Beseda s paní spisovatelkou Danou Ruskovou

Protože se naše škola účastní již několik let projektů, soutěží a akcí společnosti Svět knihy, s. r. o., měli jsme letos možnost přivítat na našem gymnáziu v rámci kampaně na podporu četby knih „Rosteme s knihou“ paní spisovatelku Danu Ruskovou, která se zabývá nejen literární tvorbou pro dospělé čtenáře, ale byla vyhodnocena v loňském roce také první cenou nakladatelství Albatros za „dětskou detektivku“ pod názvem První velký případ.

Kniha odpovídá věkové kategorii studentů primy a sekundy – tito studenti tedy měli možnost popovídat si s paní spisovatelkou přímo na našem gymnáziu dne 24. listopadu 2015.

Paní Rusková vypravovala dětem o své práci v rámci literárních soutěží, upozornila je na to, za co se v takových literárních kláních získává nejvíce bodů, jak napsat zajímavý text, jak si vybírat téma a hlavní postavy atd. Zajímala se také o to, co studenti rádi čtou, které knihy a proč se jim nejvíce líbí, zda navštěvují knihovnu atd. Byla mile překvapena, kolik dobrých čtenářů na naší škole máme, jak děti umějí o knihách přemýšlet a diskutovat. Zaujal ji i počet literárních soutěží, do nichž se studenti našeho gymnázia zapojují a kolik cen v celostátních a krajských soutěžích získávají.

Paní Dana Rusková velmi ochotně odpovídala na zvídavé dotazy týkající se její tvorby, ilustrací jejích knížek, tvorby knižní obálky atd. Byla tak laskavá, že vyhověla naší žádosti o kousíček autorského čtení, takže jsme měli možnost slyšet ukázku z její knihy První velký případ přímo v interpretaci autorky.

Beseda s paní spisovatelkou Ruskovou byla velmi příjemná, zajímavá a věříme, že jsme se s ní na našem gymnáziu nesetkali naposledy.

PhDr. Jana Chocholáčová