Aktuality 2008/2009

27.7.2009 Informace pro rodiče žáků primy (školní rok 2009-2010)

Na základě žádosti rodičů uvádíme základní přehled sešitů potřebných pro školní rok 2009-2010:

 • Čj: A5 linkovaný – 3x
 • Aj: A5 linkovaný – 3x
 • Ov: A5 linkovaný – 1x
 • Dě: A5 linkovaný – 1x
 • Ma: A4 nelinkovaný – 1x
 • Fy: A5 linkovaný – 1x, A5 nelinkovaný – 1x
 • Bi: A5 linkovaný – 1x
 • Ze: A5 linkovaný – 1x

Pomůcky do výtvarné výchovy: 5 výkresů A2, 5 výkresů A3, složka na výkresy, tužka č. 1, uhel nebo rudka. Ostatní potřeby (např. barvy, štětce) vyučující upřesní na zač. školního roku.

Božena Pokorná

25.6.2009 Celostátní finále soutěže Eurorebus

V pátek 12. června se konalo celosátní finále soutěže Eurorebus. Soutěžící v ní odpovídají na různé otázky velmi širokého zaměření – převažují otázky zeměpisného zaměření, ale častými tématy jsou i dějepis, biologie, a hodně dalších oborů. Ke správnému zodpovězení otázek je nutný všeobecný rozhled. Pro představu otázky vypadají asi takto:

Která města jsou spojena vysokorychlostními tratěmi?

 1. Berlín-Varšava
 2. Petrohrad-Moskva
 3. Brusel-Londýn
 4. Vídeň-Benátky

Které kapely vystupovaly nebo mají vystoupit v roce 2009 v České republice?

 1. Deep Purple
 2. Metallica
 3. Radiohead
 4. U2

Který z těchto výrazů označuje tzv. Turingův test používaný k rozpoznání skutečných uživatelů a robotů?

 1. Hoax
 2. ASCII
 3. MySQL
 4. CAPTCHA

Hlavní cenou letošního ročníku byl týdenní poznávací zájezd po Evropě.

Celostátní finále soutěže EurorebusEurorebus má dvě fáze – v té první soutěží jednotlivci zaregistrovaní na portálu www.eurorebus.cz tak, že vyplňují různé testy pravidelně uveřejňované na tomto portálu. Získávají tak body do svých osobních kont. Pokud spolupracuje více spolužáků z jedné třídy, pak se body z jejich osobních kont sčítají do konta třídy. Na základě počtu bodů na kontě pak postupují soutěžící do veřejných krajských kol, buď jako jednotlivci nebo jako zástupci tříd v tříčlenném družstvu. V krajských kolech pak vyplňují soutěžní testy a podle jejich výsledků postupují ti nejlepší do celostátního finále, které probíhá stejně jako krajská kola – soutěžící vyplňují test příslušné kategorie.

Celostátní finále soutěže EurorebusKromě tohoto způsobu existuje víc cest jak se dostat do finále a jednou z nich je i Zeměpisná olympiáda. Nejlepší řešitelé celostátního a krajského kola nižších kategorií získávají automaticky postup do finále Eurorebusu. O Eurorebusu jsem se tedy dozvěděla jako účastník Zeměpisné olympiády a protože mě oslovil, začala jsem v něm soutěžit. Letos jsem do toho “navezla” i dvě mé spolužačky – Lucku Kadlecovou a Karolínu Pavlíkovou. Společně jsme v krajském obsadily čtvrté místo a já jako jednotlivec jsem ve své kategorii zvítězila. Postoupily jsme tak všechny do celostátního kola a tam jsme se posunuly na třetí příčku. Stejné místo jsem ve své kategorii jednotlivců obsadila i já.

I přes vysokou náročnost otázek nás soutěž myslím bavila, a proto se jistě příští rok opět zúčastníme.

Petra Veselá, 4.A

25.6.2009 Jak jsme se účastnili zájezdu do Anglie

Jak jsme se účastnili zájezdu do AnglieVšechno to začalo 6.června v jedenáct hodin dopoledne, kdy náš autobus vyrazil od budovy gymnázia na dlouhou cestu do Anglie. Cesta proběhla bez velkých komplikací. A druhý den ráno v sedm hodin nás už vítal Londýn svým typickým počasím. Pršelo! Avšak naši neohrožení vedoucí se rozhodli jít vstříc větru a dešti, a tak jsme se vydali na prohlídku Londýna. Během dne se počasí umoudřilo a my jsme se mohli v klidu kochat londýnskými památkami. Navštívili jsme pevnost Tower, viděli jsme Londýnské oko, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí a spoustu dalších krás. Ve večerních hodinách jsme se vypravili do městečka Oxford k našim novým rodinám. Po příjezdu do Oxfordu bylo ve vzduchu cítit napětí. Kdo asi budou našimi novými rodiči po dalších pět dní?? No, nakonec jsme se všichni šťastně ubytovali. Druhý den byla na programu škola a zámek Windsor a prohlídka slavného města Stratford. Warwický hrad jsme všichni shledali nejkrásnějším. Náš odjezd odtud však zkomplikovala kavka, která vletěla do autobusu a nechtěla už ven! Naštěstí díky hrdinskému činu paní profesorky Ševčíkové, která ji neohroženě vynesla ven a zachránila jí tak život, jsme mohli brzy pokračovat do Stratfordu. Čtvrtý den jsme kromě školy navštívili magické místo Stonehenge a město Bath, které je známé svými římskými lázněmi. Pátý den byl naším posledním dnem, a tak jsme se hned po výuce vydali na prohlídku našeho města Oxfordu. Viděli jsme si Christ Church College a také jídelnu, kde se natáčel Harry Potter! Myslím si však, že největším zážitkem byla pro většinu studentů návštěva Primarku, velkého obchodního domu, kde jsme měli asi hodinu a půl na to, abychom mohli utratit své zbylé úspory. Musím říct, že někteří byli velmi úspěšní! Kolem šesté hodiny se za námi zavřely dveře autobusu a my definitivně opustili Anglii. I cesta zpět proběhla bez větších komplikací. Řidiči a naše paní průvodkyně si vysloužili velký potlesk a nás už zase vítaly Ivančice. Myslím, že celou akci můžeme považovat za velmi úspěšnou! Ale i tady platí heslo: „Všude dobře, doma nejíp!“

Kateřina Dudová, 2.C

22.6.2009 Úspěch v celostátním kole Matematického klokana

Úspěch v celostátním kole Matematického klokanaStudent naší školy, Vojtěch Adam ze sekundy, se umístil v celostátním měřítku v mezinárodní soutěži Matematický klokan na 2. místě v kategorii Benjamín. O významu tohoto úspěchu nejlépe vypovídají statistická data.V této kategorii soutěžilo v rámci ČR 64 258 žáků a průměrný bodový zisk byl 39,64. Vojta získal 115 bodů. Gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

Danuše Minsterová

10.6.2009 Jaderná maturita

Ve dnech 4. až 6. června 2009 proběhl na Jaderné elektrárně Dukovany první ročník Jaderné maturity. Cílem bylo přiblížit nám, vybraným středoškolákům, chod elektrárny.

Nejenže jsme viděli informační centrum jako všední návštěvníci, ale dostali jsme se i tam, kam běžně oko nedohlédne – do areálu JEDU, strojovny a meziskladu vyhořelého paliva. Také jsme si na trenažéru mohli vyzkoušet, co všechno má na starosti operátor blokové dozorny. Na programu byly i velmi zajímavé přednášky a vědomostní hry. Poslední den mezi nás zavítala předsedkyně úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Na závěr nás čekal vědomostní test, a protože jsme všichni uspěli, odnesli jsme si nejen certifikát o absolvování jaderné maturity, ale i tašku s propagačními předměty firmy ČEZ a hlavně znalosti z oboru jaderné energetiky.

Kateřina Bucsuházy, studentka septimy a předmětová komise fyziky

8.6.2009 Úspěch v celostátním kole dějepisné olympiády

Úspěch v celostátním kole dějepisné olympiády Ve dnech 1.6.-5.6. 2009 se konalo celostátní kolo dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovala Petra Veselá. Soutěž se skládala z jednoho velkého testu, několika malých testů, skupinových úkolů a obhajoby závěrečné práce. V konkurenci 32 soutěžících obsadila Petra výborné 2.místo. Na vítězství v soutěži ji chybělo pouhých 0,25 bodu. Blahopřejeme a děkujeme Petře za vzornou reprezentaci školy.

Radek Musil

4.6.2009 Orientační běh – celostátní finále

Ve včerejším celostátním finále přeboru škol v orientačním běhu v Olomouci měla, zásluhou Pavla Záděry a Michala Kadlece ze sekundy, zastoupení i naše škola.

Závodu se v šesti soutěžních a dvou doprovodných kategoriích účastnilo celkem 391 závodníků. Oba dva úspěšně reprezentovali školu v kategorii HIII (mladší žáci), kde z celkem 61 startujících skončil Pavel Záděra na 3. místě a Michal Kadlec, kterého chyba v závěru připravila o umístění v první dvacítce startovního pole, se umístil na 28. místě.

