Banket pro významné osobnosti

V pátek 15. 11. 2013 se na našem gymnáziu v rámci každoročních oslav Mezinárodního dne studentstva konaly také dva slavnostní bankety. Přípravy na tuto akci probíhaly v 7.A a 3.C  již od konce září, kdy si každý z nás vybral jednu osobnost, která ho inspirovala, zaujala, či které si váží a obdivuje ji. O tomto svém vzoru jsme si potom připravovali dvouminutovou prezentaci, kterou jsme zpaměti přednesli nejdříve před svojí třídou. Následně bylo z každé třídy nominováno deset přednášejících, kteří se zúčastnili soutěže během výše zmíněných pátečních oslav.

Tento den bylo ve škole již od rána vidět skupinky slavnostně oblečených dívek a chlapců, kteří s sebou přinášeli také větší množství potravin, nádobí a dalších věcí, které se do školy běžně nenosí. Bylo mezi nimi také znát lehké napětí a nervozita. Vedle soutěžních prezentací totiž každá z těchto tříd dostala k dispozici částku 1 000 korun a úkol připravit slavnostní banket pro třicet lidí s předem danými pravidly pro přípravu této akce. Dále jsme měli také zajistit kladný průběh banketu v souladu s pravidly společenského chování.

První dvě vyučovací hodiny proběhly ve znamení velkých příprav jídla, slavnostní tabule a výzdoby. Nakonec se nám podařilo připravit občerstvení, které lákalo vzhledem i vůní, jež se nesla chodbami našeho gymnázia. Třetí vyučovací hodina začala soutěžními prezentacemi, kde se divákům i soutěžní porotě představily dvě desítky známých i méně populárních osobností. Trojici nejlepších vybírala tříčlenná porota pedagogů gymnázia a také publikum se podílelo svými hlasy na jejich výběru. Po napínavém souboji nakonec zvítězila Klára Jírová, která zaujala poutavým příběhem handicapovaného životního bojovníka a optimisty Nicka Vujicice, který i přestože nemá horná a dolní končetiny, žije plnohodnotný a bohatý život a ještě pomáhá jiným lidem v jejich boji s nepřízní osudu. Druhé místo obsadila Katka Sychrová s příběhem hravého E. Rubicka a jeho populární Rubickovy kostky. Na třetím místě se umístila Šárka Ruibarová, kterou zaujal životní příběh velké císařovny, milující manželky a mnohonásobné matky Marie Terezie.

Poté následoval slavnostní raut na počest všech osobností, které nás nějakým způsobem oslovily. A bylo opravdu co a kde slavit. Stoly byly krásně upravené a plné lákavých dobrot. Ještě než jsme se dali do pojídání těchto lahůdek, oba rauty zkušeným okem profesionálů zhodnotily pracovnice školní jídelny ZŠ T. G. Masaryka, které pochválily naše snažení a také nám poskytly cenné rady pro další podobné příležitosti. Po dlouho očekávaném povelu: „Dámy a pánové, zahajujeme dnešní slavnostní raut,“ začala ta chvíle, ten okamžik, na který jsme už netrpělivě čekali. A stálo to za tu námahu a práci. Dobroty ovšem mizely ze stolů velice rychle.  Co si přát na závěr? Snad jen více takových podobných akc.

studenti 7.A a 3.C