Biologická olympiáda kategorie D

Dne 22. dubna se dvě naše studentky zúčastnily okresního kola biologické olympiády kategorie D, kam postoupily díky svým výsledkům z předcházejícího kola školního. Kategorie D je určena pro žáky 1. a 2. ročníku osmiletých gymnázií nebo 6. a 7. ročníku na základní škole. Okresní kolo se tradičně konalo na ZŠ Zbýšov, kde již mají s organizací olympiády letité zkušenosti.

Celkem si své biologické vědomosti i dovednosti prověřilo 31 soutěžících z různých škol. Tématem letošního ročníku byl život v lužním lese. Účastníci absolvovali test všeobecných biologických vědomostí, poznávání předložených přírodnin z řad rostlin, hub a živočichů. Nakonec museli studenti vypracovat laboratorní úlohy praktické části.

Obě naše studentky se staly úspěšnými řešiteli tohoto kola. Studentka Veronika Stránská (1.A) obsadila 16. místo a Lucie Brabcová (1.A) postoupila z krásného 4. místa do kola krajského. Krajské kolo se bude konat v květnu v Brně.

Oběma studentkám děkujeme za jejich účast a ještě jednou srdečně blahopřejeme. Lucii Brabcové přejeme mnoho sil a úspěchu do dalšího kola.

           Mgr. Kateřina Dočkalová