Biologická exkurze do skleníků a botanické zahrady MU Brno

Ve čtvrtek 12. května 2022 navštívila třída 5.A v rámci výuky biologie skleníky a botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během prohlídky s odborným výkladem studenti vyplňovali pracovní listy, do kterých si zaznamenávali získané poznatky o rostlinách jednotlivých skleníků.

V rámci prohlídky prošli postupně skleníkem tropických rostlin, skleníkem vranečků, kapradin a cykasů, skleníkem subtropických rostlin, skleníkem bromélií a skleníkem kaktusů a jiných sukulentů. Při návštěvě botanické zahrady, která následovala po prohlídce skleníků, mohli studenti poznat různé druhy bylin, keřů a stromů z celého světa. Zajímavá exkurze umožnila studentům prohloubit jejich teoretické znalosti o praktické poznatky z oblasti botaniky.

Mgr. Hana Brabcová