Oběma gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ant. Šerý

29.5.2009 Maturity 2009

V pondělí 25. května byly slavnostně zahájeny maturitní zkoušky na našem gymnáziu. Celkem 53 studentů (44 dívek a 13 chlapců) se sešlo ve slavnostně vyzdobených třídách, aby zúročili svoje znalosti získané osmi- případně čtyřletým studiem na této škole. Ve dvou třídách – 8.A (27 studentů) a 4. C (30) se zahájení maturit zúčastnili i zástupci města – tajemník Mgr. Vařejka a místostarosta Jaroslav Pospíchal.

Třídu 8. A představila předsedkyni maturitní komise PhDr. Dana Mikulkové z Gymnázia Elgartova v Brně třídní Mgr. Kateřina Stránská, třídu 4.C, kde byla předsedkyní jmenována Mgr. Hana Naništová rovněž z Gymnázia Elgartova, představil Mgr. Zdeněk Missbach.

Po krátkém projevu předsedkyní maturitních komisí už nic nebránilo tomu, aby první maturanti přistoupili ke své zkoušce dospělosti.

A po čtyřech dnech se už čerství absolventi ivančického gymnázia sešli na slavnostním zakončení maturitních zkoušek na Městském úřadě v Ivančicích, kde jim v obřadní síni MěÚ ředitel školy RNDr. Antonín Šerý a starosta města Ivančic MUDr. Vojtěch Adam předali maturitní vysvědčení.

A jaké byly letošní výsledky? V 8.A maturovalo s vyznamenáním 14 studentů (z toho 7 se samými jedničkami), ve 4.C 11 studentů (4 se samými jedničkami).

Maturity 2009 Maturity 2009 Maturity 2009 Maturity 2009

Milena Špiříková

19.5.2009 Slavili jsme DEVADESÁTKU

Slavili jsme DEVADESÁTKUV sobotu 16. května vyvrcholily oslavy 90. výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. V pátek 15. května se studenti sešli na svém Majálesu. Tentokrát počasí moc nepřálo, a proto se maturitní ročníky se svým programem uchýlily do jídelny škol. Ani trochu stísněné prostory nebránily studentské recesi, zpěvu, smíchu a veselí. Studenti 4.C a 8.A tak po svém poděkovali svým vyučujícím, rozloučili se s nimi, s kamarády i se školou. A protože se naštěstí počasí umoudřilo, vydali se v majálesovém průvodu, bohatě lemovaném diváky, od školy k pomníku Jana Blahoslava, aby uctili jeho památku.

Milena Špiříková

18.5.2009 Evropa našima očima

Evropa našima očima18.5.2009 se konalo krajské kolo postupové soutěže Evropa našima očima. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Lucie Kadlecová, Martin Vondráček, Pavel Doležal, Petra Veselá a Karolína Pavlíková. Studenti obsadili velice pěkné 4. místo. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Radek Musil

16.5.2009 Krajské kolo Biologické olympiády kategorie C

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie CKrajské kolo Biologické olympiády kategorie CVe středu 13.5.2009 se konalo na MZLU v Brně krajské kolo Biologické olympiády kategorie C. V silné konkurenci 23 soutěžících vybojovala naše studentka ze třídy 3.A Martina Kadlecová výborné 2. místo. Rovněž studentka Petra Veselá ze třídy 4.A skončila na pěkném 6. místě a za určení všech předložených rostlin a živočichů v poznávací části soutěže získala speciální knižní odměnu. Oběma studentkám srdečně blahopřejeme k dosaženému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Hana Bulvová

16.5.2009 Matematická soutěž Klokan

Matematická soutěž Klokan, kterou jsme na naší škole pořádali v březnu, se vždy vyhodnocuje v rámci okresu Brno-venkov. V letošním roce student sekundy Vojtěch Adam dosáhl vynikajícího výsledku. V kategorii Benjamin překonal 1488 svých vrstevníků ze základních škol i gymnázií a obsadil první místo. Získal 115 bodů ze 120 možných a za zmínku stojí i to, že druhý student v pořadí měl o 11 bodů méně než Vojta. V kategorii Student získal Jan Horký ze 3.C také velmi pěkné 3. místo ze 194 zúčastněných. Oběma chlapcům děkujeme za reprezentaci gymnázia a přejeme jim další studijní úspěchy.

Předmětová komise matematiky

5.5.2009 Voda bez hranic

Voda bez hranicVe čtvrtek 30. 4. 2009 byli vyhlášeni na návrh výběrové komise vítězové básnické soutěže Voda bez hranic. Tuto akci pořádalo Ministerstvo zemědělství ČR u příležitosti Světového dne vody 2009, který se slaví z iniciativy OSN od roku 1992 na celém světě. Pro studentky z naší školy byla soutěž mimořádně úspěšná: Klára Minsterová vyhrála v krajském kole 1. místo, Lenka Krollová a Kristína Repaská (všechny 4.A) obsadily 2. – 3. místo a všechny tři byly nominovány do kola celostátního. V něm potom získala za svoji báseň Rozhovor s kapkou vody Klára Minsterová 3. místo.

Děvčatům upřímně blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy.

Jana Chocholáčová

4.5.2009 Botanická exkurze

Dne 27.4.2009 navštívila třída 1.C v rámci biologické exkurze botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Součástí exkurze byla i prohlídka pěti skleníků s tropickými a subtropickými rostlinami, kterými nás provázela a odborný výklad poskytla pracovnice zahrady. Návštěvou botanické zahrady si studenti rozšířili své znalosti o rostlinách, získané při výuce biologie.

Botanická exkurze Botanická exkurze Botanická exkurze Botanická exkurze

Hana Bulvová

30.4.2009 Evropa našima očima

Evropa našima očimaDnes se konalo oblastní kolo postupové soutěže Evropa našima očima. Oblastního kola se účastnilo 6 družstev. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Lucie Kadlecová, Martin Vondráček, Pavel Doležal, Petra Veselá a Karolína Pavlíková. Studenti vybojovali 1. místo a postoupili do krajského kola. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Radek Musil

30.4.2009 Krajské kolo Biologické olympiády kategorie A

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie A20.3.2009 se studentka 7.A Martina Zimmermannová zúčastnila krajského kola Biologické olympiády kategorie A . V konkurenci 35 účastníků se umístila na vynikajícím 11.místě. K tomuto úspěchu jí upřímně gratulujeme.

Ivan Bulva

30.4.2009 Okresní kolo Matematické olympiády

Okresní kolo Matematické olympiádyVe středu 8.4.2009 se ve Šlapanicích konalo okresní kolo Matematické olympiády pro první tři ročníky nižšího gymnázia. V kategorii 8. tříd nás velmi úspěšně reprezentoval Marek Krejčík z tercie, který obsadil 3. místo. V kategorii 6. tříd se Michael Ondrášek z primy stal úspěšným řešitelem. Oběma chlapcům blahopřejeme.

Danuše Minsterová

30.4.2009 Biologická olympiáda

Biologická olympiádaBiologická olympiádaV pátek 17. dubna 2009 soutěžily studentky kvinty Pavlína Chládková a Kateřina Šancová v krajském kole biologické olympiády kategorie B. Pavlíně Chládkové se podařilo mezi 35 účastníky vybojovat krásné 4. místo.

Úspěšným studentkám děkujeme za reprezentaci gymnázia a gratulujeme!

Lucie Vlachová

22.4.2009 Dětská scéna 2009

Dětská scéna 2009Po úspěchu v oblastním kole Soutěže recitátorů vystoupil student sekundy Ondřej Zeman dne 16. dubna 2009 na regionální přehlídce dětských recitátorů Dětská scéna 2009 ve Studiu dramatické výchovy Labyrint v Brně. Jeho vystoupení se všem posluchačům jistě líbilo, protože za něj sklidil zájem i zasloužený potlesk všech zúčastněných.

Jana Chocholáčová

16.4.2009 Pozor na neověřené informace

Objevily se spekulace, že přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia budou uchazeči dělat na počítači. Mohu ujistit všechny rodiče i uchazeče, že testy OSP se budou vyplňovat do záznamových archů stejně jako vloni.

Ant. Šerý

7.4.2009 Krajské kolo dějepisné olympiády

Krajské kolo dějepisné olympiádyKrajské kolo dějepisné olympiádyDne 6. 4. 2009 proběhlo krajské kolo dějepisné olympiády. Krajského kola se účastnilo 33 žáků. Naší školu výborně reprezentovala děvčata: Lucie Kadlecová a Petra Veselá. Lucie Kadlecová se umístila na velice pěkném 8. místě. Petra Veselá obsadila krásný bronzový stupínek a tím se kvalifikovala do celostátního kola. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Radek Musil

6.4.2009 Neoficiální výsledky přijímacího řízení (čtyřleté studium)

V sekci Přijímací řízení uveřejňujeme Předběžné výsledky přijímacího řízení.

Ant. Šerý

5.4.2009 Krajské kolo Matematické olympiády kategorie Z9

Krajské kolo Matematické olympiády kategorie Z9Ve středu 25. března 2009 se studentka 4. A Petra Veselá zúčastnila krajského kola Matematické olympiády Z9 v Brně. Studenti řešili 4 příklady a mohli získat maximálně 24 bodů. Petra získala 23 bodů a tím se umístila na vynikajícím 2. místě. Je potěšující, že na našem gymnáziu vyrůstají takto úspěšní studenti.

