Beseda s absolventem: Manažerem v nadnárodní společnosti

V hudebně našeho gymnázia proběhla v úterý 9. dubna již třetí z besed s absolventy, které se konají v rámci oslav 100. výročí založení gymnázia v Ivančicích.

Tentokrát přijal pozvání ředitel brněnského závodu Siemens Industrial Turbomaschinery Ing. Erik Feith, MBA, který je také členem zastupitelstva města Ivančic.

Na půdě školy ho přivítala ředitelka Ing. Ivana Čermáková a uvedla ho jeho vlastními slovy, kterými vyjádřil své krédo při svém nedávném nástupu do funkce.

„Už více než sto let jsou parní turbíny z Brna preferovány zákazníky po celém světě. Sto let tvrdé práce, sto let odvahy a úsilí při nalézání nových cest, sto let společné radosti na tomto dobrodružství. Vášeň pro práci, šikovnost každého „turbínáře“ a ochota vytvářet nová řešení pro zákazníky je to, na čem je postaven náš trvalý a dlouhodobý úspěch a zároveň je to to, čeho si nesmírně vážím a obdivuji. Budu se snažit o to, aby každý z nás měl možnost maximálně využít toho, v čem je nejlepší. Chci stavět mosty, povzbuzovat „blázny“, kteří přinášejí nové myšlenky, vytvářet podhoubí pro ochotu zdravě riskovat a v neposlední řadě umožnit prožití co nejvíce osobních a profesních úspěchů.“

Svou přednášku zaměřil především na studenty, kterým přiblížil vlastní životní cestu za úspěchem. Vyprávěl o svých zkušenostech z cest, o pracovních zkušenostech, o nutnosti mít svůj sen a realizovat ho, o tom, jak je třeba být zvídavým a naslouchat zkušeným. Část svého vystoupení věnoval tomu, aby posluchačům vysvětlil, že člověk je sám zodpovědný za své štěstí, že je třeba na sobě pracovat a je třeba být odolný a umět zvládat stres – a to vše s úměrnou dávkou pokory.

Studenti byli přednáškou zaujati a o tom, že velmi dobře poslouchali a vnímali, svědčil i následný dialog.

Další, čtvrtá z besed, bude v tomto školním roce poslední. Bude se konat 14. května a na půdu gymnázia se „vrátí“ MUDr. Václav Hándl, primář chirurgického oddělení Nemocnice Ivančice. Svou přednášku nazval Dělám práci, která mě baví.

PhDr. Milena Špiříková