Astronomická olympiáda 2017/2018

Jako každoročně, i v letošním školním roce, se zúčastnili zájemci o vesmír a objekty v něm školního a okresního kola AO. Jednalo se celkem o 9 žáků. Konkrétně, Adam Létal, Milan Dlabal, Kateřina Kračmarová a Daniel Kulaš z kvinty v kategorii CD. Dále Marek Eibel, Eliška Jordánková, Bára Staňková, Adéla Hájková a Zuzana Eliášová z kvarty v kategorii EF.

V kategorii CD v  rámci GJB  na 1. místě Adam Létal dosáhl v celostátním měřítku percentil 97% !  Jen 3 % žáků v ČR má lepší výsledky. Milan Dlabal pak na 2. místě má percentil 86%.

V kategorii EF na GJB dosáhl na 1. místě Marek Eibel v celostátním měřítku percentil 98 % ! Jen 2 % žáků v ČR má lepší výsledky. Eliška Jordánková pak na 2. místě 97 %.

V krajském kole AO,  je nutno zvládnout 4 části: – online přehledový test, pozorovací úlohu, teoretické úlohy korespondenční části a prezenční část.

V kategorii CD Adam Létal obsadil 14.-15. místo. V kategorii EF pak Marek Eibel zaujal pěkné 10. místo.

Děkujeme všem účastníkům za odvedenou práci a blahopřejeme Adamovi a Markovi k dosaženým výsledkům.

   Za komisi fyziky: Mgr. Vítězslav Světlík