Blahopřeji a věřím, že i v příštích letech se bude Petra zúčastňovat takto náročných soutěží.

Ivan Bulva

29.3.2009 Úspěchy milovníků mateřštiny

Úspěchy milovníků mateřštinyÚspěchy milovníků mateřštiny I v dalších soutěžích vybojovali naši studenti postupy do krajského kola. Nejprve to bylo 17. března v okresním kole Olympiády v českém jazyce, kdy se ve II. kategorii (středoškoláci) umístila na 2. místě Kateřina Faltýnková z oktávy a další postupující, tentokrát ze 4. místa, se stala Petra Kolouchová ze 4.C. V mladší kategorii unikl postup o vlásek Petře Veselé z kvarty, když skončila na prvním nepostupovém, tedy pátém, místě. Za zmínku stojí i to, že v této kategorii bylo celkem 63 soutěžících!

Úspěchy milovníků mateřštinyO týden později, ve středu 25. března, v oblastním kole Soutěže recitátorů obsadil 2. místo v III. kategorii (6. a 7. třída ZŠ, prima, sekunda) Ondřej Zeman ze sekundy a bude také reprezentovat naši školu v kole krajském.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech!

PhDr. Milena Špiříková za komisi ČJ

29.3.2009 Američané na GJB

17. března 2009 přivítali studenti ivančického gymnázia skupinu amerických hostí z Texasu, letos již po devatenácté. Tentokrát to nebyli jen studenti dentonské university, ale byli to i lidé z praxe, ze všemožných oborů. Byl mezi nimi ředitel základní školy v Ft Worth, což je malé městečko nedaleko Dentonu. Pan ředitel Phil Baker obdivoval úroveň vzdělání a anglického jazyka našich studentů. Chválil vybavení a příjemné prostředí školy a také kladně hodnotil i všeobecný rozhled našich studentů a jejich zájem o dění ve světě. Slíbil, že o naší škole bude vy-právět ve své domovské škole a že zprostředkuje výměnu e-mailových adres našich a amerických žáků.

Několik Američanů a Američanek navštívilo hodiny angličtiny ve třídách. Diskutovalo se o všem možném, i o současné politice a hospodářském útlumu ve Spojených státech, jak dopadá na současný život Američanů.

Američané na GJBVe škole shlédla americká výprava výstavu Zmizelí sousedé, která pojednává o holocaustu v našich zemích.Vznikla nedávno za pomoci studentů českých středních škol a v měsíci březnu je instalována v budově naší školy. Američané neskrývali lítost a soucit nad dopadem a důsledky druhé světové války na české obyvatelstvo. Možná poprvé se setkali s údaji o deportacích obyvatel střední Evropy do vyhlazovacích táborů.

Nechyběla ani prohlídka města. Průvodci Američanům byli naši studenti. Nutno říct, že obě strany jsou vždy spokojeny. Zažije se mnoho legrace. Zastavili se i v městské pekárně U Filipínů, kde si prohlédli výrobnu pečiva a ochutnali z nabídky čerstvých výrobků. Jedním slovem byli nadšeni.

A my, učitelé a studenti ivančického gymnázia se těšíme na shledání v příštím školním roce 2010.

29.3.2009 Studentský ples 2009

Studentský ples 2009Dne 6. března 2009 se konal v ivančickém Besedním domě studentský ples Gymnázia Jana Blahoslava, již tradičně pořádaný třetími ročníky.

Studentský ples 2009Ve Velkém sále hrála celý večer k tanci a poslechu skupina Eso za hlasového doprovodu Veroniky Šotové. Zde účastníky také rozproudil bohatý program pod moderátorskou taktovkou Evy Grossové a Miroslava Papouška, zahájený tanečním vystoupením Jakuba Špiříka a Petry Kubíkové, poté postupně vystoupily hudební skupiny Rock String a HAHAR a taneční skupina Mighty Shake. Pro příznivce jiných hudebních žánrů byla připravena diskotéka s DJ Matony v baru Cobra s vystoupením břišních tanečnic pod vedením Lucie Švábenské a oldies party ve vinárně s DJ Alanem.

Studentský ples 2009Studentský ples 2009Tombola se skládala z mnoha rozmanitých cen a ten, kdo nevyhrál podle svých představ, mohl se těšit na půlnoční slosování velké tomboly s hodnotnějšími dary, jako byly např. MP3 přehrávač, dorty, příslušenství k počítači, povinná autovýbava nebo DVD přehrávače. Jako hlavní cenu si šťastný výherce odnesl osobní automobil Škoda Fabia v dárkovém balení.

Celý ples se nesl v duchu nastávajícího jara, a to jak tematicky, tak náladou všech zúčastněných a byl také pozváním na květnové oslavy 90. výročí založení školy.

Kateřina Husáková Martina Zimmermannová

29.3.2009 Matematická soutěž Klokan

Ve čtvrtek 18. března se jako každoročně na našem gymnáziu uskutečnila matematická soutěž Klokan. Celkem 97 studentů soutěžilo ve čtyřech kategoriích. Všem soutěžícím děkujeme za snahu a blahopřejeme vítězům!

Kategorie Benjamín
Pořadí Jméno Třída Body
1. Vojtěch Adam 2.A 115
2. Martina Jelínková 2.A 89
3. Alena Kyselová 2.A 86
Pavel Ptáček 2.A 86
Kategorie Kadet
Pořadí Jméno Třída Body
1. Klára Minsterová 4.A 92
2. Petra Veselá 4.A 90
3. Martin Vondráček 4.A 79
Kategorie Junior
Pořadí Jméno Třída Body
1. Tomáš Hrabovský 2.C 72
2. Roman Fiala 6.A 67
3. Edita Kocábová 6.A 66
Kategorie Student
Pořadí Jméno Třída Body
1. Jan Horký 3.C 87
2. Tereza Lacinová 8.A 70
3. Jakub Veselý 8.A 67

Předmětová komise matematiky

29.3.2009 Okresní kolo Pythagoriády

Ve středu 18. března se 10 studentů primy a sekundy účastnilo okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. V kategorii sedmých tříd zvítězil student sekundy Vojtěch Adam a o třetí místo se s dalšími žáky jiných škol dělí Kateřina Sychrová, také studentka sekundy. V kategorii šestých tříd se zástupci naší školy na nejvyšších stupních neobjevili, ale Tomáš Jurajda z primy se stal úspěšným řešitelem. Blahopřejeme!

Danuše Minsterová

23.3.2009 Krajské kolo Olympiády v německém jazyce

V pátek 13. března se v Centru volného času v Brně – Lužánkách konalo krajské kolo Olympiády v německém jazyce. V kategorii III.A naši školu a okres Brno – venkov reprezentoval Marek Hándl z kvinty a v kategorii III.B Tabea Schweizerová ze sexty. I když se ani jednomu z nich tentokrát nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů, oba získali další užitečné zkušenosti a zviditelnili naši školu na krajské úrovni, za což jim patří dík.

Milena Špiříková

11.3.2009 Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyceOkresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce19. února se vítězové jednotlivých kategorií školního kola zúčastnili kola okresního, které se opět konalo v SVČ v Ivančicích. V konkurenci deseti soutěžících v kategorii III obsadila pěkné 2. místo Barbora Kratochvílová ze 7.A a stejnou pozici zaujala také mezi šesti soutěžícími v kategorii II.B Klára Jírová ze 3.A. Oběma děvčatům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do dalších soutěží přejeme hodně úspěchů.

Za komisi AJ Eva Fukanová

11.3.2009 Soutěž v anglickém jazyce – Citylingua 2008/2009

V pondělí 16.2. 2009 se 17 studentů gymnázia zúčastnilo školního kola 3. ročníku soutěže Citylingua, kde měli možnost si vyzkoušet, jak probíhá jedna z mezinárodních jazykových zkoušek – IESOL – na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Ústřední kolo garantuje organizace City & Guilds a Jazyková škola RAJZL Uherské Hradiště. Sem postoupil vítěz školního kola – student 5.A Marek Hándl a jako náhradník Barbora Kratochvílová ze 7. A, která se umístila na druhém místě.

Studenti ve školním kole řešili úkoly vyplývající z části Listening a Reading, v ústředním kole je 7.3.2009 čekala část Writing a Speaking.

V konkurenci 23 soutěžících se Marek Hándl umístil na 6. místě, což svědčí o jeho výborné připravenosti a vynikajících znalostech. Blahopřejeme!

I tato soutěž se stává dokladem o vzrůstající úrovni schopností našich studentů dorozumívat se v anglickém jazyce. Těšíme se na další podobné akce.

Soutěž v anglickém jazyce - Citylingua 2008/2009 Soutěž v anglickém jazyce - Citylingua 2008/2009 Soutěž v anglickém jazyce - Citylingua 2008/2009 Soutěž v anglickém jazyce - Citylingua 2008/2009

Eva Fukanová za komisi AJ

4.3.2009 Změna termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení (čtyřleté studium)

Dne 5. března vstoupí v platnost zákon č. 49/2009 Sb., kterým se novelizuje Školský zákon (zákon 561/2004 Sb.) a který mj. mění termíny, kdy je možné zveřejnit výsledky přijímacího řízení a odeslat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče. Podrobnosti najdete v sekci Přijímací řízení.

