Astronomická olympiáda na GJB Ivančice

Školní kolo AO proběhlo 3.12.2015. V kategorii EF se zúčastnilo 9 studentů tercie a kvarty, do krajského kola postoupilo 8 z nich. V kategorii CD řešil úlohy 1 student sexty. Krajské kolo AO probíhalo od 2.1.2016 do 21.3.2016, a to korespondenční formou.

Část A řešili studenti on-line, zbylé části řešili klasicky, přičemž výpočty odevzdali  referentu AO V.Světlíkovi. Ten je zaslal na ústředí AO do Prahy. Úlohy krajského kola už byly náročnější než u kola školního, takže do krajského kola postoupili 3 studenti v kategorii EF:

Radim Šafář 3.A, Martin Pavíček 4.A a Daniel Žikeš 4.A. Všem, kteří se věnovali řešení úloh AO děkujeme.

Do konce dubna 2016 budou známy výsledky krajského kola Astronomické olympiády.

                                                              Vítězslav Světlík, referent AO