Beseda s prezentací „Energie – budoucnost lidstva“

Ve čtvrtek 23.6.2022 se studenti našeho gymnázia zúčastnili vysoce aktuální besedy s prezentací na téma „Energie – budoucnost lidstva“. Pro značný počet žáků byla akce provedena dvoufázově: nejprve v 9 h žáci kvarty, kvinty, 1.C a 1.D. Poté studenti 2.C, 2.D a sexty. Besedu poutavě vedl Ing. Lukáš Radil, Ph.D z Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT Brno. Z Prahy přijel do Ivančic asistent Tomáš Hejl z firmy Porta Educa.

V první části Ing. Radil nadhodil základní otázku Co je energie? Nutno říci, že přednášející dokázal navázat kontakt s našimi studenty, takže padaly otázky typu: Máme energie, zejména elektrické, málo, nebo dostatek? Přeměnou kterých energií získat elektrickou energii? Kardinální otázka zněla: Lze skladovat elektrickou energii pro pozdější využití? Následoval přehled typů elektráren, jejich výhody a nevýhody. To vše se zřetelem k potřebám České republiky eventuálně EU. Zajímavá debata se rozvinula kolem využití vodíku v průmyslu, v domácnostech i pro napájení elektromobilů.

Asistent Tomáš Hejl seznámil žáky s hlavními myšlenkami jaderné fyziky, s měřením intenzity radioaktivního záření a předvedl poutavé experimenty z této oblasti. Nemálo studentů a studentek bylo za aktivitu a hlavně za správné odpovědi odměněno malými užitečnými dárky.

Ukazuje se, že nejlepší energie je ta ušetřená energie.

Studenti a studentky našeho gymnázia využili dopoledne pro rozšíření svých znalostí zejména z fyziky. Na závěr besedy poděkoval Vítězslav Světlík oběma přednášejícím za kvalitně připravenou prezentaci a za neformálně vedenou besedu.

Za komisi fyziky Ing. Jiří Procházka a Mgr. Vítězslav Světlík