Ant. Šerý

20.2.2009 „O zlatého Bumbáce“

„O zlatého Bumbáce“Ve středu 18.2. se studentky nižšího gymnázia zúčastnily tradičního volejbalového turnaje „O zlatého Bumbáce“. Z loňského 2. místa se s přehledem posunuly na příčku nejvyšší a odnesly si zasloužený pohár.

„O zlatého Bumbáce“Naši školu reprezentovaly: Barbara Schweizerová (3.A), Eva Machová (3.A), Kateřina Sklenská (3.A), Kristýna Krejčí (3.A), Petra Šacherová (4.A), Klára Minsterová (4.A), Xenie Kouřilová (3.A), Karolína Pavlíková (4.A), Karolína Mikšová (3.A).

Dívkám gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!

Veronika Šiplová

20.2.2009 Projekt „Zmizelí sousedé“ na gymnáziu Jana Blahoslava

Projekt „Zmizelí sousedé“ na gymnáziu Jana BlahoslavaNaše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu „Zmizelí sousedé“. Projekt vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války. Projekt vznikl ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v rámci Konference Fenomén holocaustu v roce 1999 pod záštitou Kanceláře prezidenta Václava Havla. Od roku 2003 se rozvíjí ve spolupráci s občanským sdružením Zapomenutí.

Projekt je výzvou k setkání s poslední generací svědků událostí holocaustu, zejména k vyhledání jeho obětí. Téma velice aktuální v době, kdy rostou počty popíračů holocaustu. Výstupy z projektu byly v první fázi centrální (výstava Zmizelí sousedé, metodická publikace), v další fázi (od roku 2003 pod názvem Pocta dětským obětem holocaustu) převážně místní – výstavy, webové stránky, brožurky a sborníky, videodokumentace.

Projekt „Zmizelí sousedé“ na gymnáziu Jana BlahoslavaDo roku 2008 tak vzniklo 20 panelů, které putují v šesti kopiích po České a Slovenské republice. Od roku 2004 panely vytvářejí jednotlivé školy jako reprezentační výstup svého dlouhodobého projektu. V anglické verzi jsou práce prezentovány v zahraničí.

V rámci projektu se na naší škole uskuteční výstava, která bude přístupná i pro veřejnost. O konání výstavy Vás budeme informovat prostřednictvím místních médií a plakátů.

Vážení spoluobčané, na závěr tohoto článku se na Vás obracím s prosbou o poskytnutí jakýchkoli informací či dokumentů týkajících se našich židovských spoluobčanů. Předem děkuji.

Radek Musil

20.2.2009 Školní kolo Biologické olympiády

Školní kolo Biologické olympiádyŠkolní kolo Biologické olympiády Dne 12. 2. 2009 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorií C a D, kterého se zúčastnili studenti 1.A, 3.A a 4.A. Téma letošního ročníku znělo Zvířata a rostliny u nás doma. Všichni soutěžící prokázali dobré znalosti jak v části teoretické, tak při poznávání rostlin a živočichů i při praktickém úkolu.

Kategorie C

Umístění Jméno Počet bodů
1. místo Petra Veselá 80
2. místo Martina Kadlecová 74
3. místo Lucie Kadlecová 70,5

Kategorie D

Umístění Jméno Počet bodů
1. místo Zuzana Kadlecová 51,5
2. místo Pavla Čechová 47
3. místo Tomáš Jordánek 45,5

Studenti na prvních dvou místech postupují do okresního kola, které se koná pro kategorii C dne 22. 4. 2009 a pro kategorii D dne 29. 4. 2009 ve Zbýšově. Všem přejeme hodně úspěchů.

Hana Bulvová

20.2.2009 Školní kolo Zeměpisné olympiády

Školní kolo Zeměpisné olympiádyDne 2. 2. 2009 se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády, ve kterém studenti prokazovali své teoretické znalosti i praktické dovednosti při práci s atlasem.

V kategorii A určené pro studenty 1.A se na 1. místě s počtem 26 bodů umístila Quynh Trang Phamová, na 2. místě s počtem 24 bodů Pavla Čechová a na 3. místě s počtem 23 bodů Zuzana Kadlecová.

V kategorii B určené pro studenty 2.A 1. místo s počtem 38 bodů obsadil Vojtěch Adam a 2. místo s počtem 37 bodů Pavel Ptáček.

V kategorii C určené pro studenty 3.A a 4.A získala 1. místo s počtem 58 bodů Petra Veselá, 2. místo s počtem 50 bodů Martina Kadlecová a 3. místo s počtem 49 bodů Pavel Doležal.

Všem vítězům blahopřejeme a studentům na prvních dvou místech v každé kategorii, kteří postupují do okresního kola, přejeme hodně úspěchů.

Hana Bulvová

20.2.2009 Studenti v Národním divadle v Praze

Studenti v Národním divadle v PrazePříjemné sobotní odpoledne prožili poslední lednový den studenti – milovníci divadla. Vyučující češtiny pro ně uspořádaly zájezd do Národního divadla v Praze na odpolední představení Stroupežnického hry Naši furianti v hvězdném obsazení v čele s Miroslavem Donutilem, Jiřím Štěpničkou a Davidem Prachařem, v režii Jana Pitínského.

A takto viděli představení studenti:

Pohodlně usedáme do sedadel. Musím říct, že jsem se doopravdy zděsila při pohledu z balkónu dolů, přímo na hlavy diváků. Opona se zvedá, světla postupně zhasínají. Tak už jsme konečně v Národním divadle.

Myslím si, že obsazení herců jsme vychytali přímo báječně. ,,Hele, to je ten z Ordinace! A ten je taky známý, jenom nevím, jak se jmenuje.“ Tohle jsme slýchali pořád dokola, když se na scéně objevil další známý herec. Pomalu jsme proplouvali první částí hry, seznamovali se s novými herci a situacemi. Musím ale říct, že kdyby byla první část kratší, vůbec by mi to nevadilo.

Studenti v Národním divadle v PrazePauzu před přestávkou nám zkrátili herci Ondřej Pavelka a David Prachař se svým zpěvem písničky. Za vystoupení chtěli odměnu a prošli celou první řadu. Nejeden divák se „slitoval“ a obětoval alespoň pár mincí.

Opět jsme se přesvědčili o tom, že záchodů je v Národním divadle málo, většina z nás tak strávila přestávku ve frontě na toaletu. Ten, kdo nečekal, mohl probrat své zážitky se spolužáky nebo kamarády.

Po zvonění jsme opět vtaženi do děje. Řeší se problém s paličskou listinou a udělení ponocenství. Jak už to tak bývá, všechno nakonec dobře dopadlo.

A tak jako se hra blíží ke konci, pomalu končí i celý náš výlet do Prahy. Nechybí ani klasická zastávka v McDonaldu a potom hurá domů. Někteří si v autobusu sdělují nasbírané zážitky, jiné výlet zmohl, a proto odpočívají. Myslíme si, že se náš výlet doopravdy povedl a těšíme se na další kulturní akce.

Tereza Badinová a Petra Kolesová, 5.A

20.2.2009 Okresní kolo Olympiády v německém jazyce

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce13. února zaznamenali studenti naší školy další významný úspěch, tentokrát v okresním kole Olympiády v německém jazyce. Marek Hándl z kvinty v této soutěži zvítězil a postupuje do krajského kola, které se bude konat 13. března v Brně. Pěkné 6. místo obsadila Adéla Křupalová ze septimy. Jen pro pořádek – školní kolo této soutěže se konalo v prosinci. V kategorii III.A zvítězil Marek Hándl, 2. místo obsadila Barbora Kratochvílová (septima), třetí skončila Adéla Křupalová. V kategorii III.B zvítězila Tabea Schweizerová ze sexty, která postupuje přímo do krajského kola. Markovi i Tabee přejeme v krajském kole hodně úspěchů.

Milena Špiříková

20.2.2009 Školní kolo soutěže v anglickém jazyce Citylingua 2008/2009

V pondělí 16.2. 2009 se 17 studentů gymnázia zúčastnilo školního kola 3. ročníku soutěže Citylingua, kde měli možnost si vyzkoušet, jak probíhá jedna z mezinárodních jazykových zkoušek – IESOL – na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Ústřední kolo garantuje organizace City & Guilds a Jazyková škola RAJZL Uherské Hradiště. Sem postupuje vítěz školního kola – student 5.A Marek Hándl a jako náhradník Barbora Kratochvílová ze 7. A, která se umístila na druhém místě.

Studenti na úrovni školního kola řešili úkoly vyplývající z části Listening a Reading, v ústředním kole je 7.3.2009 čeká část Writing a Speaking.

I tato soutěž se stává dokladem o vzrůstající úrovni schopnosti našich studentů dorozumívat se v anglickém jazyce. Těšíme se na další podobné akce a Markovi přejeme úspěch v ústředním kole.

