Astronomická olympiáda 2018/2019

Dne 17.1.2019 proběhlo krajské kolo AO kategorie AB. Na GJB se ho zúčastnili studenti septimy: Martin Pavíček a David Říháček shodně na 11. až 12. místě  ze 40 účastníků. Vzhledem k tomu, že jde o nejvyšší kategorii, kde soutěží i o rok starší studenti, jedná se o pěkné umístění. Věříme, že za rok se kluci posunou na vyšší příčky.

  1. března 2019 pak soutěžilo 8 chlapců a 1 dívka v kategorii CD. Nejlépe se umístil Marek Eibel z kvinty na 10. místě, kde jeho percentil v rámci kraje činí 78%, v  rámci republiky pak 74%. Na 12. místě se umístila Gabriela Vorožbjanská z 1.C s percentilem 73 % v rámci kraje a 62% v rámci republiky.

V kategorii EF pak bojovala statečně Hanka Křížová z kvarty.

Děkujeme všem zúčastněným mladým astronomům a astronomkám za to, že věnovali čas a svoje astrofyzikální znalosti při reprezentaci GJBI.

Garant AO Mgr.Vítězslav Světlík