Bezpečně v kyberprostoru

Protože se v současné době neustále zvyšuje počet lidí, kteří využívají osobní počítač, internet, sociální sítě a další komunikační a informační technologie, rozšiřují se bohužel i nové druhy kriminality (cyber-grooming, cyber-bullying, hoaxing, spamming atd.).

Jihomoravský kraj tedy ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie JK, Městskou policií Brno, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, SŠDOS Moravský Krumlov, Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, Městským státním zastupitelstvím Brno a Probační a mediační službou Brno vyhlásil v rámci Programu prevence kriminality JK projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů zejména mezi mládeží – literární a výtvarnou soutěž Bezpečně v kyberprostoru. Jednotlivci i kolektivy žáků a studentů jihomoravských základních i středních škol (3 kategorie dle věku) zasílali do soutěže na dané téma povídky, propagační materiály (karetní hry – pexeso, kvarteto, omalovánky) a hudební videoklipy.

Dne 4. dubna 2014 se v aule Krajského školicího střediska JK v Brně sešli představitelé jednotlivých zúčastněných organizací na slavnostním vyhodnocení výsledků soutěže. Z rukou radního Jihomoravského kraje Ing. Antonína Tesaříka zde převzali diplomy a ceny vítězové této soutěže v jednotlivých věkových kategoriích.

Z našeho gymnázia se tohoto slavnostního aktu účastnila opravdu početná výprava – studenti tak dokázali, že opět patřili v rámci škol Jihomoravského kraje k nejlepším. Posuďte sami:

prima – sekunda: povídka

1. místo: Magdalena Havlová (prima), Julie Kotková (prima), Anna Prášková (prima), Tereza Halúzková (sekunda)

2. místo: Kateřina Nešpůrková a Aneta Ondovčáková (sekunda), Veronika Velebová (sekunda)

3. místo: Anna Řezáčová (sekunda)

tercie – kvarta: propagační materiál

1. místo: Zoja Doupovcová a Klára Bisová (tercie), Lenka Dvořáková (kvarta), Sabina Krausová (kvarta), Kateřina Orságová (kvarta)

Všem vítězkám blahopřejeme a děkujeme jim za vynikající reprezentaci naší školy v rámci Jihomoravského kraje!

PhDr. Jana CHocholáčová