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce Citylingua 2008/2009 Školní kolo soutěže v anglickém jazyce Citylingua 2008/2009 Školní kolo soutěže v anglickém jazyce Citylingua 2008/2009 Školní kolo soutěže v anglickém jazyce Citylingua 2008/2009

Eva Fukanová

17.2.2009 Školní kolo Pythagoriády

V pondělí 9.2.2009 se konalo školní kolo Pythagoriády – matematické soutěže pro 6.a 7. ročníky ZŠ a primy a sekundy osmiletých gymnázií. Výsledky uvádíme v následující tabulce, postupujícím do okresního kola přejeme bystrý úsudek i ve Šlapanicích 18.3.2009.

Sekunda:
Umístění Počet bodů Jméno
1.místo 12 Marie Horká
12 Kateřina Sychrová
12 Zdeněk Ševčík
2. místo 10 Vojtěch Adam
10 Pavel Ptáček
10 Adéla Rausová
10 Ondřej Zeman
3. místo 9 Barbora Jalová
9 Martina Ondrová
Prima:
Umístění Počet bodů Jméno
1.místo 11 Tomáš Jordánek
2. místo 10 Tomáš Jurajda
10 Gabriela Urbanová
3. místo 9 Vojtěch Badin
9 Zuzana Kadlecová
9 Tereza Košťálová
9 Lubomír Michalčík
9 Michal Ondrášek
9 Klement Šacher

Danuše Minsterová

16.2.2009 Beseda s finalistkou olympijských her v Pekingu 2008

Beseda s finalistkou olympijských her v Pekingu 2008Dne 29.ledna se uskutečnila v sále kina Réna beseda s olympioničkou Kristýnou Pálešovou.Zúčastnila se jí většina studentů našeho gymnázia. Setkání s mladou sportovní gymnastkou se jim velice líbilo.Zajímavé byly videomateriály přímo z jejího vystoupení při soutěžích v Pekingu i její neformální odpovědi na mnohé dotazy studentů.

Jan Valach

16.2.2009 Okresní kolo dějepisné olympiády

Okresní kolo dějepisné olympiádyOkresní kolo dějepisné olympiádyV letošním školním roce bylo vyhlášeno velmi pěkné téma dějepisné olympiády – Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě (lidé a život) – do období renesance. Výherkyně školního kola jely obhájit svá místa na Gymnázium Tišnov, kde z celkového počtu 51 účastníků obsadily nejlepší pozice na okrese. Petra Veselá se umístila na prvním místě a Lucie Kadlecová na místě druhém.

Oběma studentkám z kvarty děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Alena Vodičková

3.2.2009 Soutěž recitátorů

Soutěž recitátorůVe čtvrtek 29. ledna proběhlo na naší škole školní kolo Soutěže recitátorů ve dvou kategoriích.

III. kategorie je určená pro žáky primy a sekundy. Zvítězila v ní Aneta Sklenská z primy, na 2. místě se umístil Ondřej Zeman ze sekundy. Ve IV. kategorii pro žáky tercie a kvarty získal 1. místo: Martin Vondráček z kvarty a 2. místo obsadila Barbara Schweizerová z tercie. Všichni čtyři nás budou reprezentovat v oblastním kole této soutěže, které se bude konat 25. března 2009 ve Středisku volného času v Ivančicích.

Milena Špiříková

3.2.2009 Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9

Ve středu 21. ledna 2009 se tři úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády Z9 z kvarty A zúčastnili okresního kola ve Šlapanicích. Studenti řešili 4 příklady a mohli získat maximálně 24 bodů. Úspěšným řešitelem je žák, který získal alespoň 12 bodů.

Z 29 účastníků získala Petra Veselá 19 bodů a s rozdílem pouhého jednoho bodu obsadila vynikající 3. místo a Klára Minsterová s 12 body obsadila 9. místo. Třetí soutěžící Martin Vondráček obsadil s 9 body 14. místo. Oběma úspěšným řešitelkám blahopřeji a věřím, že i v krajském kole budou se ctí reprezentovat naši školu.

Ivan Bulva

29.1.2009 Zveřejnění kritérií přijímacího řízení

V souladu s §60 odst. 3a) zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme v sekci Přijímací řízení kritéria přijímání uchazečů ke studiu na GJB Ivančice pro školní rok 2009/10.

Zde také najdete formuláře přihlášky ke studiu na GJB Ivančice.

Antonín Šerý

29.1.2009 Okresní kolo chemické olympiády kategorie D

Dne 26. 1.2009 tři studenti kvarty, kteří úspěšně prošli školním kolem chemické olympiády, změřili své „chemické“ znalosti a dovednosti s ostatními vrstevníky ze škol okresu Brno – venkov. Na brněnské chemické průmyslovce obstáli všichni tři se ctí. Mezi třiceti účastníky získala Lucie Kadlecová druhé místo, Petra Veselá sedmé místo a Ondřej Stránský třinácté místo. Všem třem blahopřejeme a Lucii přejeme hodně úspěchů v kole krajském.

Danuše Minsterová

26.1.2009 Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyceV úterý 27.1.2009 se opět po roce studenti školy utkali ve schopnostech komunikovat v anglickém jazyce. Soutěžili tradičně ve třech kategoriích a měli za úkol dokázat, že rozumí nahrávce, dovedou vést konverzaci na příslušné téma a rovněž si poradí se spontánní reakcí na viděný a slyšený podnět. Vybrat na první tři místa ty nejlepší ze zúčastněných nebylo zdaleka jednoduché, protože úroveň znalostí studentů je velmi vysoká.

V kategorii I.B obsadila 1. místo Martina Ondrová z 2.A, v kategorii II.B Klára Jírová ze 3.A a v kategorii III.Vítězslav Hándl z 6.A. Tito spolu s Barborou Kratochvílovou ze 7.A, která získala 2. místo v kategorii III., postupují do okresního kola. Blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Komise AJ

26.1.2009 Kvintáni adoptovali chlapce z Guneje

Kvintáni adoptovali chlapce z Guneje Studenti kvinty se rozhodli adoptovat patnáctiletého chlapce Emmanuela Maru z Guineje. Učinili tak v listopadu 2008 přes humanistické centrum Dialog, které kromě dalších aktivit nabízí i tuto možnost pomoci rozvojovým zemím. Chlapec teď díky nim může navštěvovat školu a zlepší se i jeho životní podmínky. Studenti v této době chystají první malý balíček a dopis Emmanuelovi a už se těší na další zprávy o něm. (Děti z tohoto programu minimálně dvakrát ročně posílají svým adoptivním rodičům dopisy, obrázky, kopie vysvědčení).

Milena Špiříková

22.1.2009 Slavíme 90 let GJB

Před 90 lety dalo Ministerstvo školství písemné svolení k otevření soukromého gymnázia v Ivančicích. Úřední název zněl Blahoslavovo reformní reálné gymnasium. V roce 1926 bylo ivančické gymnázium postátněno a název se mění na Státní reformní reálné gymnasium – v historii školy bylo jméno Jana Blahoslava z názvu několikrát vypuštěno a zase vráceno.

Škola má za sebou řadu úspěšných let, ale také léta těžší – např. doba okupace nebo problematické úpravy našeho školství v 50. letech. Devadesátiletou historii ivančického gymnázia přibližujeme na našich webových stránkách v rubrice Historie školy.

V průběhu školního roku si budou studenti se svými učiteli toto významné jubileum připomínat různými akcemi. Na závěr oslav – v sobotu 16. května 2009 – se uskuteční setkání absolventů.

Antonín Šerý

13.1.2009 Florbal středních škol

Florbal středních škol Ve středu 7. 1. 2009 se hoši, a letos poprvé i dívky, vyššího gymnázia zúčastnili okresního kola soutěže ve florbalu středních škol v Tišnově. Družstvo dívek při své premiéře obsadilo 3. místo a odvezlo si domů zasloužený pohár. Chlapcům po statečném boji o vlásek unikla finálová účast a skončili na konečné 4. pozici.

Naši školu reprezentovaly dívky: V. Holá – 3.C, P. Skálová – 2.C, J. Brachetková – 3.C, E. Grossová – 3.C, P. Ciklová – 8.A, K. Patočková – 8.A, M. Vávrová – 2.C, L. Švábenská – 3.C (G), N. Vorlová – 3.C, A. Kališová – 3.C, L. Inochovská – 3.C, J. Veselá – 3.C.

Hoši hráli v sestavě: B. Pokorný – 3.C, O. Vokurek – 3.C, O. Franta – 3.C, D. Dobrovolný – 3.C, M. Šipl – 4.C, T. Kocáb – 4.C, J. Klíma – 4.C, O. Klíma – 2.C, J. Krejčí – 4.C (G), M. Adam – 4.C, F. Bartošek – 2.C, T. Hrabovský – 2.C.

Florbal středních škol Florbal středních škol Florbal středních škol Florbal středních škol

Dívkám a chlapcům k tomuto úspěchu gratulujeme a věříme, že i v dalších letech budou bojovat s takovým nasazením jako letos.

Veronika Šiplová

13.1.2009 Vítězství v soutěži Nebojme se Evropy

Vítězství v soutěži Nebojme se Evropy Dne 8. 12. 2008 se naše družstvo – Pavel Doležal, Karolína Pavlíková, Anežka Tomková, Petra Veselá a Martin Vondráček – opět zúčastnilo soutěže Nebojme se Evropy, tentokrát již krajského kola. Soutěž se konala v Ivančicích v kině Réna. Náš tým se utkal dalšími třemi, hodně obtížnými soupeři – týmy škol ZŠ Brankovice, Gymnázia Blanska a ZŠ Vranovice.

