nejen pročítali text na panelech, ale také plnili různé úkoly vztahující se k působení jednoty bratrské.

Milena Špiříková

28.10.2007 Památník písemnictví na Moravě

Památník písemnictví na MoravěV úterý 23. října navštívili studenti maturitních ročníků benediktinský klášter v Rajhradě, v němž je umístěn Památník písemnictví na Moravě. Prohlédli si první část stálé expozice zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě v 19. a 20. století a také interiér restaurované historické knihovny s osmnácti tisíci knihami. Neopomenuli ani výstavu ke 140. výročí narození klasika české literatury, který spojil svůj život i s Ivančicemi – Petr Bezruč a… Antonín Vašek.

Milena Špiříková

19.10.2007 Studenti čtou a píší noviny

Studenti čtou a píší noviny

„Studenti čtou a píší noviny“ je projekt pro studenty středních škol. Jeho cílem je naučit studenty pracovat s denním tiskem, ukázat ve vyučovacích hodinách, jak využívat informace, a především poskytnout studentům prostor pro vyjádření jejich názorů na stránkách jednoho z největších českých deníků. Na našem gymnáziu se do projektu zapojily dvě třídy – kvarta a sexta.

Projekt má dvě roviny:

 • Využití novin ve výuce 4. A a 6. A – od 15.10. do 23. 11. 2007 dostávají všichni studenti kvarty a sexty zdarma každodenně 1 výtisk novin MF Dnes, s nimiž aktivně pracují ve výuce.
 • Příspěvky studentů v MF Dnes – redakce zadává postupně 3 témata, která studenti zpracovávají a zasílají do redakce (mohou se zúčastnit všichni studenti, nejen ti ze tříd zapojených do projektu).

Články jsou zveřejňovány na http://www.idnes.cz/studenti/, nejlepší práce na celostátní straně MF Dnes a v regionálních přílohách MF Dnes. Studenti, jejichž práce budou publikovány na stránkách MF Dnes, dostanou i zajímavé ceny.

Božena Pokorná

14.10.2007 Jen houšť a větší kapky!

Jen houšť a větší kapky!Dnes jsem obdržel dopis, který není z těch obyčejných. Je to děkovný dopis ředitele Nemocnice Ivančice našim studentům, jmenovitě: Evě Adamové, Jiřímu Borešovi, Květoslavě Faltýnkové, Anetě Kališové, Věře Kovaříkové, Lence Procházkové, Šárce Sobotkové, Janě Veselé, Nikole Vorlové, Radce Bendové, Haně Chytkové, Adéle Kroupové, Elišce Kroupové, Anne Marie Zalabové.

Tito studenti naprosto nezištně pomáhají v Léčebně dlouhodobě nemocných v Nemocnici v Ivančicích, kde působí jako společníci, pečovatelé, předčitatelé i nákupčí. Zprostředkovávají tak kontakt s okolním světem především starým a bezmocným pacientům. Jsou tak skromní, že o jejich velmi záslužné činnosti jsme se dozvěděli až z tohoto děkovného dopisu.

Určitě mi dáte za pravdu, že každý další komentář je naprosto zbytečný. Dovolte mi tedy, abych těmto mladým lidem, kteří nemyslí jenom na sebe, vyjádřil svůj obdiv a poděkoval jim mimo jiné i za reprezentaci naší školy.

Antonín Šerý

12.10.2007 Nový gymnastický a fitness sál zkolaudován

Nový gymnastický a fitness sál zkolaudovánVe čtvrtek 11. října proběhla úspěšně kolaudace nového gymnastického a fitness sálu a studenti gymnázia tak získali nové prostory pro výuku tělesné výchovy. Více informací naleznete v krátkém článku o GYM-FIT sálu.

Antonín Šerý

12.10.2007 Panama z první ruky

Panama z první rukyStudenti vyšších tříd našeho gymnázia měli opět příležitost procvičit si angličtinu mimo běžnou výuku. Do školy zavítal p. Hector Murillo, host z Panamy, bývalý učitel angličtiny. Pan Murilo představil velmi poutavě Panamu, zemi anglicky označenou jako Land of Abundance (Země hojnosti, bohatství). Počáteční obavy, zda budeme bez problémů rozumět, se rozplynuly. Tempo řeči i sestavení prezentace (fotografie hudba, zpěv) vyhovovalo všem. Akce byla skvělou ukázkou propojení výuky angličtiny a zeměpisu.

Jarmila Urbancová

10.10.2007 Corny – středoškolský atletický pohár

Corny – středoškolský atletický pohár 25.9.2007 se dívky vyššího gymnázia zúčastnily okresního kola Středoškolského atletického poháru v Tišnově. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev a naše děvčata se umístila na 2. místě za gymnáziem Tišnov.

Umístění do 3. místa v soutěži jednotlivců:

Disciplína Umístění Jméno Třída Výkon
60m 2. místo Vontrobová Eva 1.C 8,5 s
3. místo Kubíková Petra 7.A 8,5 s
800m 2. místo Kubíková Petra 7.A 2:44,6 min
výška 3. místo Vávrová Monika 1.C 150 cm
dálka 3. místo Vontrobová Eva 1.C 475 cm
štafeta 2. místo Svobodová, Horáková, Ševčíková, Kubíková 2:44,4 min

Všem děvčatům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Hana Knotková

5.10.2007 Den jazyků

26. září si všichni studenti naší školy připomněli Evropský den jazyků návštěvou dvou divadelních představení v podání The Bear Educational Theatre, které předvedlo opět velmi zdařilé interaktivní hry – The Alien Grammar Show a Frank Novotny and the Case of the Present Perfect. Kromě toho, že se všichni dobře pobavili, si ještě zopakovali některé gramatické jevy a navíc zjistili, že každý z nás se někdy projeví jako Vetřelec (Alien). Takže už teď se těšíme, co nového nám herci připraví příště.

Eva Fukanová

5.10.2007 Sonety Williama Shakespeara

V úterý 25. září zhlédli studenti vyšších ročníků našeho gymnázia pořad prof. Martina Hilského SONETY WILLIAMA SHAKESPEARA.

Martin Hilský, profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, patří k našim předním překladatelům a znalcům Shakespearova díla. K řadě knih napsal předmluvy nebo doslovy. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria.

Do Ivančic přijel s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem, který některé Hilského překlady Shakespearových sonetů zhudebnil.

Studenti velmi pozorně sledovali rozbory Shakespearových veršů a obdivovali zaujetí prof. Hilského pro Shakespearovo dílo. Navíc měli možnost se známého překladatele i zeptat, a tak po pořadu, který trval více než hodinu a půl, mnozí odcházeli s myšlenkou: „Toho Shakespeara si musím přečíst“. Co víc by si pan profesor Hilský mohl přát?

Milena Špiříková

3.9.2007 Nový školní rok s novým webem

Vítám všechny studenty a profesory v novém školním roce a přeji jim hodně úspěchů. Zvláště vítám studenty prvních ročníků. Mnoho úspěchů v nejdůležitějším roce středoškolského studia přeji také budoucím maturantům.

Při příležitosti prvního dne školy ve školním roce 2007/2008 byla spuštěna nová verze školních stránek.

Antonín Šerý