Art Week Brno 2021

Poslední měsíce příliš nepřejí výtvarnému tvoření. Učebna v podkroví je prázdná a bez obvyklého tvůrčího chaosu. Naštěstí máme na gymnáziu studenty, kteří jsou kreativní i doma a dobrovolně se zapojují do projektů. V dubnu probíhala výtvarná soutěž při každoroční akci Art Week Brno, zaštítěná Moravskou galerií a Katedrou výtvarné výchovy pedagogické fakulty MU. Byla to soutěž netradiční, zaměřená na nové možnosti výtvarné tvorby. Letošní téma “NA HLAVU” reflektovalo dnešní dobu a vystihovalo pocity které vzbuzuje dění posledních měsíců. Soutěž obsahovala tři výzvy. První výzva zahrnovala krátký komiks, vytvořený libovolnou technikou, druhá výzva byla zaměřena na tvorbu GIFU (krátké výstižné animace) a třetí výzva měla být záznamem výtvarné akce minimálně dvou osob. Svoje výtvory soutěžící posléze nahrávali na Instagram. Zúčastnili jsme se všech tří výzev a všechny vytvořené práce měly nápad a zasloužily by si ocenění. Porota nakonec vybrala dvě práce studentů našeho gymnázia, ale mezi nejlepšími byly promítány i ty ostatní. Cenu poroty se svou animací získala Nicole Océan Malý z 3. A a druhé místo v sekci výtvarná akce získala Zdislava Šikulová z 2. A. Oběma děvčatům ještě jednou gratuluji a doufám, že už brzo se s ostatními studenty potkáme v hodinách výtvarné výchovy zase naživo! Na Facebooku školy si můžete prohlédnout video, dokumentující naši účast v soutěži.