Vítězství v soutěži Nebojme se Evropy Vítězství v soutěži Nebojme se EvropyKoncepce prvních dvou kol byla stejná jako v kole okresním – otázky o EU a stavění věže. I přes fakt, že naše stavba byla „až“ druhá nejvyšší, jsme si mírný náskok z prvního kola udrželi i při vstupu do kola třetího. V něm bylo za úkol po vyslechnutí fiktivního příběhu o unii planet, které doplatily na své členství v ní, sepsat tři kroky, které zapříčinily popisovanou katastrofickou situaci, a další tři kroky, které bychom naopak zrealizovali, aby se život na planetách mohl vrátit zpět do normálu. V dalším kole soutěže jsme pak dva vybrané kroky obhajovali a vysvětlovali. I když zadání těchto dvou kol znělo hrůzostrašně, povedla se nám celkem dobře.

Vítězství v soutěži Nebojme se EvropyPři vstupu do pátého kola jsme si stále udržovali psychologický náskok čtyř bodů, který jsme však při hádání, zda se zadaná dvojice osobností mohla či nemohla setkat, zdárně ztratili. Po „základním hracím čase“ se mezi naším týmem a družstvem ZŠ Vranovice vytvořila remíza na 29 bodech. Rozhodnou měly dvě rozstřelové otázky o Evropské unii, jejich účel se však nezdařil a obě družstva dokázala odpovědět stejně správně. Bylo tedy nutné přistoupit k drastickému losování. V osudí bylo pět modrých a jeden žlutý uzávěr PET lahve. Vyhrát mělo to družstvo, jehož kapitánovi se podařilo vytáhnout žluté víčko. Losování bylo velmi dramatické, rozhodl až třetí los.

(…chvíle napětí…)

Vítězství v soutěži Nebojme se EvropyŽluté víčko spočívalo na ruce naší kapitánky. Zavládla euforie a nepopsatelná radost. Zároveň ale naše radost byla částečně zkalena faktem, že o našem konečném vítězství rozhodla jen náhoda. Nezbylo nám ale nic jiného než se radovat a doufat, že to druhý tým pochopí.

Odměnou za nervy, které jsme v soutěži nechali, nám byl úžasný mp3 přehrávač s kapacitou 2 GB.

Myslím, že soutěž bavila nejen nás, ale i diváky, a proto doufáme, že budeme mít ještě někdy možnost se takové soutěže účastnit.

Petra Veselá, 4.A

13.1.2009 Prima v České televizi

Prima v České televizi 3. prosince 2008 se primáni našeho gymnázia ocitli přímo před televizními kamerami. V brněnském studiu se totiž zúčastnili natáčení soutěže pro děti Věříš si, v níž si čtyři soutěžící měří své znalosti, fyzičku či bezproblémový pohyb ve virtuální realitě. Od každého soutěžícího hra vyžaduje také dokonale promyšlenou strategii spojenou se schopností ohodnotit sebe sama prostřednictvím výše sázek na jednotlivé disciplíny.

Kromě toho, že studenti poznali zákulisí televize, měli v soutěži i svého zástupce – Anetu Sklenskou. A jak naše soutěžící náročné soutěžní úkoly zvládla? Prozradíme, že zvítězila – a jak se jí dařilo, můžete sledovat 16. února 2009 na ČT 1, kdy se tento díl bude vysílat.

Božena Pokorná

10.1.2009 Přijímací řízení

V sekci přijímací řízení si můžete přečíst novinky v přijímaní na střední školy v roce 2009.

Antonín Šerý

19.12.2008 PF 2009

PF 2009

19.12.2008 Umíme česky?

Umíme česky? V tomto školním roce se koná již 35. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo proběhlo na našem gymnáziu ve čtvrtek 4. prosince 2008. A výsledky?

V I. kategorii (pro tercii a kvartu) zvítězila Petra Veselá z kvarty, na druhém místě skončila Martina Kadlecová z tercie. Celkem v této kategorii soutěžilo 17 žáků.

V II. kategorii (pro kvintu až oktávu a 1. až 4. ročníky) si mezi 38 soutěžícími nejlépe vedly Petra Kolouchová ze 4.C a Kateřina Faltýnková z 8.A.

Všem účastníkům děkujeme za zájem o rodný jazyk a čtyřem jmenovaným blahopřejeme k postupu do okresního kola.

Komise českého jazyka

17.12.2008 Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Každý jistě rád zavzpomíná na čas prázdnin, kdy může putovat po různých hradech a zámcích. V každé komnatě čeká nějaké překvapení, každá má svou atmosféru a příběh velkých vítězství a zklamání.

V jakýsi podobný hrad plný turistů se proměnilo dne 15.12. 2008 naše gymnázium. Nám, pomalu vysloužilým bojovníkům, se čas strávený za bezpečnými hradbami pomalu krátí, a tak jsme se ujali úkolu nalákat sem následovníky, kteří by po nás převzali žezlo. Pokračování článku

Martina Zimmermannová studentka 7.A

16.12.2008 Země jako součást vesmíru

S cílem provázat nenásilnou formou učivo biologie a zeměpisu vypracovali studenti 1.A projekt s názvem Země jako součást vesmíru. Základní informace k projektu získali studenti v rámci vyučovacích hodin. Vyhledání doplňujících informací bylo úkolem skupinové práce, při níž studenti vytvořili vlastní dílčí projekty, které poté prezentovali na panelech vystavených na chodbě školy. Součástí projektu byla rovněž návštěva planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Při tvorbě projektu se studenti naučili vzájemně spolupracovat a zjistili, že důležité vědomosti se dají získat i zábavnou formou.

Země jakou součást vesmíru Země jakou součást vesmíru Země jakou součást vesmíru Země jakou součást vesmíru

Hana Bulvová

16.12.2008 Vánoční Vídeň

Dne 9.12.2008 se zúčastnily třídy 3.C a 4.C zájezdu do předvánoční Vídně. V brzkých dopoledních hodinách jsme navštívili bývalé budovy plynáren a poté jsme zamířili do centra Vídně na exkurzi po památkách. Zhlédli jsme Stephansdom, zámek Hofburg, Kunsthistorisches a Naturhistorisches Museum, Justiční palác, Parlament a nakonec také vídeňskou radnici, před kterou se v této době konají vánoční trhy. Měli jsme možnost ochutnat známý Beerenpunch, ovoce v čokoládě nebo si koupit nějaký suvenýr na jednom z mnoha stánků. Výlet jsme zakončili nákupy v Donau centru, což je největší nákupní centrum ve Vídni. Potom jsme unavení a plní nových zážitků nasedli do autobusu, který nás odvezl zpět domů.

Vánoční Vídeň Vánoční Vídeň Vánoční Vídeň Vánoční Vídeň

Kateřina Zaklová, studentka 3.C

15.12.2008 Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

11.12.2008 proběhla na naší škole konverzační soutěž v německém jazyce. Tohoto školního kola se zúčastnilo celkem čtrnáct studentů ve dvou kategoriích. Soutěžící se utkali ve dvou disciplínách – poslechu a konverzaci. Nejenom vítězové prokázali nadstavbové znalosti a výrazný zájem o německý jazyk a dokázali, že hodiny práce navíc přinesly radost a rozšíření vědomostí.

V kategorii III. A získal první místo Marek Hándl z 5. A a v kategorii III. B Tabea Maria Schweizerová, kteří nás budou reprezentovat v krajském kole. Gratulace a poděkování však patří všem.

Komise Německého jazyka

14.12.2008 Jak se na gymplu rodily Dalskabáty

Tak už to zase vypuklo! Je počátek prosince 2008 a my, členové dramatického kroužku při ivančickém gymnáziu, jsme se „vytasili“ s dalším představením.

Jak se na gymplu rodily Dalskabáty Je to česká klasika: komedie Jana Drdy Dalskabáty, Hříšná ves aneb zapomenutý čert. Za sedmiletou existenci „dramaťáku“ je to čtvrtý větší kus. Někdo si možná řekne: teprve čtvrtý? Ale já vím, že je to spíše tak, že UŽ(!!!) čtvrtý. Proč? Inu proto, že se scházíme jedenkrát týdně (v pátek odpoledne) a pracujeme asi tak hodinu a půl. A neděláme pouze divadlo, jsme totiž spíše zaměřeni na dramatiku, což je něco úplně jiného než hraní pro lidi. Jednou za čas si ale něco vybereme a začne se nacvičovat. Ale práce v takových časových podmínkách jde opravdu pomalu. Myslím si však, že si nikdo z nás nestěžuje. Ti, kteří nevydrží, prostě odpadnou a nahradí je jiní nadšenci. Pokračování článku

Miroslava Šotová vedoucí dramatického kroužku při GJB Ivančice

8.12.2008 Přírodovědná exkurze

Dne 2.12.2008 navštívila kvarta v rámci výuky biologie zajímavou expozici Svět nerostů v Moravském zemském muzeu v Brně. Poté studenti zhlédli Stálou akvarijní výstavu na Radnické ulici, kde mohli pozorovat zástupce mořských i sladkovodních ryb, rostlin a živočichů téměř z celého světa

Přirodovědná exkurze Přirodovědná exkurze Přirodovědná exkurze Přirodovědná exkurze

Hana Bulvová

2.12.2008 Příběhy bezpráví

Příběhy bezprávíPříběhy bezprávíNaše škola se zapojila do projektu Příběhy bezpráví. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky s problematickou dobou 50. let 20. století v Československu. Z toho důvodu se dne 27. 11. 2008 uskutečnila pro 8.A a 4.C přednáška doplněná videoprojekcí. Žáci zhlédli film: Muž, který přecenil českou duši aneb útěky Josefa Brykse. Po shlédnutí filmu následovala přednáška na dané téma. Přednášejícím byl vysokoškolský učitel Phd. Dvořák z filozofické fakulty MU.

