Astronomická olympiáda na GJBI

Už tradičně proběhla v listopadu (29.11.2018) na naší škole astronomická olympiáda formou školního kola. 16 studentů a studentek v širokém věkovém rozpětí od primy (Tomáš Mráz) až po septimu (Martin Pavíček, David Říháček, Daniel Žikeš) soutěžilo v nikoli jednoduchém oboru, jakým astronomie a astrofyzika bezpochyby je. Tyto dva obory se totiž velmi rychle rozvíjejí.

Forma soutěže: on-line test + domácí úlohy. Po vyhodnocení na hvězdárně M.R.Štefánika v Praze jsme zjistili, že 15 ze 16 studentů postoupilo do krajského kola.

  29.1.2019 proběhlo krajské kolo AO kategorie AB na GJBI. Účastníci ze 7.A: Pavíček, Říháček, Žikeš.

  2.dubna 2019 pak soutěžili v kategorii CD studenti a studentky 5.A, 1.C, 6.A, 2.C: Marek  Eibel, Jakub Hovořák, Gabriela Vorožbjanská, Milan Dlabal, Daniel Kulaš, Vojtěch Třísko,Tomáš Zoufalý a Martin Zoufalý. V kategorii EF pak jediná Hana Křížová z 4.A.

Jakmile obdržíme vyhodnocení krajského kola, zveřejníme je.

Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci školy a doufáme, že v příštím školním roce bude účast ještě hojnější, zejména v katego rii EF a GH, tedy u mladých astronomů.

Na závěr bych uvedl, že řešené úlohy vůbec nejsou jednoduché, v některých případech zejména u nejvyšších kategorií je třeba nastudovat vysokoškolské pojmy a zvládnout pohybové rovnice pro kosmická tělesa.

Za předmětovou komisi fyziky

Mgr. Vítězslav Světlík