Astronomická olympiáda 2019/2020

Jako každoročně tak i letos byla zorganizováno na GJB školní kolo AO. Zúčastnilo se celkem 10 studentů a studentek, a to v kategorii AB pro 3. a 4. ročníky 2 soutěžící a v kategorii CD pro 1. a 2. ročníky 8 soutěžících.

Soutěž proběhla v pondělí 4.11.2019. Jednotlivé části kategorie CD: přehledový test 14 otázek, dále 2 příklady na výpočet a identifikace souhvězdí s latinskými názvy, v kategorii AB: 15 otázek a dále 3 náročné příklady (výpočet dalekohledu, Pogsonova rovnice, Wienův posunovací zákon).

Nejlepší výsledky dosáhli v kategorii CD Gabriela Vorožbjanská, 2.C – 18 bodů, Marek Eibel, 6.A – 17 bodů  a Nelly Žikešová, 6.A – 16 bodů. V kategorii AB se jako 1. umístil Tomáš Zoufalý, 3.C s 13 body.

V krajském kole přejeme všem účastníkům z naší školy hodně zdaru.

Garant astronomické olympiády na GJBI     Mgr.Vítězslav Světlík