Radek Musil

2.12.2008 Nebojme se EU

Dne 19. listopadu se vítězové školního kola – Petra Veselá, Pavel Doležal, Martin Vondráček, Karolína Pavlíková a Anežka Tomková – zúčastnili městského kola soutěže „Nebojme se EU“. V prvním kole jednotlivé týmy odpovídaly na otázky o EU. Našemu týmu se toto kolo povedlo výborně. Ve druhém kole si jednotlivé týmy vylosovaly jedno z deseti předem známých témat o Evropské unii. Naše družstvo dostalo za úkol minutu hovořit na téma „Čím může přispět ČR Evropské unii“. Díky výbornému řečnickému výkonu Karolíny Pavlíkové dopadlo i toto kolo pro náš tým skvěle. Úkolem třetího kola bylo postavit věž z různých předmětů, jako například plastové kostky, kelímky, plastelína apod. Toto kolo bylo pro náš tým asi nejtěžší – věže ostatních týmů byly poněkud vyšší.

Nebojme se EUV dalším kole bylo naším úkolem odhalit podle sdělených indicií členskou zemi EU. Výsledky v této disciplíně byly jednoznačně v náš prospěch.

Na začátku pátého kola už náš tým měl značný náskok. V posledním kole měly jednotlivé týmy rozhodnout, zda se zadané dvojice osobností mohly či nemohly setkat. V tomto kole se pomyslná propast mezi bodový ziskem naším a ostatních týmů ještě více prohloubila.

Před vyhlášením výsledků zhlédli diváci společně se soutěžícími týmy působivé vystoupení taneční skupiny „Independent dancing“.

Poté už přišlo vyhlášení oficiálních výsledků. Na třetím místě se umístila Základní škola T.G. Masaryka a stříbrnou příčku obsadil tým Základní školy Vladimíra Menšíka. Naše družstvo s jasným náskokem třinácti bodů zvítězilo.

Odměnou nám byl krásný diplom, každý z nás dostal také přenosné rádio a díky vítězství náš tým postupuje do krajského kola, které se bude konat v kině Réna v pondělí 8. prosince.

Vítězné družstvo

25.11.2008 Projekt Bakalář na GJB již podruhé

Projekt Bakalář na GJB již podruhéProjekt Bakalář vznikl mimo jiné proto, aby podpořil studenty se zájmem o studium technických oborů a poté v nich získal nové operátory pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Naše gymnázium se zapojilo do tohoto projektu již podruhé. Letos opět studenti získali potřebné informace od výchovné poradkyně, z materiálů na nástěnkách a internetu a v neposlední řadě přímo od zástupce JE při prezentaci a besedě přímo ve škole. Kolem 20 studentů si ověří, zda projdou náročnými psychologickými testy. Náš úspěšný loňský absolvent již v Projektu Bakalář studuje VŠ a můžete si přečíst krátký rozhovor, který jsme s ním udělali.

Jarmila Urbancová

25.11.2008 Poděkování z ivančické nemocnice

Poděkování z ivančické nemocnicePřed rokem jsem na těchto webových stránkách informoval o děkovném dopise ředitele ivančické nemocnice. Rok se s rokem sešel a z nemocnice přišel další dopis, v němž ing. Jaromír Hrubeš, ředitel Nemocnice Ivančice, píše:

„Již druhým rokem pokračuje v nemocnici projekt Dobrovolníci na léčebně dlouhodobě nemocných. Vaši studenti se do něj nezištně zapojili a našim pacientům na léčebně zpříjemnili mnohé těžké chvíle na lůžku svou přítomností a ochotou pomoci.“

Dobrovolnické činnosti se věnují Radka Bendová, Hana Chytková, Aneta Kališová, Jana Veselá a Nikola Vorlová.

Připojuji se k řediteli nemocnice a rád znovu děkuji těmto studentkám za jejich příkladné úsilí pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, a za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Antonín Šerý

25.11.2008 Den studentstva

V pátek 14. listopadu uspořádalo vedení gymnázia ve spolupráci se Střediskem volného času v Ivančicích pro své studenty oslavu Dne studentstva. Tento rok opět nově. Jednotlivé třídy si mohly vybrat z několika stanovišť, kde na ně čekaly různé kvízy, hry i ruční práce. Za dopoledne vystřídala tak každá třída čtyři aktivity. Na výběr byl např. filmový kvíz, hra „Člověče, nezlob se“ s živými figurkami, sportovní hry v tělocvičně, taneční koberec, oblíbená hra „Milionář“, základy ubrouskové techniky, deskové hry a další. Dopoledne bylo zakončeno již tradičním volejbalovým zápasem študáci versus kantoři, v němž letos po lítém boji o vlásek zvítězili ti zkušenější.

Den studentstva Den studentstva Den studentstva Den studentstva

Milena Špiříková

25.11.2008 Mezinárodní literární soutěž Týká se to také tebe 2008

Začátkem letošního školního roku se zájemci o tvůrčí psaní ze sekundy a kvarty zúčastnili mezinárodní literární soutěže Týká se to také tebe 2008 – „Zelená planeta“ – pořádané DDM v Uherském Brodě a ZO ČSOP Pantoflíček Dolní Němčí. Nyní jsme obdrželi výsledkovou listinu:

 1. Ve II. kategorii získal pěkné 9. místo student sekundy Zdeněk Ševčík.
 2. Ve III. kategorii nás výborně reprezentovali studenti kvarty: Martin Vondráček – 6. místo a Petr Musil – 8. místo, úspěšná byla i Kristína Repaská – 13. místo.

Blahopřejeme!

Jana Chocholáčová

12.11.2008 Studenti čtou a píší noviny

Uplynul týden a Tabea Maria Schweizerová ze sexty se opět může pochlubit otištěným článkem v MF Dnes. V rámci 3. kola se měli studenti zamyslet nad tématem Češi a svět.

Jsme ti montéři s pupkem a pivem?

Studenti čtou a píší novinyPocházím z „dvounárodnostní“ rodiny, má matka je české národnosti a otec německé. Jsem si jistá, že mám oprávnění zhodnotit povahu slovanskou a germánskou bez jakéhokoliv zaujetí, protože jsou obě dílem mé vlastní osoby.

Rozhodně se neztotožňuji s názorem, že jsme všichni stejní. Každý stát či národ mají své povahové rysy, díky kterým vstoupily do dějin nebo jsou jimi aspoň pověstné. Mé německé příbuzenstvo žije poblíž Stuttgartu v malebném městě Esslingenu. Řekla bych, že je to rodina jako každá jiná, najde se tu mnoho rozličných osob, které stojí za zmínku. Pokračování článku.

Milena Špiříková

5.11.2008 Studenti čtou a píší noviny

I ve 2. kole podzimní části projektu MF Dnes jsme zaznamenali úspěch. Tentokrát byl otištěn příspěvek, který napsala Tabea Maria Schweizerová ze sexty.

Co je dnes v životě důležité?

Studenti čtou a píší novinyKdyž si srovnám dnešní vztahy a naopak ty našich babiček, musím přiznat, že jsou rozhodně odlišné. Jsou strohé, nezáživné a ponuré.

Odjakživa jsem měla ráda knížky Jane Austin (ostatně jako většina žen nebo dívek) a nedokázala jsem pochopit, proč se svět tak změnil. Tehdy bylo kruté, že si žena mohla vybírat jen podle majetku, ale na druhou stranu, když už milovala, tak to bylo celým srdcem. Pokračování článku.

Milena Špiříková

24.10.2008 Kvinta v Anthroposu

V říjnu se studenti kvinty zúčastnili exkurze v Brně. V pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea si v rámci výuky dějepisu měli možnost prohlédnout expozici o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu.

Kvinta v Anthroposu Kvinta v Anthroposu Kvinta v Anthroposu Kvinta v Anthroposu

Milena Špiříková

24.10.2008 Land art, eko art

Odborná literatura prozradí že: „Land art je zemní umění… realizuje svoje projekty přímo ve volném terénu… svými zásahy přetváří krajinu, zanechává v ní stopy. Divákovi se naskýtá zcela zvláštní možnost nově vidět dříve nepovšimnutá místa a obvyklé scenérie… Průběh a výsledek je zachycen na fotografiích nebo nafilmován. Land art se proměňuje v eko art s důrazem na respekt k přirozenému prostředí. Eko art používá výhradně materiály nasbírané na daném místě a předem se počítá s faktem, že vytvořené dílo se časem rozpadne, bude odváto větrem, rozpuštěno deštěm…“

Jedno říjnové odpoledne ukázalo studentům ze 3.A svoji vlídnou tvář a tak jsme mohli pár hodin strávit ve společnosti tří nádherných stromů. A výsledek posuďte sami.

