Anthropos a Katedrála sv. Petra a Pavla podruhé

V pátek 9. 10. se naše třída zúčastnila výletu do Brna. V Brně jsme navštívili Pavilon Anthropos a Katedrálu sv. Petra a Pavla. Nejprve jsme zamířili do Anthroposu, kde jsme posvačili a zúčastnili se zajímavé prohlídky. Dozvěděli jsme se něco o vývoji člověka a na různých modelech jsme mohli vidět, jak jsme vlastně kdysi vypadali. Dále jsme zhlédli různé výtvory lidí z této doby. Prohlídka byla velmi poutavá a tyto vědomosti jsme zužitkovali následující týden v testu z dějepisu.

Poté jsme se přesunuli tramvají ke katedrále. Zde jsme si s průvodkyní prohlédli zajímavou gotickou a novogotickou výzdobu fasády a barokní interiér katedrály. Někteří z nás dokonce znali odpovědi na otázky paní průvodkyně. Po této prohlídce byla ukončena výuka. Většina z nás zůstala v Brně a zbytek odjel s vyučujícím zpět do Ivančic.

Adam Ivo, 5.A