Beseda o Ležákách

Ve středu 20. 2. 2019 naše gymnázium navštívila paní Jarmila Doležalová, která se již řadu let věnuje událostem v této osadě v roce 1942, a také o nich vydala několik knih a podílela se na několika filmech. Paní Jarmila má osobně k tomuto tématu hodně blízko, protože její maminka je pouze jednou ze dvou dívek, které přežily vypálení Ležáků.

Beseda měla u studentů velký ohlas. Během ní se žáci zajímavým způsobem seznámili s těmito událostmi, měli možnost vidět spoustu obrazových materiálů a slyšeli také spoustu zajímavostí. Studenti také soutěžili ve svých znalostech. Na závěr také připravili kratší dramatická ztvárnění těchto událostí pohledem tehdejších zúčastněných. Tato vystoupení byla velice zdařilá a sklidila velký úspěch u diváků.

Mgr. Dagmar Káčerková