Land art, eko art Land art, eko art Land art, eko art Land art, eko art

Marcela Chvátalová

23.10.2008 Studenti čtou a píší noviny

Studenti čtou a píší noviny

Už potřetí naše gymnázium využilo nabídky redakce novin MF Dnes a zapojilo se do projektu pro střední školy Studenti čtou a píší noviny. Každý den po dobu pěti týdnů dostávají studenti tříd 2. C a 6. A (v těchto ročnících se probírá publicistický styl) zdarma výtisk novin MF Dnes a díky němu mají příležitost naučit se pracovat s denním tiskem a sledovat novinky ze všech oblastí kultury. A nejenom to! Postupně jsou redakcí zadávána tři témata, ke kterým se studenti mohou ve svých článcích vyjádřit. Do této části projektu se mohou zapojit žáci ze všech tříd. Nejlepší články bývají otištěny na stránkách novin MF Dnes, autoři nejzdařilejších prací z tohoto užšího výběru jsou odměněni knižními cenami. Všechny příspěvky jsou navíc k nahlédnutí na http://www.idnes.cz/studenti/.

Je vidět, že obliba tohoto projektu stále roste, protože počet škol, které se do něj zapojují, a příspěvků, které jsou do novin zasílány, stále roste. O to větším úspěchem je, že se v dnešním výtisku novin (23. 10. 2008) objevil článek naší studentky z 8. A Soni Krollové. Tématem prvního kola bylo „Škola třetího tisíciletí“. Soňa se ve svém příspěvku zabývá často diskutovaným problémem natáčení učitelů na mobil.

Přestože už v minulosti bylo několik článků našich studentů otištěno, poprvé se podařilo, aby byla autorka navíc odměněna knižní cenou. Proto Soni moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Úsměv, točí vás mobil!

Studenti čtou a píší novinyStěny kolem jsou nudně bílé, z nástěnek se na nás šklebí rozpisy referátů a mluvních cvičení, máme hlad i žízeň a právě probíhá poslední, dejme tomu osmá hodina školního dne. Najednou se nám v hlavě zrodí obrovské nutkání najít nějakou věc, která nás zachrání před apatií. Učitel! Ano, právě ten člověk, který nás jednoho krásného dne překvapí přepadovou písemkou. Není přece nic lepšího než vytočit člověka, který nás v podstatě vytáčí každým dnem. Pokračování článku.

Kateřina Stránská

12.10.2008 Den jazyků 2008

Den jazyků 2008Jak už se pro studenty našeho gymnázia stalo tradicí, i letos se u příležitosti Evropského dne jazyků 26. září zúčastnili divadelního představení, které připravilo opět Vzdělávací divadlo Medvěd. I tentokrát si studenti mohli prakticky vyzkoušet, jak je anglický jazyk důležitý pro komunikaci mezi lidmi a jak funguje gramatika angličtiny podaná formou dramatického příběhu. Představení nazvané Do-It-Yourself našlo odezvu jak mezi studenty, tak v řadách vyučujících.

Eva Fukanová

12.10.2008 Přírodovědný klokan

1. října se již podruhé konala na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. V této soutěži si mohou studenti ověřit, jaký mají přehled v oblasti přírodovědných předmětů – M, Fy, Ch, Bi, Z.

V kategorii Kadet soutěžili studenti tercie a kvarty – celkem 52 studentů, v kategorii Junior soutěžili studenti 1. a 2. ročníku, kvinty a sexty – celkem 103 studentů.

V každé kategorii uvádíme přehled 10 nejlepších studentů, kterým také k dosaženým výsledkům blahopřejeme.

Výsledky soutěže Přírodovědný klokan kategorie Junior (1.C,5.A,2.C,6.A)
Pořadí Počet bodů Jméno Třída
1. 98 Edita Kocábová 6.A
2. 97 Roman Fiala 6.A
3.-4. 90 Barbora Řiháčková 6.A
90 Jakub Šalplachta 5.A
5. 89 Marek Hándl 5.A
6. 88 Vít Koudelka 5.A
7. 87 Zdeněk Horák 5.A
8.-9. 84 Alžběta Minsterová 6.A
84 Jaroslav Střecha 1.C
10. 83 Jiří Procházka 5.A
Výsledky soutěže Přírodovědný klokan kategorie Kadet (4.A,3.A)
Pořadí Počet bodů Jméno Třída
1. 93 Petra Veselá 4.A
2. 84 Ondřej Stránský 4.A
3. 82 Martin Kašparovský 4.A
4. 80 Pavel Doležal 4.A
5. 79 Lucie Kadlecová 4.A
6.-7. 77 Karolína Pavlíková 4.A
77 Barbora Kračmarová 4.A
8.-9. 72 Klára Čeperová 3.A
72 Tomáš Krejčí 4.A
10. 71 Marek Krejčík 3.A

Danuše Minsterová

12.10.2008 Exkurze 8.A do Prahy

Exkurze 8.A do PrahyVe dnech 17.-19.9.2008 se zúčastnila třída 8. A historicko-kulturní exkurze v Praze. Obě cesty nám zajistila agentura Student Agency a ubytování pak koleje ČVUT na Strahově.

Během tří dnů jsme si prohlédli všechny významné pražské památky, jako například Pražský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most, Staroměstský orloj či Václavské náměstí. V Národním muzeu si pak mohl každý zvolit výstavu podle svého gusta, většina ale zamířila na letošní novinku – výstavu k čtyřicátému výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Česko-slovenska. Zaujala nás také rozsáhlá prohlídka Židovského města, kde jsme strávili celé jedno dopoledne.

Exkurze 8.A do PrahyOba večery jsme také navštívili divadelní představení. První byl muzikál Touha, druhá pak činohra Štika k obědu. Po druhém představení nás čekala ještě noční prohlídka Prahy.

Věřím, že exkurze dala všem mnoho nových poznatků, zejména maturantům z dějepisu, kteří si mohli mnohé na nadcházející zkoušku z dospělosti příjemným způsobem zopakovat.

Zuzana Šalplachtová, studentka 8.A

10.10.2008 Adaptační programy

Třída 1.C (22. – 23.9.2008)

Ve dnech 22. – 23.9.2008 se třída 1.C účastnila adaptačního pobytu v Jedově u Náměště nad Oslavou. Cílem pobytu bylo vzájemné poznání a spolupráce. Za tím účelem probíhaly různé hry zaměřené na daná témata. Pobyt probíhal v příjemné atmosféře a studenti se usilovně zapojili do každé hry.

Adaptační program 1.C Adaptační program 1.C Adaptační program 1.C Adaptační program 1.C

Radek Musil

Třída 1.A (23. – 24.9.2008)

Adaptační program 1.A Ve dnech 23. a 24. září 2008 se studenti 1.A zúčastnili adaptačního programu v Jedově u Náměště nad Oslavou. Program pro celou třídu uspořádalo Středisko volného času v Ivančicích.

Adaptační program 1.ACílem programu bylo vzájemné poznání třídního kolektivu, posílení přirozené autority třídní učitelky a prohloubení schopnosti spolupracovat a naslouchat si. Pobyt v příjemném prostředí turistické základny byl zpestřen společnými hrami a soutěžemi s výtvarnou, tvůrčí a dobrodružnou tématikou.

Dvoudenní program splnil svůj účel a přispěl ke vzájemnému seznámení všech spolužáků a dobrému naladění na nový školní rok.

Adaptační program 1.A Adaptační program 1.A Adaptační program 1.A Adaptační program 1.A

Hana Bulvová

4.9.2008 Přednáška o pomaturitním studiu

Dne 3. 9. 2008 na našem gymnáziu proběhla přednáška Mgr. Pavla Petra z Institutu pro vzdělávání Sokrates. Pan Petr naši školu navštěvuje již několik let a vždy přibližuje stávajícím maturantům možnosti pomaturitního studia.

Nejdříve nám bylo uděleno několik dobrých rad k samotnému výběru vysoké školy a poté jsme se již dostali k samotné problematice přihlášek na VŠ. Dozvěděli jsme se o všech možných formách přijímacích zkoušek, od Testů studijních předpokladů a Národních srovnávacích zkoušek až po samotné oborové zkoušky. Humornou formou nám také byla přiblížena samotná struktura vysokých škol a systém studijních programů.

Na závěr byla otevřena debata a my jsme se mohli na cokoli, co by nás dále o přijímacím řízení a vysokých školách zajímalo, zeptat.

Věřím, že všem tato přednáška přinesla cenné informace, které by jinak těžko vyhledávali. Panu Petrovi děkujeme za velmi poutavé provedení, které naše představy o pomaturitním studiu posunulo opět více do reálnějších kolejí.

Zuzana Šalplachtová, studentka 8.A

1.9.2008 Přivítání v novém školním roce

Vítám všechny studenty a profesory v novém školním roce a přeji jim hodně úspěchů. Zvláště vítám studenty prvních ročníků. Mnoho úspěchů v nejdůležitějším roce středoškolského studia přeji také budoucím maturantům.

Antonín Šerý