Astronomická olympiáda – celostátní finále

V pátek dne 22. 5. 2015 proběhlo v Praze celostátní finále astronomická olympiády. Z našeho gymnázia se probojoval do finále v kategorii  GH žák sekundy Adam Létal. Z 25 finalistů se umístil na pěkném 11. místě. Adamovi velmi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Na stránkách Astronomické společnosti jsou k nahlédnutí fotografie z finále a výsledková listina.

Za komisi fyziky RNDr. Jarmila Ištoková

Fotografie z finále

Výsledková listina