Astronomická olympiáda – školní kolo

V pátek 11. 11. 2016 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Astronomické olympiády. V kategorii EF soutěžili studenti tercie a kvarty. Z celkového počtu 11 účastníků se nejlépe umístili:1. Radim Šafář (kvarta A) 42 bodů 2. – 4. Sara Maria Schweizerová , 2. – 4 Daniel Kulaš 2. – 4. Vojtěch Třísko (všichni Kvarta A) 36 bodů. Maximálně bylo možné dosáhnout 50 bodů.

V kategorii AB soutěžili studenti septimy. 1. místo Jakub Ševčík 16 bodů, 2.místo Petr Bukovský 12 bodů. Maximum 26 bodů. Všichni účastníci postupují do krajského kola. Kategorie EF 9. 1. 2017, kategorie AB 19. 1. 2017.

Děkujeme všem zúčastněným studentům a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. Záběry ze školního kola viz fotogalerie.

            Koordinátor AO Mgr.Vítězslav Světlík